Veronica Berggren, Nordmaling

Liberalerna

Samhällets krisberedskap

Av , , Bli först att kommentera 2

Allan Widman är försvarspolitisk talesperson för Liberalerna. Han är även ordförande i försvarsutskottet.

” Det går inte att attackera, kritisera och belacka sina politiska kollegor och sedan tro att man kommer att omfamnas”.  

Widman berättar i Riksdagen att flera sjukhus i dagsläget redan är i stabsläge vilket även ställer frågan vad som händer vid en extra-ordinär händelser. Han tar upp om att krisberedskapsansvariga i Länsstyrelserna behöver träning, att vi behöver se över skyddet av samhällsviktig infrastruktur och att Sverige importerar mer livsmedel än vad vi själva producerar, dvs. försörjningssäkerheten är för dålig. Han menar även att de enskilda hushållens beredskap är dålig och då tänker jag hastigt på den egna situationen och instämmer.  Den som vill se Allan ‘in action’ kan titta i början av detta klipp:

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/samhallets-krisberedskap_H401FöU7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Nationella-information ssystemet-WIS-som-app/

Nordmaling:

http://www.nordmaling.se/?id=10038

Hjärtstartare i Nordmaling:

http://www.nordmaling.se/?id=10037

+ En vid Coop som Margareta Gustavsson fixat dit. Bra gjort! Vi var några som var med om en otäck händelse precis där utanför, för några år sedan.  

 forsvar

En av de lite yngre medlemmarna i partiet som jag lärde känna vid riksmötet och Cecilia Wikströms seminarium har blivit ordförande för ett ungdomsförbund i södra Sverige. Eftersom att vi har högt i tak i vårt parti kan man testa sina argument mot varandra. Denne ordförande tycker att den äldre generationen inte tagit ansvar för miljön och jag påminns om hur olikt vårt land ser ut, i olika delar. Det är torka och låga grundvattennivåer där han bor. Själv försöker jag fortfarande bli av med snön/isen på gården.  

Bli först att kommentera

Nej till utökade subventioner för elproduktion

Av , , Bli först att kommentera 2

Övriga partier fortsätter med energiöverenskommelsen medan Liberalerna står utanför denna.

Energimyndigheternas råd och experter har delgett argument om varför ökade subventioner till elsektorn kan skada vår el-trygghet.

”Sverige har idag en klimatsmart och pålitlig elproduktion, med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Trots detta presenterar regeringen idag ett förslag som ökar subventionerna, snedvrider konkurrensen och i slutändan höjer priserna för elkunderna. Liberalerna säger därför nej till mer subventioner på svensk elmarknad”.

https://www.facebook.com/liberalernas/videos/10158695318785624/

VK skriver om detta:

http://www.vk.se/1986195/l-energimal-skadligt-for-elsystemet

Nedan finns länk till förslaget till Liberalernas grönt liberala politik- som ska diskuteras vid landsmötet i höst:

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/grocc88n-liberal-politik.pdf

Lars Tysklind och Maria Weimer

med arbetsgrupp 

Bli först att kommentera

Framtidsfullmakter- bra beslut igår

Av , , Bli först att kommentera 3

Privatpersoner ska på förhand kunna utse en person som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte kan det. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Syftet med den nya lagen är att öka personers självbestämmande genom att se till att privatpersoner kan behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem. Framtidsfullmakten ska börja gälla när den enskilde på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning inte längre har förmågan att fatta beslut.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet var en uppmaning om elektroniska framtidsfullmakter. Riksdagen anser att regeringen borde ta initiativ till att se över om framtidsfullmakter kan hanteras elektroniskt.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/framtidsfullmakter—en-ny-form-av_H401CU11

Bli först att kommentera

Att få bo i äldreboende, om du vill

Av , , Bli först att kommentera 2

I Sveriges radio idag berättar P1- Kluvet land om hur äldres boende håller på att bli en klassfråga. Det är så ledsamt att höra Sven, 92 år, utanför Skellefteå berättar om hur han inte kan få flytta till gemenskapen.

