Ohållbart med vänstertrafik på nya Vasaplan eller hållbar stadsmiljö i Umeå som Trafikverket godkänt?

Gårdagens blogg om Umeå kommuns planer på ombyggd Vasaplan med refuger och vänstertrafik för bussar visade på en 100-mkr-investering där kommunen finansierar hälften, 49,5 mkr och staten genom Trafikverket bidrar med lika mycket.

Nanna Vasaplan refuger hrtrafik

Men visste Trafikverket om bussvänstertrafiken när bidraget beviljades? Och yttrade man sig något då och vad? Sökning på orden busshållplats, refug, vänstertrafik och enkelriktat ihop ger inga träffar på hemsidan. Så kanske vet man på Trafikverket inget.

För tänk om Trafikverket inget visste och sedan får veta det och då inte vill godkänna att en bidragskommun inför outredd vänstertrafik som i Umeå, kanske bidraget dras in. Har Umeå kommun då 50 mkr till och klarar hela budgeten om 99,5 mkr för hela Vasaplansprojektet?

Nedan är från Trafikverkets hemsida om ”hållbara stadsmiljöer” för bidragansökan, som riskerar blir ohållbart med vänstertrafik på nya Vasaplan om Trafikverket inte godkänt allt och vid visshet ifrågasätter vänstertrafiken. Notera bilderna ihop med bidragsinformationen, med längst till höger, traditionell säker buss-sido-av-på trottoar, inte refug…

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings–och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer—stadsmiljoavtal/

Cyklister i stadsmiljö.

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet uppgår till 2,75 miljarder kronor under perioden 2015-2018.

Trafikverket har hittills under 2015 och 2016 beviljat stöd för cirka 1,26 miljarder kronor. Nu öppnar vårens ansökningsomgång.

Ansökningsomgången öppnar den 6 mars och sista ansökningsdag är den 13 april 2017.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Klicka på rubrikerna här nedanför för att läsa mer om vilka projekt som kan få stöd och om hur ansökan går till.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>