Vill Tamara Spiric själv bli kallad för snuskig?

Av , , 5 kommentarer 16

Någonting har gjort att jag känt ett obehag över den politiska debatten i helgen. Jag kom på orsaken på lördagmorgon när mina kompisar frågade om "snusket i Umeå".

Tamara Spiric har enligt VK uttalat: " Han väljer att bespotta demokratin bara för att han är så snuskigt rik.

Hennes udd riktas mot Krister Olsson.

Sedan läser jag i Ingvar Näslunds blogg att Tamara försökte ta tillbaka uttalandet vilket gjorde att det bara blev än mer bekräftat att hon bl.a. använt sig av ordet snuskig.

Det är här mitt obehag kommer in dvs hur kan en människa kombinera ordet snuskig med Krister Olsson? Kolla i Nationalecyklopedin men de har inte med ordet snusk eller snuskig. Däremot Svena Akademins ordlista som skriver:

Om handling: Snuska ned, svineri, bristande vilja att hålla sig ren, hålla rent.

Bildligt: Moraliskt klandervärt i sexuellt avseende, tarvlig osedlighet, oanständighet, svineri

Om någon uppträder snuskigt är det något som borde leda till tillrättavisning, bestraffning och fördömmande. Om jag beskyldes vara snuskig skulle det såra mig riktigt på djupet.

Jag befarar att språkbruket i umepolitiken nu ändrar karaktär? Helst hoppas jag att Tamara Spiric tar avstånd från sitt eget uttalande. Jag tror inte att Tamara Spiric det som att Krister Olsson blivit rik på ett snuskigt sätt?

Att vänsterpartiet i alla sammanhang öppet motverkat och reserverart sig emot förslag som innehållet samverkan med Balticgruppen är en helt annan sak.

I dagens Radio Västerbotten säger statsvetaren Anders Lidström att han ser Krister Olssons uttalande som ett demokratiskt problem först i det läget att överenskommelsen mellan (S) och (V) påverkas. Det leder till följdfrågan: Vilken överenskommelse har (S) gjort med (V) om synen på entreprenörer i Umeå och kommuens verksamheter?
5 kommentarer
Etiketter: , ,

Vänstern kväver Umeås entreprenörer!

Av , , 6 kommentarer 18

Krister Olssons har i dagens VK uttalat sig om erfarenheterna av  vänsterpartiets syn på företagande i allmänhet och Balticgruppen i synnerhet. Vi som under åren hört vänsterns företrädare både i fullmäktige och mer slutna sammanträdesrum kan bara bekräfta. Krister Olssons erfarenheter och farhågor stämmer.

På annan plats i dagens VK finns ett konkret exempel på hur vänsterpolitik fungerar. Anne-Marie Zakrisson är en av de privatpraktiserande sjukgymnaster som drabbas av att landstinget säger upp vårdavtalen. Det beslutet är direkt en följd av vänsterpartiets inflytande i landstinget. Maria Grip (V) har  försvarat beslutet i media.

Anne- Marie Zakrisson är en erfaren, skicklig och efterfrågad sjukgymnast. Hon har specialiserat sig på stressrelaterad och psykisk ohälsa. Bl.a försäkringskassan har upptäkt Anne-Maries kompetens. Alla som arbetar med långtidssjukskrivna kan beskriva betydelsen av självständiga och förtroendefulla terapeuter.

Det vänsterpartiet åstadkommit i landstinget är att med ett klubbslag försämra eller undanröja möjligheterna till entreprenörskap inom öppenvården. Det drabbar kvinnliga entreprenörer, kvinnliga patienter. Det drabbar vården.

Krister Olsson har både mod och kraft att framföra den beska kritiken. Artikeln om Anne-Marie Zakrisson bär samma kritik. Men hur många entreprenörer har samma kraft som Krister och Anne-Marie? Det spirande företagandet inom vård och andra  servicesektorer kvävs av vänsterns politik.

6 kommentarer
Etiketter: ,

Välkommen Anna-Karin (C) – ny minister för regionfrågor och IT

Av , , Bli först att kommentera 9

Principen om tre nivåer i det svenska samhället har regeringen redan 
slagit fast. Det ska Stefan Attefall (KD) organisera.
Anna-Karin Hatt (C) heter den nya ministern för regionfrågor och IT.
Jag vill säga hjärtligt välkommen till Anna-Karin. Vi som följt hennes
arbete inom och nära Centerpartiet vet att hon är skicklig, uthållig
och en skicklig förhandlare. Anna-Karin får ansvar för den regionala
tillväxten. Stefan Attefall (KD) ansvarar för att nya regioner organiseras.