Jag minns att Ulrica Westerlund i Liberalerna tog upp om detta i fullmäktige i Umeå. Frågan har även varit upp i kommunfullmäktige i Nordmaling, då främst i  Äldreberedningen.

”Respekt för självbestämmande och intrigitet” säger Sven.

 

Bli först att kommentera

Slopa straffrabatten för unga som begår brott

Av , , Bli först att kommentera 2

Roger Haddad skriver idag den 20:e april 2017  i VLT. Se länk nederst på sidan.

Haddad tog även upp i riksdagen idag om de satsningar som regeringen gjort och de försök som gjorts att få ut fler poliser i yttre tjänst samt huruvida dessa känns tillräckliga. Eller inte.

Länk till klipp med representant från verksamheten: polis

https://www.youtube.com/watch?v=HKNEL-M5eVo&feature=youtu.be

Haddad poängterar även att Liberalerna kommit med många förslag och att dessa kontinuerligt röstas ner, om de inte buntats ihop i Alliansens och därefter avslås. 

Sammantaget är min uppfattning att det går trögt. Svaret är ”betänkanden, utredningar, blir inget av förslagen, betas av lite undan för undan, ser att det finns behov av kompletteringar och sedan att det är onödigt med ytterligare tillkännagivanden när det är så långt framskridet”.

Det kanske inte är så konstigt att det gått inflation i ordet kriskommission, ändå? Kanske är enda sättet att gasa på arbetet. Men, på Riksdagens hemsida kan vi sedan läsa att det från dagens arbete resulterat i tre tillkännagivanden till regeringen.

Riksdagen vill ha fler former av straff för unga (JuU21)

 

Riksdagen riktade tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen borde arbeta för att arbetsmetoden med sociala insatsgrupper ska användas mer än den gör i dag. Sociala insatsgrupper är en form av samverkan mellan myndigheter för att förebygga att unga fastnar i kriminalitet och utskottet anser att denna typ av samarbete i många fall har visat sig framgångsrikt.
  • Regeringen bör se över bestämmelsen om att hänsyn ska tas till unga brottslingars ålder när de har fyllt 18 år men inte 21 år. Den så kallade ungdomsrabatten borde ses över och utgångspunkten bör enligt utskottet vara att den som är myndig ska ta fullt ansvar för sina handlingar.
  • Regeringen borde arbeta för att fler olika former av straff för unga införs. Bland annat finns förslag om att införa kontaktskyldighet för unga, ungdomsövervakning, elektronisk övervakning av unga och så kallad helgsavskiljning med elektronisk fotboja.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/unga-lagovertradare_H401JuU21

http://www.vlt.se/opinion/debatt/roger-haddad-l-slopa-straffrabatten-for-unga-som-begar-brott

Ett parti i Riksdagen vill sänka straffmyndighetsåldern till 13.

 

Bli först att kommentera

Enkla jobb – för unga och nyanlända som står utanför arbetsmarknaden

Av , , 2 kommentarer 3

Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson skriver i dagens Expressen om enkla jobb.

” Liberalernas förslag om lägre ingångslöner för unga och nyanlända första åren i Sverige beskylldes för att skapa ett nytt ”fattig-Sverige” och att dessa jobb inte behövs i en kunskapsekonomi a la Moder Svea. Den tiden är förbi då det behövs enkla jobb brukar det heta i retoriken.

