Årets Välfärdsföretag i Umeå? Kanske Civil Care inom omsorgen mha Sveriges bästa mentor enl. Almi

Av , , Bli först att kommentera 0

Min idé (se tidigare bloggar) om att Umeågalan nästa år prisar även fristående företag inom det vanligtvis annars mest i kommunal drift, fick visst stöd i nyheten om att Almi Företagspartner utsett Andreas Bodén för fastighetsföretaget Umeå Logistikcenter till Sveriges bästa mentor. Och den han varit mentor åt är 30-åriga Peter Andersson på Civil Care i Umeå, se länk med text och bilder på båda, nedan texten från vk.se.

https://affarsliv24.vk.se/2139002/umeabo-utsedd-till-sveriges-basta-mentor?_ga=2.20534192.925024957.1510048699-1871201321.1466168348

Så nu bör steget inte vara långt till att Umeågalan inför en klass för årets välfärdsföretag till nästa års näringslivsgala, 2018, där Peter Andersson med Civil Care kanske kan vinna pris liksom många andra duktiga välfärdsföretagare i kommunen.

Umeåbo utsedd till Sveriges bästa mentor

AFFÄRSLIV24. Mattias Åkerlund

Utmärkelsen Årets Mentor delas ut av Almi Företagspartner i samarbete med Nyföretagarcentrum Sverige. Priset gick i år till en Umeåbo.
”Han har också hjälpt så otroligt många fler än bara sin adept”, gick det att läsa i motiveringen.
Årets mentor i Sverige är Andreas Bodén på fastighetsföretaget Umeå Logistikcenter. Hans adept har under de senaste året varit Peter Andersson på Civilcare i Umeå.
– Andreas kunde se att organisationen var spretig och förstod de minor jag hade klivit på. Han hjälpte mig att skapa en bättre kommunikation och struktur inom organisationen samt fick mig att känna mig trygg och gav mig idéer och tankar på hur jag skulle agera, säger Peter Andersson.
Juryns motivering till utmärkelsen av Andreas Bodén: ”Tack vare mentorns stora engagemang för både företaget och företagaren har adepten utvecklat verksamheten i en riktning mot ökad tillväxt. Förutom en förbättrad och hållbar företagsstruktur har adepten utvecklats i rollen som ägare och företagsledare vilket har gynnat både adepten och hela verksamheten.”
– Min mentor har verkligen visat mig vad en bra mentor är och alla våra kunder och deras anhöriga har honom att tacka för att Civilcare fortfarande finns kvar, säger Peter Andersson på Civilare.
Bli först att kommentera

Umeågalans arrangörer och många partners – hoppas ni inrättar pris för ”Årets Välfärdsföretag” till år 2018…

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter positiva reaktioner på min idé i föregående bloggar om att få ett nytt pris i kommande Umeågalor, för ”Årets Välfärdsföretag”, är det bara att hoppas att nedan arrangörer/partners och stödföretag (totalt över 50!) medverkar till detta nästa år,  2018.

Umeågalan arr 17

För alla välfärdsföretag, vare sig det är vårdcentraler, förskolor, skolor eller omsorgs-verksamheter, m fl bidrar till Umeås tillväxt. Och det på flera sätt och vilka också behöver yttre (inre fås med nöjda ”kunder”) stimulans för att kämpa vidare vid motvind och utvecklas mer i medströms av samhällsföreträdare och näringsliv.

Bli först att kommentera

Umeågalans arrangörer och många partners – hoppas ni inrättar pris för ”Årets Välfärdsföretag” till år 2018…

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter positiva reaktioner på min idé i föregående bloggar om att få ett nytt pris i kommande Umeågalor, för ”Årets Välfärdsföretag”, är det bara att hoppas att nedan arrangörer/partners och stödföretag (totalt över 50!) medverkar till detta nästa år,  2018.

Umeågalan arr 17

För alla välfärdsföretag, vare sig det är vårdcentraler, förskolor, skolor eller omsorgs-verksamheter, m fl bidrar till Umeås tillväxt. Och det på flera sätt och vilka också behöver yttre (inre fås med nöjda ”kunder”) stimulans för att kämpa vidare vid motvind och utvecklas mer i medströms av samhällsföreträdare och näringsliv.

Bli först att kommentera

Positivt för Årets Välfärdsföretag – från ”välfärdsföretagare” + beröm!

Av , , Bli först att kommentera 1

Min blogg igår om att Umeågalan borde ha pris till Årets Välfärdsföretag där jag nämnde två ”egenskapade” fristående förskolor, Professorn Campus i Universitetsstaden (norr om Campus friidrottsarena) och Språkförskolan på Marielund, som pristagare, gav följande positiva reaktion från Vd:n för den sistnämnda, Siv Stenlund. Så här skrev hon bl a:

Hej Urban,

Så roligt att du tycker det. Mycket väl skrivet och ett utmärkt förslag! Jag kan hålla med om att man känner sig åsidosatt som företagare inom den s k välfärdssektorn, trots att vi utför samma tjänster som kommunen….

