Hotades med polis för protest mot dagisplaner i Umeå utan beslut…?! Låt andra möjligheter få prövas.

Ja, det är sant! Föräldrar har nu hotats med polisingripande (för att vistas innanför byggstängsel) för protester mot dagisplanerna på Berghem, grusplanen för uteaktiviteter (även för allmänheten) förminskas och försämras pga hastiga planer för paviljongförskola som inte verkar ha formella politiska beslut att genomföras.

Detta fick jag veta när jag just skickat ett e-brev till S-kommunalrådet Margareta Rönngren (tidigare bl a ordf. i För- och grundskolenämnden med budskapet om en timeout och pröva planerna i kommunstyrelsen, se här utdrag ur e-brevet som också skickats för kännedom till ordf och v.ordf i dagens F-o G-nämnden samt i Byggnadsnämnden plus ansvariga fastighetschefen Karin Isaksson.

Hej!

Då vi genom åren, decennier, haft kontakter kring barnomsorgsplanering, dagisidéer och förskolemiljöer, vill jag ge mina synpunkter på de aktuella planerna för förskolepaviljonger om 4 avd på grusplanen mellan Berghemsskolan och Berghems barnstuga (1966), nu Berghems förskola.

—-

Berghems barnomsorgshistoria.

1966 stod Berghems barnstuga klar, daghem på min tid där på 1970-talet, numera förskola. Den fick Umeås, hittills, mest genomtänkta planering i södra ändan av en skoltomt och Berghemsskolan i norr. Berghems enda stora gemensamma park- och skogsområde däremellan med grusplan för bollsporter och isdito för skolan och allmänheten, har sedan utvecklats med fin lekdel (drakleksplats), allt lätt tillgängligt för bil efter Skidspåret och gångmässigt runt om – naggas nu rejält och det mitt i.
——-

Dagens förskoleplaner och skoldito utomhus på Berghem

Skolans elever, liksom fritids, fick nyligen en stor del av skolutemiljön närmast skolan halverad genom ny förskola ihop med matsalsdelen på skolan (så att nytt kök kunde byggas).

Därför behöver  eleverna än mer utemiljön söderut i skogen och på grusplanen. 

Biltrafiken på morgnar och eftermiddagar kommer att öka rejält med 60 barn och där många kommer i bil då platserna i stor utsträckning blir för barn utanför Berghem. Vi bor i korsningen Skidspåret och Axtorpsvägen och ser dagiigen nuvarande trafik.

——-
Timeout i planerna – erbjudande 
Allt detta är också viktigt att reda ut varför en timeout vore bra för alla parter.

Då kan andra möjligheter, och snabba, som kostar mindre och inte sätter barn mot elever, få prövas. 

——- 

2 kommentarer

  1. Tove

    Hej!
    Jag har med förvåning följt detta märkliga akuta bygge utanför mitt hus (bor på Skidspåret 13) – alltså det kan inte vara rimligt att kommunen får lov att göra så här? finns det något man kan göra som privatperson för att påverka situationen? Förskolan är ju redan på plats men som kommenterats ovan – biltrafiken ökar ju påtagligt här utanför. tacksam för alla tips eller om det finns nån grupp som är engagerad i frågan.

    • Urban Bengtson (inläggsförfattare)

      Många håller med och jag har tidigare visat på underskattning av dagisköerna och då kommer sådana här paniklösningar. Ett sätt man privat kan göra är att upplysa om alternativa tillfälliga tomter för dessa ”tillfälliga” förskolor. Och på Ålidhem, väster om affärscentrum finns mark där Umeå Studentkår i slutet på 1960-talet uppförde ett 5-avd-daghem i studentkårens regi. Umeå kommun tog sedan över driften. Men den revs, märkligt nog trots växande stad. Och satte det senare nya tillfälliga förskolepaiviljonger. Som för ett par år sedan togs bort (trots växande Umeå). Där finns tillåten ”dagismark” och dit kan felplacerade Berghemspaviljongerna flyttas. Det finns ytterligare tomter i närheten som haft ett par paviljonger nyligen. Och där förstörs ingen skolmark. Så tipsa kommunpolitikerna om sådana tomter före skolorna nödvändiga uteytor för skoländamål, är ett förslag.

Lämna ett svar till Tove Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>