Valstugan öppnar!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag börjar valrörelsen på allvar. Valstugan på torget öppnar och jobben är valets absolut viktigaste fråga. Nya Moderaterna kommer alltid att sätta jobben främst. Fler i arbete ger mer resurser till vår gemensamma välfärd. Sverige blir starkare när fler människor är i arbete.En enad allians som framgångsrikt regerat Sverige i 8 år står emot ett mycket dåligt förberett och splittrat vänsterexperiment. Jobben står mot bidrag.

Nya moderaternas viktigaste mål är att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb, utifrån egna förutsättningar och självklart med schyssta villkor. Vi jobbar hårt för att öppna fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden.

Tillsammans med de andra partierna i Alliansen är vårt mål att över 5 miljoner människor ska ha ett jobb år 2020.

Jobb är ingenting du får – utan något du skapar och skaffar dig själv. Vår politik handlar om att ta tillvara varje människas förmåga att växa av egen kraft. Vi vill att människor ska få gå till ett arbete, en lön, arbetskamrater och en chans att forma och bestämma över sitt eget liv.

I dag har 250 000 fler människor i Sverige ett arbete att gå till jämfört med 2006. Utanförskapet har minskat med nästan 200 000 personer. Det är en bra början, men vi vill mer. Vad är alternativet, rödgröna bidragsaktiviteter eller:

Alla behövs: Ulrik

Bli först att kommentera

Inlägg från restaurangägare i Umeå om dubbelstöten

Av , , Bli först att kommentera 4

Jobben är den viktigaste frågan inför valet. Två av många åtgärder som Alliansen har infört för att underlätta att anställa är halverad arbetsgivaravgift för unga och halverad restaurangmoms. Vad är då förslaget från socialdemokraterna? Höjd arbetsgivaravgifter och därmed höjda trösklar för unga till arbetsmarknaden, och höjd moms på restaurangbesök och därmed minskad efterfrågan! Om S vinner valet och försämrar företagsklimatet, höjer skatterna på jobb och företagande samt tvingas bilda regering med V och MP så kommer det att leda till betydligt färre jobb. Men vi har några veckor kvar att svänga opinionen och förklara varför vi har den bästa jobbpolitiken.

Lägger ut ett oroande inlägg från en av många duktiga restaurangägare i Umeå!

Snart dags för val !

Många restaurangägare kommer att tvingas avskeda personal om hotet med den så kallade dubbelstöten – hotet om fördubblad moms på restaurangmat och fördubblade arbetsgivaravgifter för unga-förverkligas.

Men konsekvenserna av dubbelstöten blir långt större än så.
Något av det bästa med våra jobb är att vi kan erbjuda unga människor jobb i en bransch som växer mer än alla andra. Vi ser hur människor, varav vissa aldrig tidigare haft ett arbete, utvecklas och växer med uppgiften. 
Många lär sig att bli ansvarstagande och serviceinriktade individer. Vissa av dem stannar och utvecklas i branschen och kanske gör karriär i restaurangnäringen. Andra tar med sig sina erfarenheter och söker sig vidare till en annan bransch. I ryggsäcken har de med sig erfarenheterna av att vara en del av en arbetsplats, att bemöta människor och att ta ansvar för sig själv och andra. 
Det är ovärderliga egenskaper som vilken arbetsgivare som helst efterfrågar. Och ovärderliga erfarenheter för den unga individ som vill försäkra sig om att inte hamna i utanförskap och arbetslöshet. 
Besöksnäringen, där restaurangnäringen är en viktig del, utgör en av de viktigaste tillväxtnäringarna.. Och den växer stadigt tack vare de förbättrade förutsättningarna som råder i dag. Det är här som alltfler jobb skapas 
I dag är det samma moms på köttbullen som rullas i våra restaurangkök som det är på den fabrikstillverkade köttbullen i butiken. För oss är det självklart att det ska vara så. För oss är det obegripligt att vi riskerar att bestraffas med en högre momssats för att vi anställer människor som serverar köttbullen. 
Vi verkar i den bransch som fortfarande har de minsta marginalerna och de tuffaste förutsättningarna när man ska nyanställa eller investera i verksamheten. 
Båda politiska blocken betonar vikten av att människor arbetar för att vi ska kunna bekosta vår välfärd, med ambitiösa mål inför 2020. 
Men är det då verkligen rätt metod att dra undan mattan för de företagare som har möjlighet att skapa dessa arbeten?