Äntligen får IT-frågorna en tydlig politisk företrädare. Det kommer
dessutom redan idag mer pengar till bredbandsutbyggnaden i glesbygd

Kommunikationsmyndigheten har fått ytterligare 95 miljoner utöver
det tidigare stödet på 250 miljoner för byalag och kommuner som vill
bygga bredband på landsbygden, där marknaden inte finner det
kommersiellt lönsamt.

Bravo!

Ett dåligt val för Centerpartiet i Umeå. Tack till er som valde oss!

Av , , 1 kommentar 11

Centerpartiet gjorde ett dåligt val i Umeå. Partiet är på riksnivåns siffror utan att vi haft lokala frågor som dragit upp sympatierna. Mandatperioden har präglats av tålmodigt arbete under alliansregeringen. Det arbetet har gynnat Umeå på många sätt men inte gett utrymme för profilering lokalt.

Det verkar som att moderaternas framgång (Grattis!) grundas på C-FP-KDs bekostnad. Inom rödgröna minskar (S). Men den störste förloraren är rättvisepartiet som minskar från tre till ett mandat. Det är rimligt att tro att rättvisepartiets väljargrupp går till vänsterpartiet som ökar med ett mandat. De två mandat som rättvisepartiet förlorat återkommer till det underlag som spelar roll för partierna.

Alliansen vinner ett mandat men otydligheten kvarstår när det gäller majoritetsfrågorna. Det tror jag i grunden även innehåller moment som är bra för Umeås politiska klimat och utveckling!

Även om jag känner att förlusten för Centerpartiet svider vill jag  tacka alla de som röstade på partiet. Vi ska företräda den stadsnära landsbygden, den gröna utvecklingen och företagsamheten men bli kaxigare och synas mer.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Illavarslande rörigt i vallokalerna!

Av , , 2 kommentarer 14

Nu börjar valvakan och jag får många upprörda frågor om ordningen i vallokalerna. Valfunktionärerna har agerat förvirrat när det gäller valsedlar, tydlighet. Vi har flera rapporter om att valsedlarna försvunnit eller staplats ihop. Även skyltningen har varit ålig.

I en lokal har en av funktionärerna att parter bara fick ha tre sedlar – en i vardera valet. Är det sant kan det vara grund för att valet ogiltigförklaras. Valnämnden har ingenting med antal sedlar att göra.

Vi måste få en snabb beskrivning av vad som hänt.

 

2 kommentarer

Miljö och klimat – även på valdagen!

Av , , Bli först att kommentera 17

Andreas Carlgren har som centerpartistisk miljöminister lyckats göra resultat av miljö- och klimatfrågorna under den senaste mandatperioden. I valrörelsen 2006  framstod inte klimatfrågorna som så viktiga. Det dröjde bara några månader efter regeringsskiftet innan Andreas Carlgrenlagt upp riktlinjer för att göra Sveriges klimat- och miljöpolitik till ledande i Europa och världen. Låt mig plocka några punkter från den kraftigt upptaggad klimat- och miljöpolitiken:


- Miljöpengar. Alliansen har höjt anslagen från 15 till 20 miljarder kronor trots ekonomisk kris. Ålidhemsprojektet är ett exempel på de stadsmiljprojekt som fått stöd från regeringen.

- Naturskog. Alliansregeringen har skyddat rekordmycket naturskog och uppnår miljömålet för skydd av skog.

- Klimatet. Alliansen har sett till att Sverige har Europas mest ambitiösa klimatpolitik med 40 procents minskning av utsläppen till 2020.

- Trafikens utsläpp. Trenden har brutits, under Alliansen minskar utsläppen från trafiken och utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.

- Miljöbilar. I december 2005 fanns det 23000 miljöbilar. Nu, efter miljöbilspremie och goda villkor i förmånsbeskattningen rullar närmare 330000 miljöbilar på våra vägar.

- Förnybara bränslen. Med alliansens politik har försäljningen av etanol åttadubblats, biogasanvändningen tredubblats och det finns 50 procent fler tankställen för biogas.

- Spårbunden trafik. Alliansen storsatsar nu på järnvägen och finansierar investeringarna.

- Havsmiljön. När Alliansen tillträdde fanns inga spårbara budgetmedel för Östersjön. Nu satsas drygt en miljard på havsmiljön och kraven klaras på minskade utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön.

- Gifterna. Kvicksilver, fosfater i tvätt- och diskmedel har förbjudits och Sverige driver på i EU för regler mot sk blandeffekter av olika kemikalier.

- Strandskyddet. Den förra politiken ledde till sönderexploatering i många områden. Nu har reglerna skärpts i områden med hårt exploateringstryck. Däremot blir det lättare att få bygga där det finns flera kilometer strand per invånare.

