Vasaplansfaror med refuger – se ex. från Vägverket 2010 och Huddinge nu. Har Umeå kommun studerat detta?

En sökning på nätet om refuger – hållplats – buss ger exempel som beskriver faror med refuger för av- och påstigning, se nedan.

Först från Vägverket 2010 (numera ingående i Trafikverket)

Busshållplatser exempel, råd och detaljer – exempel, råd och detaljer

http://www.exempelbanken.se/system/documents/39/original/2010_5_busshallplatser_exempel_rad_och_detaljer.pdf

mitthållplats är en hållplats där bussen stannar vid en refug mitt i gatan. Den kan vara ett alternativ i innerstadsområden med omfattande trafik. till fördelarna hör att bussen inte blockerar annan trafik då den står vid håll- platsen. nackdelar är att utrymmet för väderskydd och väntande bussresenärer är begränsat och att resenärerna kan komma att hamna i ett utsatt läge. Det händer tyvärr olyckor tillföjld av att gående tar fel på biltrafikens körriktning. Särskild omsorg måste därför ägnas åt gångpassagerna.

VASAPLAN I UMEÅ MED REFUGER OCH VÄNSTERTRAFIK (Ill. WSP Sverige, från vk.se)

Vasaplan ombyggn bild

SER TRÅNGT UT OCH KÄNNS OSÄKERT – ÄN MER VID HÖGTRAFIK + RUSKVÄDER…

Härunder från Huddinge i år

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Attraktiv med kortare restider, högre turtäthet, smidigare byten och ökad pålitlighet

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/kollektivtrafikplan.pdf

En annan hållplatstyp som är möjlig vid mittförlagda busskörfält är en så kallad ö-terminal. En fördel med denna hållplatsutformning är att endast en plattform behöver anläggas då båda färdriktningarna kan använda samma anläggning. En annan fördel är att resenärer slipper korsa vägen vid byte mellan två busslinjer. Nackdelen är att de antingen kräver bussar med dörrar på båda sidor eller att bussarna trafikerar hållplatserna i vänstertrafik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>