I grund och botten handlar detta om synen på arbete. Vad ska egentligen en människa med kort utbildning och obefintlig arbetslivserfarenhet arbeta med? Är ett jobb med lägre ingångslön bättre än att vara sysslolös och gå på bidrag?”

http://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/vanstern-hycklar-om-enkla-jobb/

 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Fokus på kvalitet och tillgänglighet i skolans värld

Av , , Bli först att kommentera 2

 Christer Nylander (L) - Liberalernas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Lisa Flinth (L) – Ordförande Utbildningsnämnden, Landskrona. Camilla Mårtensen (L) – Ordförande Bildningsnämnden, Kävlinge. Christer Rasmusson (L) – Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden, Helsingborg. Torbjörn Ekelund (L) – Ordförande Bildningsnämnden, Svalöv.  Dessa ovan nämnda Liberaler frågar sig i Expressen den 18:e april 2017 var eleverna i Skåne ska gå om Reepalus förslag går igenom. Se text nedan: http://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/var-ska-eleverna-ga-om-reepalus-forslag-gar-igenom/

kunskapfrihet

  • Det gäller att dessa 650 miljoner används på rätt sätt och inte går in i den generella kommunala budgeten”, menar Åsa Fahlén. Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund kommenterar vårbudgeten i länken nedan, tillsammans med övriga fackförbund, i Dagens Industri den 18:e april 2017. http://www.di.se/nyheter/facken-ger-budgeten-tumme-ned/

 

  • Imorgon, torsdagen den 20:e april lämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande till utbildningsminister med flera. Förslaget ska syfta till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Skol-Sverige har väntat och räknat ned till denna dag.

 

———————————————————————————————————————–

 profilbild

Veronica Berggren   

loggan

Läser just nu:

partiledaren

Bli först att kommentera

Arbetslösheten hotar samhällskontraktet!

Av , , Bli först att kommentera 3

Mats Persson

Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson skriver idag i Dagens Samhälle:

Frågan om fler enkla jobb är högaktuell med tanke på att många av de nyanlända och ungefär hälften av dem som deltar i Arbetsförmedlingens insatser aldrig har gått i gymnasiet. Som politiker måste vi se verkligheten som den är. I ett läge där de flesta nyanlända har låg utbildning krävs reformer. Gör vi inget kommer vi se framväxten av en ny underklass. I ett samhälle där barn växer upp utan att se sina föräldrar gå till ett arbete förstärks det sociala arvet. Det skapar ökad tudelning och hotar samhällskontraktet”.

Läs det Mats Persson skriver i sin helhet:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/l-arbetsloesheten-hotar-samhaellskontraktet-33165

IMG_2426

Bli först att kommentera

Smeta inte ditt kladd på mitt parti !

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag tittade jag på riksdagens live-sändning i samband med vår-budgeten. Jag kom in i sändningen strax innan en vänsterpartistisk ledamot i debatten mot vår ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson körde ett osmakligt angrepp mot tredje, fjärde och femte person som på något sätt skulle ha anknytning till personer med politikeruppdrag i partiet. Persson bemötte sakfrågan tydligt och upprepade partiets ståndpunkt i frågan och visade även vad han tyckte om den sortens retorik genom att uttala orden i rubriken ovan.

  • Politik och makt

Vad är det som driver en politiker på riksdagsnivå? Hur ser riksdagslivet ut, från insidan?  För att närma mig denna miljö har jag läst Christer Nylanders bok ”Maktens offer”. Boken är ”en politisk spänningsroman om svartsjuka, maktbegär och religiös fanatism. Fiender finns överallt och ingen vet vem man kan lita på, vare sig inom det politiska livet eller i det privata” och tar sin utgångspunkt från tiden precis innan resultatet från riksdagsvalet 2014. Boken är utgiven 2012.

Jag har tagit ut de delar som har med den politiska miljön att göra, såsom den beskrivs i bokens handling. Boken innehåller så mycket mer än bara detta, så vill ni läsa en intressant fiktiv berättelse rekommenderar jag boken varmt.

maktensoffer

Med i historien finns exempel på människor som kämpar för det de tror på. Ett frihetsparti ”som arbetar för att finnas till för dem som lever i ofrihet, oavsett om den ofriheten beror på funktionsnedsättning, dålig ekonomi, religion eller en man som slår”.