Och nämner sedan köer som visar på efterfrågan och avslutar med lite berömmande ord jag ödmjukt tar till mig:

Vilken tur att du finns och ruskar om ibland hos kommunens tjänstemän och politiker, och nu också Umeågalans arrangörer ???? Tack!

Kan bara tillägga att dessa ”kommunens tjänstemän och politiker” har jag sällan eller aldrig hört yttrat något liknande. Än?

Mitt tacksvar till Siv Stenlund avslutades med något som också är budskap till Umeå Näringslivsgala och kommunen.

Få se om det blir reaktioner från Umeågalans arrangörer och dom kan påverka kommunen till min prisidé till 2018. Vad som också behövs är att medier, särskilt VK med Affärsliv, ser allt det vi (även jag är en välfärdsföretagare) gör bra för samhällsutvecklingen. Tänk om inte Språkförskolan och Professorn Campus startat, då hade man haft köer för fyra till 4-avd-paviljonger att placera någonstans…tillfälligt.

Bli först att kommentera

Umeågalan utan välfärdsföretag, så dags för-ändring i år med extrapris.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeågalan prisar årligen framgångsrika företag och näringsidkare sedan 2004 och i år nu på torsdag 9/11. Jag har aldrig deltagit (lite väl högt pris för en enskild firma), men däremot föreslagit pristagare och då inom ”välfärdsföretagsbranschen” i hopp att dessa platsar för Umeås näringslivsutveckling.

Inget gehör dock, än, varför här en ny idé till Umeågalans arrangörer (inkl Umeå kommun) att se välfärdsföretag som viktiga för privata företags och det offentligas verksamheter.

Konkret tycker jag – efter 30 år som idéföretagare, främst barnomsorg – att de i år ett år unga fristående förskolorna Professorn Campus (personalkooperativ) och Språkförskolan (AB), i nya Universitetsstaden resp Mareielund och nära gamla och nya bostadsområden, platsar i en ”näringslivsfest” som Umeågalan och bör kunna prisas därmed.

Välfärdsföretag Prof Språkfsk

SPRÅKFÖRSKOLAN PÅ MARIELUND            PROFESSORN I UNIVERSITETSSTADEN

Tillblivelsen mha stora företag stärker medverkan. Och extra angeläget då förskoleföretag kan ha ”motvind” beroende på kommuners inställning. Betänk att Språkförskolans 6 avd. och Professorn Campus´ 8 avd. med 16 barn i snitt, ger plats åt drygt 220 dagisbarn. Med två föräldrar och 50-talet anställda ger det mängder av arbeten (en del studerande).

Till det kommer det man konsumerar i daglighandel  och kapitalvaror + alla som arbetat med skapandet och byggandet (även mitt företag ingick i projektet för campusförskolan) + att Umeå kommun ”fått” dessa dagisplatser serverade som nästan ”på ett (två här) fat”.

Både Professorn Campus och Språkförskolan är unika i Sverige, den förra som Sveriges största nybyggda på ett campus och den senare för sin språkpedagogik i decennier, också detta värden för ett belönande som välfärdsföretag och Umeå att vara stolt över.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DÄRFÖR, dags för-ändring och att Umeå kommun i elfte timmen ger extrapris för välfärdsföretag till årets Umeågala och prisar ansvariga på Professorn Campus och  Spårkförskolan, + förskolerpersonal. Om inte nu så att göra till 2018 års, och gärna att företagsorganisationer i Umeå är med här, då. ÅRETS VÄLFÄRDSFÖRETAGSPRIS!?

För se ovan om Umeågalan: ”hyllas de som tänker nytt, har drivkraft och ser möjligheter i stället för hinder” samt sista meningen ”Allt räknas. Alla räknas.”

Bli först att kommentera

Umeågalan utan välfärdsföretag, så dags för-ändring i år med extrapris.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeågalan prisar årligen framgångsrika företag och näringsidkare sedan 2004 och i år nu på torsdag 9/11. Jag har aldrig deltagit (lite väl högt pris för en enskild firma), men däremot föreslagit pristagare och då inom ”välfärdsföretagsbranschen” i hopp att dessa platsar för Umeås näringslivsutveckling.

Inget gehör dock, än, varför här en ny idé till Umeågalans arrangörer (inkl Umeå kommun) att se välfärdsföretag som viktiga för privata företags och det offentligas verksamheter.

