Sociala innovationer vid event 25/4 i Umeå: exempel på www.arenasi.se. Hoppas nu att länsmedier blir med..

Av , , Bli först att kommentera 0

Sociala innovationer som nu blir allt vanligare i innovations- och entreprenörs-sammanhang samt medialt, lyfts fram på ett event den 25 april i Umeå (Sliperiet), där bl a en bok om 100 sociala innovationer kommer att presenteras. Den har tagits fram av en centrumbildning för sociala innovationer vid Malmö högskola, 2016, samma år som Umeå universitet hade en dag i området SI. Mer finns att läsa på www.arenasi.se.

Sociala innovationer collage c

Där samlas nu också exempel på sociala innovationer av idégivare från Västerbotten, se https://arenasi.ideahunt.io/coach/campaigns/tavla-med-din-sociala-innovation

Just nu (20/3) är det 17 förslag och själv bidrar jag med fem,

* bordsidéer för bekvämare, rymligare och kreativare miljöer

* simkanal med strömmande vatten för mer och bättre simmande

* järnmedalj för fjärdeplatsen i tävlingar

* dagisinnovation om bättre förskolemiljöer

* handledningsmaterial för sociala uppfinningar/innovationer (dubbelklicka ovan – se mer)

Här kan fler komma med nya idéer, med mer av tänknik än teknik, mer av tjänster än rena produkter och mer av samhällsnytta och tillväxt än reda pengar för att nå framgång.

Hoppas nu att medier i Västerbotten blir med när det finns en organisation här i länet för denna idé- och innovationssatsning.

Bli först att kommentera

Sociala innovationer vid event 25/4 i Umeå: exempel på www.arenasi.se. Hoppas nu att länsmedier blir med..

Av , , Bli först att kommentera 0

Sociala innovationer som nu blir allt vanligare i innovations- och entreprenörs-sammanhang samt medialt, lyfts fram på ett event den 25 april i Umeå (Sliperiet), där bl a en bok om 100 sociala innovationer kommer att presenteras. Den har tagits fram av en centrumbildning för sociala innovationer vid Malmö högskola, 2016, samma år som Umeå universitet hade en dag i området SI. Mer finns att läsa på www.arenasi.se.

Sociala innovationer collage c

Där samlas nu också exempel på sociala innovationer av idégivare från Västerbotten, se https://arenasi.ideahunt.io/coach/campaigns/tavla-med-din-sociala-innovation

Just nu (20/3) är det 17 förslag och själv bidrar jag med fem,

* bordsidéer för bekvämare, rymligare och kreativare miljöer

* simkanal med strömmande vatten för mer och bättre simmande

* järnmedalj för fjärdeplatsen i tävlingar

* dagisinnovation om bättre förskolemiljöer

* handledningsmaterial för sociala uppfinningar/innovationer (dubbelklicka ovan – se mer)

Här kan fler komma med nya idéer, med mer av tänknik än teknik, mer av tjänster än rena produkter och mer av samhällsnytta och tillväxt än reda pengar för att nå framgång.

Hoppas nu att medier i Västerbotten blir med när det finns en organisation här i länet för denna idé- och innovationssatsning.

Bli först att kommentera

Sol och sim och bad året runt i Umeå – om Umeå vågar och vill och satsar.. på simidéer nyss pitchade = gensvar

Av , , Bli först att kommentera 0

STRÅLANDE SOL ÅRET RUNT FÖR SIM OCH BAD – SOM FÅS INOMHUS I NY IDÉ..

Sol Gotland

..SIMKANAL (Himlabadets/min t v) I SIMMAGALLERIA MED SOLYTOR + KUPOLTAK (t h) OCH INNOVATIONS-EXPERTIS GÄRNA SER HÄR OM UMEÅ VÅGAR-VILL-SATSAR..!

Nanna simkanal turist b

DETTA FRAMGICK AV GENSVARET NÄR JAG NYSS PITCHADE  ”SIMMOVATIONERNA” OVAN – OCH MED DUBBELKLICKNING SYNS MER I DETALJ DE OLIKA SIMIDÉERNA..

VILKA JAG PRÖVAT + FINNS I BOK + I MEDIER + ÖPPET VATTEN INNE = FRAMTIDENNanna simkanal collage b

HÄR REAKTIONER FRÅN PITCHNINGEN OCH BLOGGLÄSARE VÄLKOMNA MED FLER

Positivt att du har den erfarenhet som du har när du ska sälja in idén.

Två intresseområden / målgrupper. Dels en grupp människor som simmar medströms för nöjes skull och människor som simmar motströms för styrketräning / teknikträning.