Anders Alfredsson VD Allstar och Invito med 160 anställda.

Alla behövs Ulrik

Bli först att kommentera

Vad har Holmlund med andra partiers pengar att göra?

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är märkligt och mycket oetiskt av Lennart Holmlund att på sin vk- blogg lägga sig i, kritiserar och spekulerar hur andra partier får pengar till annonsering och hur man annonserar samtidigt som Socialdemokraterna anställer en valanställd i Umeå! Undra vad som är dyrast? En valanställd är knappast något som något allianspartierna har råd med. Man kan undra varifrån pengarna kommer till denna person som har uppdrag i Byggnads och LO?

Men det är inte vad valrörelsen skall handla om utan den absolut viktigaste frågan för Sverige är jobben och där står Alliansens arbetslinje mot de rödgrönas bidragslinje. Du väljer!

Alla behövs:Ulrik

Bli först att kommentera

Skall jobben bli fler eller färre?

Av , , Bli först att kommentera 3

Den 14 september så står Sverige inför ett vägval. Skall jobben bli fler eller färre?

När politiker säger att de skall skapa fler jobb så är det en sanning med modifikation. Politiker skapar inga jobb utan de kan med rätt beslut skapar förutsättningar för verksamheter och företag att i sin tur växa och utvecklas så att fler jobb skapas.

Hur uppkommer ett jobb? Jobb är inget man får – utan något som du skapar eller skaffar dig. När marknaden efterfrågar en tjänst eller produkt så är det verksamheter eller företag som skall leverera. Minskar efterfrågan så minskar antalet jobb och ökar efterfrågan så skapas fler jobb. Jobb blir en konsekvens av hur stor efterfrågan som finns men också hur stora trösklarna till arbetsmarknaden är. Även om det finns ett behov så kan det vara för dyrt att anställa och lösningen kan vara att inte expandera verksamheten, jobba fler timmar  eller rationalisera med hjälp av maskiner.

Jobben är den viktigaste frågan inför valet. Två av många åtgärder som Alliansen har infört för att underlätta att anställa är halverad arbetsgivaravgift för unga och halverad restaurangmoms. Vad är då förslaget från socialdemokraterna? Höjd arbetsgivaravgifter och därmed höjda trösklar för unga till arbetsmarknaden, och höjd moms på restaurangbesök och därmed minskad efterfrågan! Hotell- och restaurangfacket har alltid bejakat sänkningen av restaurangmomsen på grund av att den stärker företagen.”Det var därför som vi sa ja till en sänkning av momsen” säger ordförande Ella Niia. Det som är beklämmande är att Hotell- & restaurangfacket bidrar via LO med pengar till S för att driva linjen om återställande av restaurang momsen.

Socialdemokraterna värkar istället vilja ersätta riktiga jobb med ett utbildningskontrakt för unga. För de som inte har gymnasieexamen så skall man skriva in sig på Arbetsförmedlingen och även skriva under ett utbildningskontrakt och därmed förbinda sig att läsa in gymnasiekompetens med högskolebehörighet, ibland i en kombination med andra åtgärder. Hållhaken på ungdomarna för att de ska följa kontraktet är att de annars blir av med t.ex. a-kassa eller försörjningsstöd (socialbidrag). ”Utbildningen är ett krav för att få ekonomiskt stöd från samhället.”, skriver S i sin budgetmotion (de skriver ”samhälle” men menar a-kassor, stat och kommun.) Inget nytt under solen, riktiga jobb ersätts med bidragsaktiviteter.

Men hållhaken är vid närmare betraktande väldigt svag. Enligt Riksdagens utredningstjänst, RUT, var det i augusti förra året endast ca 14 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen mellan 18 och 24 år som hade rätt till a-kassa.

Därmed får en stor majoritet av de arbetslösa ungdomarna inte någon ersättning alls från politiskt styrda kassor. De kan därmed heller inte som sanktion berövas någon ersättning. Därför har de allra flesta ungdomar inga ekonomiska skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Socialdemokraternas kontrakt riskerar snarare att leda till att ungdomar helt låter bli att skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att slippa dras in i något tvång. Resultatet kan bli att de ungdomar som kanske har störst behov av stöd inte får någon hjälp alls, utan riskerar hamna i långvarigt utanförskap.

Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. I dag har 250 000 fler människor i Sverige ett arbete att gå till jämfört med 2006. Utanförskapet har minskat med nästan 200 000 personer. Den materiella fattigdomen har halverats och Sverige tillsammans med Luxemburg har lägst andel fattiga i hela EU! Det är en bra början, men vi vill mer. Vad är alternativet, rödgröna bidragsaktiviteter eller

  • Skapa fler och bredare vägar till arbete. Trösklarna till jobb måste bli lägre.
  • Vi vill stärka arbetskraften. Utbildning och jobb ska gå hand i hand.
  • Fler företag ska kunna starta, växa och våga anställa. Sverige ska vara starkt i konkurrensen med andra länder. Det ska löna sig att arbeta. Vi vill uppmuntra alla drivkrafter till jobb. Vi står upp för arbetslinjen när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill återgå till bidrag och kraftigt höja skatterna på jobb och företagande.

Alla behövs!: Ulrik

Bli först att kommentera

Dagspendla med tåg till Stockholm???

Av , , Bli först att kommentera 3

I går skrev Hans Lindberg (S) i sin VK- blogg

”Många som bor i Umeå men jobbar i Stockholm dagspendlar med flyg. Kapaciteten är begränsad även på Arlanda vilket gör att nerläggning av Bromma flygplats skulle få katastrofala följder för Umeå.

Regeringen måste ta sitt ansvar och bygg ut järnvägen med fler snabbtåg så att fler kan börja pendla med tåg. Men så länge det inte finns det alternativet måste Bromma vara kvar som flygplats”.

Tror Hans Lindberg att man kan ersätta flyget med tåg för alla som dagspendlar till och från Stockholm???… Självklart är det oerhört viktigt för Umeå att ha de bästa tågförbindelserna och Alliansregeringen har presenterat Sverigebygget under Almedalsveckan som innehåller stora satsningar på infrastruktur i hela Sverige fram till 2035. Jag förstår att det är jobbigt för socialdemokraterna och Hans Lindberg att alliansregeringen nu meddelat att arbetet med Norrbotniabanan kan börja vilket är en tydlig signal hur Alliansregeringen vill satsa framåt. Men att dagspendla till Stockholm med tåg kommer nog inte under överskådlig framtid vara möjligt.

Däremot är oerhört viktigt för hela Sverige och Umeå med bra fungerande flygförbindelser. Flygplatserna och flyglinjerna i Norrland är hotade av tre röd-gröna partierna och deras flygfientliga politik. Med flygskatter och andra försämringar kommer allt färre Umeåbor och omvänt allt färre från Stockholmsområdet att kunna dagspendla till och från Umeå. Det är tillväxten och jobben i Umeå som står på spel.

Den 14 september så står Umeå inför ett vägval. Skall Umeå kunna fortsätta att växa och skall jobben bli fler eller färre? Alla jobb behövs!

 

Vi syns!

Ulrik Berg (M)

Bli först att kommentera

Förbud mot vinst går före kvalitet!

Av , , 1 kommentar 2

Vänsterpartiet vill skapa välfärdsföretag helt utan vinstintressen. Och nu har Socialdemokraterna hakat på.

Man måste fråga sig i vilken värld (V) och (S) lever i?

Varje krona som skattebetalarna betalar till välfärdsföretagen så går huvuddelen till olika leverantörer, entreprenörer som är en förutsättning för välfärdsföretagen skall fungera. Ingen skall tro att byggnadsarbetaren avstår ackordet, konsulter och byggentreprenörerna, olika leverantörer mm  inte räknar med en vinst.

Välfärden bygger på att näringslivet och det offentliga forskar, utvecklar och levererar det bästa möjliga produkter till vår gemensamma välfärd samt att samhället inom välfärdssystemet ligger i absolut världsklass i avseende att utbilda de som skall jobba inom välfärden.

I Vänsterns värld med ideal i kommunismen som nu även socialdemokraterna i Umeå har hakat på så vill man att välfärdssystemet skall vara offentligt så att inte vinster kan uppkomma. Om verksamheten förbättras i och med att vinster förbjuds, då borde metoden användas i fler branscher. Ger samma tillvägagångssätt bättre sjukhusutrustning, läkemedel, skolbyggen eller lunchmenyer till äldreboenden?

Det enkla svaret är att vi i så fall får planekonomi, och det är något världen prövat i decennier, med förfärande resultat.

