100 miljoner i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 12

Enligt årsredovisningen för 2017 betalade Umeå Kommun ut 100.000.000 kronor i försörjningsstöd mitt under brinnande högkonjunktur. Smaka på siffran, 100 miljoner bara i Umeå.

Enligt Socialstyrelsen misstänks 18 procent av alla utbetalningar av försörjningsstöd vara felaktiga. Våra välfärdssystem måste vara utan misstanke om fusk annars raseras förtroendet för dessa.

I Sundbyberg började man 2017 genomföra hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Resultatet var att 24% av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Huvudorsaken till avslag på ansökningar var att personen inte bodde på den angivna adressen och att familjesituationen i vissa fall varit oklar.

Vad gäller då försörjningsstöd i Umeå? I dagsläget står det ”För dem som söker försörjningsstöd och biståndsbehovet fortgår under en period av 6 månader eller mer kommer hembesök att göras i alla barnfamiljer.”

Detta är inte tillräckligt, rutiner med hembesök, gärna oannonserade måste införas även i Umeå kommun.

Är detta integritetskränkande, nej jag har svårt att tycka det, visst vet ni att den som ansöker om färdtjänst, själv får betala för ett läkarintyg, men ändå i många kommuner riskerar ett hembesök av en handläggare för att kontrollera behovet.

Umeå kan MER! Umeå måste MER!

Bli först att kommentera

Trafiksituationen på Tomtebo

Av , , Bli först att kommentera 12

Tomtebo är Umeås i särklass snabbast växande stadsdel. För närvarande flyttar det i genomsnitt 2 hushåll per dygn till Tomtebo, det är den enda stadsdelen i Umeå som bara har en väg in/ut. Snart är det höstrusk och fler använder bilen, köerna växer från Kolbäcksvägen till minst rondellen vid Sjöråvägen (2km kö i snigelfart). Tomtebostrand och Tomtebogård är nya områdens som planeras. Jag tycker om utvecklingen, men trafiksituationen måste lösas. Planen att öppna upp den gamla ritade vägdragningen Sjöfruvägen/Malmvägen lever, men kräver planändring som tar 8-10år Detta måste påskyndas, annars väntar trafikinfarkt. Tänk er bara scenariot med att en lastbil stannar i Tomteborondellen på E4, då är halva Tomtebo sena till arbetet, för att inte tala om det problem det kan ställa till för räddningstjänsten.

 

Umeå kan MER! Umeå måste MER

 

 

 

Bli först att kommentera

Sämre för Umeåregionen

Av , , Bli först att kommentera 11

Dagens besked av flygbolaget BRA att dra ner på både antalet avgångar med 40% och flygstationen med den relativt nybyggda servicehangaret på Umeå Airport med följd att upp till 15 människor förlorar arbetet, är väldigt olyckligt för hela Umeåregionen. Transportbranschen som helhet är en lågmarginalbransch, så ineffektiva skatter som flygskatten behöver vi inte i Umeå, men det är klart vi är ju bara en stad i Norrland med 125000 invånare och drygt 200000 i regionen. Idag kan vi bara längta till efter 9 september och en Moderatledd regering.

 

Umeå kan MER! Umeå måste MER!

Bli först att kommentera

Riktig politik???

Av , , Bli först att kommentera 22

Ibland måste man fråga sig om det som skall avhandlas i Kommunfullmäktige i Umeå känns som relevant och det medborgarna kan förvänta sig av oss politiker.

Nedan ett axplock av vad som skall avhandlas i Umeå Kommunfullmäktige 2018-08-27.

Finns det viktigare frågor? varsågod bedöm själva!

 • Interpellation: Dags för Umeå kommun att bli förvaltningsområde för meänkieli; Saasha Metsärantala (FI)
 • Interpellation: Antidemokratisk ledning på Dragonskolan;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 • 189/18 Interpellation: Varför hjärntvättades elever 25 januari?
  Henrik Agerhäll (SD) (–) P
 • Interpellation: Skolresultat i ”utsatta” områden;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 • Interpellation: Underlätta för cykelturer; Saasha Metsärantala (FI)
 • Interpellation: Yttrandefrihetsfientliga krafter gömmer motioner och interpellationer; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 • Interpellation: Bidrar kommunalråd till att förstärka antisemitiska stereotyper? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 • Interpellation: Hur många myndiga amnestiafghaner går i Umeås skolor? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 • Interpellation: EU-migranter med 70 i IQ är en resurs vi bör värna? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 • Interpellation: PTSD som differentialdiagnos; Saasha Metsärantala (FI)
 • Interpellation: Ska vi ta avstånd från Tage Erlanders rasideologi? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 • Motion 31/2016: HBTQ-certifiering/diplomering av stadsbiblioteket; Ulrika Edman (V) och Åsa Bäckström (V)
 • Motion 39/2017: Regnbågsfärgade övergångställen;
  Saasha Metsärantala (FI)
 • Motion 46/2017: Resurscentrum för genus och jämställdhet;
  Elisabeth Zachrisson (V) och Ulrika Edman (V)
 • Motion 1/2018: Välkomna flyktingarna; Saasha Metsärantala (FI)
 • Motion 9/2018: Stoppa IMÄI från att hyra kommunala lokaler;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)

Umeå kan MER! Umeå måste MER!

Bli först att kommentera

Mer öppet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 23

Låt Umeås nöjesliv få vara öppna längre. Idag stänger alla kl 02.00 med anhopningar för de nattöppna snabbmatsställena, samt buss och taxi. Där det blir köer riskerar även människor att irritera sig på varandra i högre utsträckning, men om de som ville fick ha öppet längre så skulle flödet jämnas ut som det fungerade fram till 1990-talets början

Vän av sin egen ordning anser förmodligen att det skulle medföra mer problem med ökat alkoholintag och mer ordningsstörningar. Man skall komma ihåg att med ett  serveringstillstånd kommer krav på vakter, matservering och kontroll för att inte servera överförfriskade personer.

Ge Umeås nöjesliv en möjlighet till utskänkningstillstånd till kl 03.00

 

Umeå kan MER! Umeå måste MER!

Bli först att kommentera

Sälja Umeå Energi?

Av , , Bli först att kommentera 20

Moderaterna i Umeå säger NEJ! till en försäljning av Umeå Energi. Bolaget är en tillgång för kommunen (och således medborgarna) och ett verktyg i Umeås utveckling, och skall således inte säljas. En försäljning skulle innebära en engångseffekt, inte en långsiktig inkomst, lite som att kissa i sängen…

Varför skriver jag då detta? om det är en ickefråga. Jo, av den enkla anledningen att man i samtal med personer lite mer på vänsterkanten på den politiska spelplanen, så möts man ibland av.  -Ni Moderater vill ju sälja ut allt. Att man dessutom sprider den bilden, gör ju att man måste säga som det är.

-Så nu vet Du!

Umeå kan MER! Umeå måste MER!

Bli först att kommentera