Gå till …. som är samhällsbyggare och fråga om att kvantifiera nyttan och ta reda på behovet (i förstudien).

Spännande idé! Skulle bli ännu mer spännande om det fanns en mer lokal nytta, för en del av Umeå (kopplat till turistisk näring). Kan underlätta när finansiering ska hittas.

Fotnot: Pitch, ett förslag som presenteras för en presumtiv kund eller investerare.

Bli först att kommentera

Bildmuséet: inne dadaism + utekonst

Av , , Bli först att kommentera 0

BILDMUSÉET SPEGLAD I VATTEN – HAR SNÖKONST UTE - ÄR INNE MED DADAISM..

Delfiner Bildm dada

..DÄR ALLT KAN VARA KONST, ÄVEN ”I” OCH SKIDÅKAREN PÅ ÄLVEN (dubbelklicka).

(T h en grupp fd simmarföräldrar, Delfinerna, som Britta Täljedal föreläste för lö 10/3)

Bli först att kommentera

Umeåpolitiskt intresse av mitt inlägg om dagismiljöer och kontorslandskap – V reagerade och vill ha utvärdering.

Av , , Bli först att kommentera 0

Mitt debattinlägg i VK igår 5/3 om ”Förskolemiljöer i Umeå” och på vk.se – https://www.vk.se/2261239/kontorslandskap-eller-trygga-forskolemiljoer-i-umea – samt i gårdagens blogg…

PROFESSORN CAMPUS I TVÅ PLAN MED TORG OCH EJ ”KONTORSLANDSKAP”…

Förskolemiljöer debatt

…gav genast Umeåpolitiskt intresse, från Vänsterpartiet. V har tidigare försökt lyfta frågan om utvärderingar i både Tekniska nämnden och För- och grundskolenämnden, dock utan gensvar. Nedan om hur man ser bl a på frågan:

”Vi vill utvärdera byggnationerna utifrån vad barnen  och föräldrarna tycker. Men helt centralt är att utvärdera utifrån vad våra medarbetare, pedagogerna anser om pedagogisk och praktisk funktion. Det är även centralt att höra vad den fackliga företrädaren och skyddsombuden har för uppfattning.  Vad fungerar bra och vad fungera mindre bra?”

Hoppas fler partier inser samma om vikten av utvärdering. Och hör andra än Vänsterpartiet av sig kan jag visa på hur Professorn Campus utformats med egna hallar och innetorg, dock ej med en ”kontorslandskaps”-variant och störande genomgångar.

Intressant ska bli att se vilka politiska partier som blir först ut med att göra studiebesök där. Kanske Moderaterna då kommunalrådet Anders Ågren nyligen besökte Språkförskolan, 2 plan och 6 avdelningar (8 på Professorn)?

Bli först att kommentera

Umeåpolitiska val i barnomsorgen: Kontorslandskap eller trygga förskolemiljöer i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 0

HÄR ÄR MITT DEBATTINLÄGG I VK IDAG OM LOKALMILJÖER PÅ DAGIS

Kontorslandskap eller trygga förskolemiljöer i Umeå?

DEBATTARTIKLAR.

(2018-03-04) Typmodellerna för barnstugor varierar över tiden. Nu ändras utformningen igen i Umeå. Men utan att någon riktig utvärdering gjorts, till exempel med avseende på smittorisker. Vi behöver lugnare och tryggare förskolemiljöer. Men också utformningar som är ekonomiskt försvarbara. Är lokalpolitikerna i Umeå på det klarar vad förändringarna kostar?
Det skriver Urban Bengtson, samhällsdebattör, förskollärare och dagisföretagare i Umeå.

Signaturen ”Trött förskollärare” inledde en VK-insändare nyligen (17/2) om arbetsvillkor inom barnomsorgen med avseende på de smittotider som nu råder:

”Just nu möts vi av många smittor och jag tror inte alltid att föräldrarna tänker på vilken dominoeffekt det blir när de lämnar ett sjukt barn (eller smittat syskon som är i riskzonen) hos oss på förskolan.”

Då kan det vara viktigt att uppmärksamma den förändring i utformningen av förskolor som Umeå kommun gjort utan utvärdering – och som ökar smittoriskerna. Kontorslandskap för dagisbarn eller trygga förskolemiljöer är vad det handlar om.

Fram till 2010-talet har det varit olika typmodeller om en hall per barngrupp och flera hemvistrum, ibland delat med annan avdelning. 2014 kom första förskolan i två plan, Hedlunda förskola. Med tre avdelningar per våning och via en arkitekttävling om passivförskola som hade Reggio Emilia-koncept med torglösning centralt i huset.