Det är tragiskt att Socialdemokraterna i Umeå har hakat på Vänstern. Det är bara att titta hur utvecklingen på Skräddaren i Umeå blivit sedan kommunen tog över. Vänstern redovisar ofta en djupt kränkande syn på företagare med ett förnedrande språkbruk. Många entreprenörer sliter hårt från noll för att byggt upp företag. Man tar stora risker för att utveckla verksamheten och sliter i uppgångar och nedgångar för att få det att fungera. (V) och (S) visar hur man ser på entreprenörens arbete genom att hävda att denne är oförmögen att ta in andra perspektiv än den egna girigheten. Debatten borde istället för vinster i välfärden handla om varför vi accepterar högre kostnader i det offentliga än i det privata när kvaliteten är densamma. Hur kan upphandlingen när det gäller kvalitet utvecklas? Hur förmås både det offentliga och privata att investera mer i ungdomar och människor från andra kulturer och hur höjer man statusen på de olika yrkena i välfärden? Och kanske den viktigaste frågan. Hur stimuleras kvinnligt företagande i välfärdssektorn? Och framförallt – hur skapas en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö för alla hjältar som dagligen gör jobbet i välfärdssektorn?

Att svaret på detta är att införa planekonomi och låta myndighetsstyrda organisationer vara enda lösningen känns helt föråldrat. För oss moderater är det viktigt att såväl offentliga som privata aktörer gett väsentliga bidrag till utvecklingen. Riktigt skött så är vi övertygade att entreprenörskap berikar även den gemensamma sektorn.

I andra länder slåss människor för demokrati och frihet och i Sverige vill Vänsterpartiet med hjälp av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en svensk regering, införa planekonomi inom välfärden. Vad blir nästa steg?

Vi syns!

Ulrik

1 kommentar

Fredagens bemanning på Nolia!

Av , , Bli först att kommentera 2

Torsdagen blev åter en bra dag i moderaternas monter på Nolia. Glada samtal med glada mässbesökare.

I dag fredag träffar du några nya namn i monter U5005 på Nolia bl.a, Sofia Ekman, vice ordförande Miljö och Hälsoskyddsnämnden,, Anna-Karin Jonsson Berg, Tna Ledin, Kommunstyrelsens Kulturhuvudstadsutskott, Leif Lundgren, vice ordförande AB Bostaden, Katja Isacsson, 2;a vice ordförande Moderata Ungdomsförbundet i Sverige och Ulrik Berg, vice ordförande Byggnadsnämnden i Umeå m,fl.

Välkommen!

Vi syns

Ulrik

Bli först att kommentera

Torsdagens bemanning på Nolia.

Av , , Bli först att kommentera 0

I går var det en jämn ström genom moderaternas monter på Nolia. Mycket skratt och glatt humör i diskussionerna med trevliga besökare.

I dag torsdag träffar du i den moderata montern U5005 på Nolia bl.a, Edward Riedl, riksdagsledamot, Anna-Karin Jonsson Berg, landstings- och kommunpolitiker från Nordmaling, Terese Andersson, vice ordförande UPAB, Igor Jonsson, vice ordförande Hörnefors kommundelsnämnd och Natalja Kaganovitch, vice ordförande Umeå Hamn AB m,fl.

Välkommen!

Vi syns

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Nolia trenden fortsätter.

Av , , 1 kommentar 2

Det var bra med besökare på Nolia under tisdagen och trenden med bra diskutioner fortsatte i vår monter U5005 under hela dagen.

I dag onsdag så bemannar vi den moderata montern U5005 på Nolia med bl.a, riksdagledarmöterna Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm, Anna-Karin Jonsson Berg, ladstings och kommunpolitiker från Nordmaling, Terese Andersson, UPABs vice ordförande, Igor Jonsson, vice ordförande Hörnefors kommundelsnämnd och Natalja Kaganovitch, vice ordförande Umeå Hamn AB m,fl.

Välkommen!

Vi syns

Ulrik

1 kommentar
Etiketter: ,

Moderater på Nolia!

Av , , Bli först att kommentera 1

Lite folk på Nolia på måndagen men otroligt bra diskutioner med många som besökte i vår monter U5005. Det är helt otroligt vilken medgång moderaterna.

Nolia I dag tisdag så bemannar vi den moderata montern U5005 på Nolia med bl.a, riksdagledarmöterna Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm, Andreas Löwenhöök, kommunpolitiker i Skellefteå och Ulrik Berg, vice ordförande Byggnadsnämnden i Umeå m,m.

Välkommen!

Vi syns

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,