Konkret tycker jag – efter 30 år som idéföretagare, främst barnomsorg – att de i år ett år unga fristående förskolorna Professorn Campus (personalkooperativ) och Språkförskolan (AB), i nya Universitetsstaden resp Mareielund och nära gamla och nya bostadsområden, platsar i en ”näringslivsfest” som Umeågalan och bör kunna prisas därmed.

Välfärdsföretag Prof Språkfsk

SPRÅKFÖRSKOLAN PÅ MARIELUND            PROFESSORN I UNIVERSITETSSTADEN

Tillblivelsen mha stora företag stärker medverkan. Och extra angeläget då förskoleföretag kan ha ”motvind” beroende på kommuners inställning. Betänk att Språkförskolans 6 avd. och Professorn Campus´ 8 avd. med 16 barn i snitt, ger plats åt drygt 220 dagisbarn. Med två föräldrar och 50-talet anställda ger det mängder av arbeten (en del studerande).

Till det kommer det man konsumerar i daglighandel  och kapitalvaror + alla som arbetat med skapandet och byggandet (även mitt företag ingick i projektet för campusförskolan) + att Umeå kommun ”fått” dessa dagisplatser serverade som nästan ”på ett (två här) fat”.

Både Professorn Campus och Språkförskolan är unika i Sverige, den förra som Sveriges största nybyggda på ett campus och den senare för sin språkpedagogik i decennier, också detta värden för ett belönande som välfärdsföretag och Umeå att vara stolt över.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DÄRFÖR, dags för-ändring och att Umeå kommun i elfte timmen ger extrapris för välfärdsföretag till årets Umeågala och prisar ansvariga på Professorn Campus och  Spårkförskolan, + förskolerpersonal. Om inte nu så att göra detta till 2018 års, och gärna att företagsorganisationer i Umeå är med här, då. ÅRETS VÄLFÄRDSFÖRETAGSPRIS!?

För se ovan om Umeågalan: ”hyllas de som tänker nytt, har drivkraft och ser möjligheter i stället för hinder” samt sista meningen ”Allt räknas. Alla räknas.”

Bli först att kommentera

”DAGISBY” på Gammlias grusplan + simhallstomt löser nya förskoleköer + får fin utemiljö som extrabonus.

Av , , Bli först att kommentera 0

När nu Umeå kommuns förskoleplanerande gett sig på grusplaner för lek, idrott och skolverksamhet för att klara akuta barnomsorgsköer, är här en nygammal förskoleidé som i ett slag räddar nuvarande intrång på gång runt om i Umeå.

Skapa en ”DAGISBY” (från förr där man samlar många förskoleavdelningar och får olika synergieffekter) just på största grusplanen, Gammlias bakom fotbollsarenan (nu kallad en Umeå Energi Arena) + simhallstomten. Och det under de år som det ändå kan ta med så kontroversiella planer som bostäder där och då riskerar framtida Skid-SM + SM-vecka.

HÄR I VINTRAS MED BIL-P OCH UMEÅ SIMHALL ”ORIVEN” (dubbelklicka – njut av vyn)

Nanna grusplan SM-ytor simh

T V MOT SPORTHALLARNA – HÄR ROTHOFFSVÄGEN BORT MOT PARKVÄGEN/OK

Redan i början av mitt barnomsorgs- och idéföretagande (UBBI-konsult) för 30 år sedan, lanserade jag en sådan mångavdelnings-variant, se här nedan. (Teknisk Illustration).

Dagisby gammlai

Idag kan den kompletteras med en ovanvåning och då ge 2+2×4 avdelningar = 16, dvs som fyra st 4-avdelningsförskolor. Notera tre skilda utemiljöer varav en större samt en gymnastik/idrottshall. Dagishusen kan vara flexibla för att flytta medan ”sporthallen” passar väl i området som stationär byggnad (minsta husen är ekonomi/personal-dito).

OCH DÄR DEN FINA UTEMILJÖN BLIR EXTRABONUS FÖR BARN/PERSONAL…

Så omtag-nytag för att paviljonger – nu på gång till olika stadsdelar – omdirigeras till Gammliaplanerna sparas fritidsytor där de behövs och ges tid för umepolitiken att lösa barnomsorgsbehovet mer bestående och Gammlia idrottsområde kan sparas för utveckling av idrott och fritid invid skogen och hela Stadsliden.

Bli först att kommentera

Får man bygga dagis så här? Se Berghems-grusplane-förskolan i Folkbladet-reportage och i protokoll. Gör omtag – nytag för Umeås bästa!

Av , , Bli först att kommentera 3

Verkligheten överträffar dikten sägs det ibland. Och med mina, nu, 44 års nära kontakt och nästan lika lång erfarenhet av daghems/förskola-byggande i Umeå, känns det svårt att ”dikta ihop” något mer anmärkningsvärt än det som skett, sker och, ???, genomförs på grusplanen för idrott och fritid för Berghemsskolan + allmänheten.

