100 mkr för Vasaplan+Linje 1! Bidrag: 49,5 mkr. Vad kostar bara Vasaplan?

På Umeå kommun hemsida finns beskrivit hela planen  med ombyggnad av Vasaplan. Och även kostnaderna som är på nästan 100 miljoner kronor, något jag inte kan påminna mig att kommunen informerat tydligt om eller medier granskat. Men så här står det:

Trafikverket har beviljat Umeå kommun stöd med finansiering av projektet via det så kallade Stadsmiljöavtal om drygt 49,75 miljoner kronor, inklusive utveckling av linje ett.

Så jag kollade upp med Trafikverkets hemsida och fann då att totalkostnaden för Vasaplan-planerna och Linje 1-utveckling är det dubbla, 99,5 mkr. Men hur mycket som är för vad, återstår att ta reda på, som vad kostar enbart Vasaplanombyggnad. Underlag längre ner.

100 MKR FÖR ATT BYGGA OM FRÅN SIDO-AV/PÅ TILL REFUGER!! ELLER VAD?

Nanna ombygg refug-sido bVAR KÄNNS DET TRYGGAST ATT KLIVA AV/PÅ? PÅ REFUGER ELLER TROTTOARER?

Umeå
Totalkostnad: 99,5 mkr
Stöd: 49,75 mkrStödnivå: 50 %Startpunkt: april 2017
Slutpunkt: november 2018
  • Ombyggnad av Vasaplan för kollektivtrafik
  • Förbättrad kollektivtrafik utmed stomlinje 1 (BRT-åtg.)
  • Flera detaljplaner
  • Flera gång- och cykelvägar
  • Förbättrad kollektivtrafik enligt framtagen kollektivtrafikplan 2016-2019
  • Cykelparkeringar
  • Framtagande av Cykeltrafikprogram, Fotgängarprogram och nytt Kollektivtrafikprogram
  • Åtgärder ska genomföras enligt Trafiksäkerhetsprogram
Hemsidorna ifråga är nedan:
http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/gator/gatuarbeten/vasaplan.4.472dbf4213f09f32875d24d.html
http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/vasaplansutformningarbeslutad.5.361f1c411567dcef44b1300b.html
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings–och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer—stadsmiljoavtal/projekt-som-beviljats-bidrag-2016—stadsmiljoavtal/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>