Tre barngrupper delar kapprum likt skolhall, torgrummen kommer sedan och därefter hemvistrummen, vilka blir färre då gemensamma ytor dras ner och hall inte ingår.

Man får mer genomgångsrum – som från 1990 minskades på jämfört med 1970- och 80-talet. Men nu förändras det igen, utan utvärderingar som grund för den nya modellen. Ordföranden Moa Brydsten (S) i för- och grundskolenämnden svarade mig 13/2: ”Det politiska dokument som antagits gällande utformning av förskolelokaler är funktionsprogrammet.”

Detta program från 2007 tar inte ställning till detta utan beskriver olika lösningar med hallar, rumsplaceringar och ritningsexempel. Programmet har också frågor om hallproblematiken att jämföra och utvärdera för olika modeller.

Men inga utvärderingar och jämförelser med bedömningar kan Brydsten visa på. Och då beslut om funktionsprogram och Hedlunda förskola togs, var nuvarande kommunalrådet Margareta Rönngren (S) ordförande. Kanske hon vet något om utvärdering eller ej.

Däremot gjordes 1995 en utvärdering när socialförvaltningen gav mig uppdrag för Umeås olika typmodeller, då ett tiotal ett 10-tal. Det hela skedde i samverkan med personal.

Utvärderingen grundades på resultat jag fick i typbarnstugeprojekt 1988-89 med Umeå, Vännäs och Nordmaling, studier av statliga riktlinjer samt forskning om barnomsorgsmiljöer. Flera kriterier för analys då stämmer med vad funktionsprogrammet tar upp och kan användas vid utvärdering.

Ett nytt sätt att granska ritningar är flödesscheman, som i trafiksammanhang. Detta visade jag i min C-uppsats i pedagogik vid Umeå universitet 1993: ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer”.

Kontorslandskap-uppdelat b

I exemplen här på Umeåvarianterna kan man rita in flödena av barn och vuxna i skolhallen, 50-60 för tre avdelningar, vidare till torget och in på hemvistrum på avdelningar. Och inse störningar, till exempel buller, som inte blir lika stora i flöden i egen-hall-avdelning.

Bristerna i mindre ytor och störningar i skolhallsmodellen har jag upplevt med barnbarn som går i sådan förskola, därtill i två plan. Särskilt i jämförelse med dagis med egen hall, som andra barnbarn haft, där det även varit lättare med personalkontakt genom lokalutformningen.

Därför behövs det bästa från traditionella modeller och torglösningar, nackdelarna måste undvikas. Den planlösningen jag tog fram i ett förskoleprojekt vid Uminova Innovation 2016 – som gav Professorn Campus i kooperativ drift, med åtta avdelningar i två plan – är ett försök.

Professorn Campus UB b

I bildkollaget här visas nya Professorn där alla avdelningar har direktkontakt till torget utan genomgångar, vare sig i hallar eller andra rum. Det innebär minimala störningar och möjlighet till avgränsningar för olika behov – samt vid smittorisker.

Det ger lugnare och tryggare förskolemiljöer jämfört med skolhallsmodellen som också kan kallas för ”kontorslandskap”, som för vuxnas arbetsplatser ibland på grund av störningar ger stress och medför ombyggnationer.

Campusmodellen är ytekonomisk, i mer kvadratisk byggnad jämfört med kommunens ”torgmodeller”. Där får den senaste som ska byggas, Rosendals förskola, en bruttoarea (BTA) som är betydligt större: sju procent mer i det så kallade funktionsprogrammets. Vet politikerna i Umeå om denna fördyring?

I mitt svar till kommunen erbjuds studiebesök på Professorn Campus för politiker i Umeå (ingen lär ha gjort ett sådant). Det är särskilt passande nu när regeringen, i slutet av mars, lägger fram proposition för ”gestaltad livsmiljö” där Boverket ska få ”uppdrag att förse kommuner med goda exempel på förskolor och andra offentliga lokaler” (citat från TT).

Urban Bengtson

TILLÄGG IDAG 5 MARS ÄR ATT KOMMUNALRÅDET ANDERS ÅGREN (M) DEN 27/2 BESÖKTE NYA SPRÅKFÖRSKOLAN MED 6 AVD I 2 PLAN, OCKSÅ I EGENDRIFT SOM PROFESSORN CAMPUS. KANSKE M-ÅGREN OCKSÅ GÖR STUDIEBESÖK PÅ PROFESSORN CAMPUS OCH INSPIRERAR POLITIKERKOLLEGOR TILL DETSAMMA.

Bli först att kommentera