KAN GRUSPLANEN ERSÄTTAS SÅ ATT…      HUR KAN MAN FÅ BÖRJA BYGGA…

Berghemsskolan VF bilder

..BOLLYTOR + ISBANA SÄKERSTÄLLS?    ..UTAN ATT BESLUT HAR LAGA KRAFT?

Se här Folkbladet utförliga reportage i lördags 28/10. Studera protokollet från Byggnads-nämnden, som inte är lätt att hänga med i svängarna med ja-nej, protokollsanteckningar-reservationer. Där en del också verkar säga emot varandra. Teknisk redovisning är ”inte tillfredställande” och inget om trafik. Förstår politikerna själva vad som gäller i besluten?

I skenet av att Umeå Kommunfullmäktige idag 30/10 ska få bedöma och besluta om omtag i ”Bostadenaffären” pga ”rubrikfelformuleringar”, är det rimligt med omtag och nytag i fråga om Berghems-grusplane-förskolan – för Umeås Bästa… inte det sämsta.

Och bättre + mer ekonomiska lösningar finns, se t ex http://blogg.vk.se/umeas-basta/2017/10/18/planera-barnomsorgen-i-umea-lar-av-historien-ny-ide-raddar-grusplan/

OBS! NEJ FRÅN M-L-KD I ST F PROTOKOLL-PROTEST HADE STOPPAT BYGGLOV!!

 

Berghemsskolan prtokoll

Berghemsdagis grusplan 3

 

Berghemsdagis grusplan 4

Berghemsdagis grusplan 5

Berghemsdagis grusplan 6

Berghemsdagis grusplan 7

Berghemsdagis grusplan 8

Berghemsdagis grusplan 9

 

PS. ÄN MÄRKLIGARE BLIR UMEÅS FÖRSKOLEPLANER MED DETALJPLANER SOM NU VISAS FÖR TOMTEBOGÅRD. MER HÄR KAN UMEPOLITIKEN FÅ VETA SERARE.

Bli först att kommentera

Får man bygga dagis så här? Se Berghems-grusplane-förskolan i Folkbladet-reportage och i protokoll. Gör omtag – nytag för Umeås bästa!

Av , , Bli först att kommentera 0

Verkligheten överträffar dikten sägs det ibland. Och med mina, nu, 44 års nära kontakt och nästan lika lång erfarenhet av daghems/förskola-byggaade i Umeå, känns det svårt att ”dikta ihop” något mer anmärkningsvärt än det som skett, sker och, ???, genomförs på grusplanen för idrott och fritid för Berghemsskolan + allmänheten.

KAN GRUSPLANEN ERSÄTTAS SÅ ATT…      HUR KAN MAN FÅ BÖRJA BYGGA…

Berghemsskolan VF bilder

..BOLLYTOR + ISBANA SÄKERSTÄLLS?    ..UTAN ATT BESLUT HAR LAGA KRAFT?

Se här Folkbladet utförliga reportage i lördags 28/10. Studera protokollet från Byggnads-nämnden, som inte är lätt att hänga med i svängarna med ja-nej, protokollsanteckningar-reservationer. Där en del också verkar säga emot varandra. Teknisk redovisning är ”inte tillfredställande” och inget om trafik. Förstår politikerna själva vad som gäller i besluten?

I skenet av att Umeå Kommunfullmäktige idag 30/10 ska få bedöma och besluta om omtag i ”Bostadenaffären” pga ”rubrikfelformuleringar”, är det rimligt med omtag och nytag i fråga om Berghems-grusplane-förskolan – för Umeås Bästa… inte det sämsta.

Och bättre + mer ekonomiska lösningar finns, se t ex http://blogg.vk.se/umeas-basta/2017/10/18/planera-barnomsorgen-i-umea-lar-av-historien-ny-ide-raddar-grusplan/

OBS! NEJ FRÅN M-L-KD I ST F PROTOKOLL-PROTEST HADE STOPPAT BYGGLOV!!

 

Berghemsskolan prtokoll

Berghemsdagis grusplan 3

 

Berghemsdagis grusplan 4

Berghemsdagis grusplan 5

Berghemsdagis grusplan 6

Berghemsdagis grusplan 7

Berghemsdagis grusplan 8

Berghemsdagis grusplan 9

 

PS. ÄN MÄRKLIGARE BLIR UMEÅS FÖRSKOLEPLANER MED DETALJPLANER SOM NU VISAS FÖR TOMTEBOGÅRD. MER HÄR KAN UMEPOLITIKEN FÅ VETA SERARE.

Bli först att kommentera