- Förnybar energi. Vindkraften har tredubblats och bioenergin har gått om oljan som största energikälla i Sverige.

- Kärnkraftens försäkringskostnader. Alliansen inför det som den förra regeringen aldrig orkade, fullt ansvar för reaktorägarna i händelse av olycka.

Jag hoppas att Andreas Carlgren fortsätter som klimat- och miljöminister!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Lyckad valspurt på torget för Centern!

Av , , Bli först att kommentera 21

En skön lördag med valspurt förmig både på torget och Gammlia. Vädret riktigt bra, opinionssiffror på väg upp och en optimistisk stämning. Med hjälp av Anders och Gun blev det bra drag i dagens torgmöte. Det mräktes att lördagsmänniskorna stannade upp, ryktes med i takterna och budskapet. In i kaklet gäller!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Imorgon röstar vi för Umeås framtid!

Av , , 1 kommentar 18

Umeå är en av Sveriges mer spännande kommuner. Framtiden innehåller flera angenäma utmaningar om hus kommuena ska växa, kulturhuvudstad 2014. Centerpartiet formulerar sin vision i  Centerpartiets valplattform för Umeå. Partiet betonar humanism och decentralisering, det gröna Umeå och en stad som växer i balans med våra grannkommuner, länet och norra Sverige.

Du som fortfarande tvekar över var du vill lägga din röst i kommunvalet kan känna dig trygg i Centerpartiets visioner. Använd din rätt att rösta imorgon.

 

 

 

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Centerpartiet i alla Västerbottenskommuner är emot uranbrytning!

Av , , 1 kommentar 20
 

Frågan om framtida uranbrytning diskuteras i valrörelsen ofta på ett osakligt sätt. Det är minerallagstiftningen som styr och här finns bl.a. reglerat sedan flera år att varje kommun har vetorätt just när det gäller uran-

brytning. Dessförinnan ska olika miljökonsekvenser beskrivas och bedömas enligt miljöbalken.

 

Vi som undertecknat detta upprop är ledare för Center-partiet i Västerbottens olika kommuner. Centerpartiet i Västerbotten och i Sverige har stämmobeslut att säga nej till uranbrytning. Förutom själva brytningen och lagringen av material som blir över måste även de långa transporterna ingå i bedömningen. Vår strävan att utveckla Västerbotten till ett framgångsrikt turism- och besökslän ställer höga krav på länets miljöprofil.

 

Därför kommer Centerpartiet i varje Västerbottens-kommun verka för veto mot uranbrytning! Vi kommer att agera genom att lägga förslag i kommunfullmäktige och med eventuellt stöd från rådgivande folkomröstningar för att förhindra brytning av uran i vårt län.

 

 

Sven-Olov Edvinsson, Umeå                            

Ingemar Sandström, Nordmaling                          

Helena Lindahl, Skellefteå                                    

Maria Kristoffersson, Vilhelmin

Åke Sandström, Vännsä                                   

Ewa May Karlsson, Vindeln

Lars Bäckström, Robertsfors                                   

Maria Bahlenbergg, Bjurholm

Sylvia Samuelsson, Åsele                                 

Hans Mårtensson, Lycksele

Patrik Persson, Storuman                                      

Roland Wermelin, Sorsele

Emil Högberg, Malå                                       

Camilla Hedlund, Norsjö

Bengt Henriksson, Dorotea

 

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Nydalastugorna lever vidare!

Av , , Bli först att kommentera 20

Nydalasjöns stugor är en av de längre långbänkarna i Umeåpolitiken. Nils Häggström (C) har motionerat och kämpat för både Nydalasjön och stugorna. Till sist blev allianspartierna överens tillsammans med miljöpartiet och vänstern om att se över frågan ett varv till genom en fördjupad översiktsplan. Debattartikeln i dagens VK pekar påpassligt på att (S) och (V) verkar falla tillbaka till att vilja riva det mesta av stugorna.

Vi har debatt i radio Västerbotten på torsdag. Då tänker i alla fall jag ställa frågan till (S) och (V) omvad de tycker. Väljarna ska få veta före valet.

De som vill veta mer om Nydalasjöns stugor hittar allt på hemsidan från Nätverket för Nydalas nyttjare.

De som i valet vill stödja ett bevarande av Nydalamiljön kan rösta på något av allianspartierna. Centerpartiet har drivit frågan under lång tid. Du kan alltid lita på Centerpartiet. En modern stad som Umeå behöver utveckla respekten för den unga historien oavsett om det handlar om hus i centrum eller andra platser i kommunen.

En av stugorna det handlar om!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,