”-Vi tror inte på tricks och utspel. Vi tror på vår politik”, replikerar Oscar Schiller, framträdande politiker i Frihetspartiet.

  • Vad politiken gör med människor som ger sig in i den?

Boken handlar om det politiska intrigspelet, patriarkala ledaregenskaper och politiker med intränade dramatiska toner med väl inövade pauser. Människor som drivs av en längtan av att vara i centrum för absolut uppmärksamhet med inövad stadig blick rakt in i en kamera. 

Vi möter tankar om solidaritet i vårt land, avsky mot orättvisor och diskriminering, könsmaktsordningar, könsroller och diskussioner om patriarkat. En berättelse om en valrörelse där fokus ligger på att vara valvinnande karismatisk och att tala in i hjärtan. Bland politikerna finns det även tillrättalagda yttren och människor som arbetar för att hejda andras valframgång, sätta krokben i en tid där media söker efter konflikter.

I historien kopplas världen utanför maktens korridorer ihop med de politiska besluten. Vanliga människor som utanför vistelserna kring området vid riksdagshus och regeringskansli längtar hem till ursprunget där man vilar och hämtar kraft. Mitt bland ordtagning och snabba replikskiften i debatter finns också barnlängtan, sorg och glädje över att få fler personkryss än partiledaren. Gemensamma livsupplevelser är vad som förenar människorna och mitt i den politiska miljön med ryggdunkanden, kampsång och one-liners finns kärlek, vänskap och umgänge över partigränserna.

Människors vardag blandas i den intensiva valperioden med taktikspel, psykningar, lögner och ett ofördelaktigt prat om konkurrenter.  Människor ”mest intresserade av egna förmåner”, ledare som väljer ut människor för nyckelpositioner för ”ett lag under kontroll”. Att vanemässigt sätta sig på samma plats, ett legitimt vardagsdrickande och hur nya partier trasas samman av sin strävan efter makt. Att väcka missnöjesförklaring mot ledningen. Att markera intolerans och att ta semester på partiets bekostnad.  

Politiska ledare som strategiskt väljer ut människor som inte gör bort sig, som är kunniga och lojala men inte blir för populära. Noga avvägningar mellan kompetens och risk för att personen ska bli för populär och göra anspråk på större ansvar och mer makt. Behovet att matcha fram möjliga efterträdare, partiledaraspiranter och rollfördela för att göra distrikt och eventuella fackföreningar nöjda. Att välja gruppdeltagare som röstar rätt samtidigt som man har en känsla av inflytande.

”Att kunna det politiska spelet ställs mot att komma med goda faktakunskaper, goda valresultat i personalval och ha retorisk skicklighet”.

Partiinterna fajter där man använder partivänners svagheter, baktalande och ryktesspridning när ”välslipade knivar far genom partiorganisationen”. Att fälla en partiledare, att kasta fläskben och innebörden av en gemensam yttre fiende för gruppsammanhörighet. Boken innehåller också andra intressanta delar:

”Det var förvisso söndag. Men makten vilar aldrig”.

Almedalen.

Bastupolitik. Besvärliga skåningar.

”Hela det politiska systemet hade rekryteringsproblem. För få ville ge sig in i den politiska hetluften och utsätta sig för den tuffa granskningen utan att få särskilt mycket tack från samhället, och därför var det inte heller de 349 klokaste som samlats för att avgöra Sveriges framtid”.

CIA. Cynism.

Diplomatiska konflikter. Disciplinära åtgärder.

Falangstrid. Fred- och konfliktstudier. Fylleskandaler. Förhandling. Förankring. Förbud.

”Riksdagen är den enda platsen där man kan dricka på arbetstid. Vi har ju för böveln alltid arbetstid”

”Jag skulle gissa att det är något större risk att fastna i alkoholen än för andra yrkesgrupper”.

Gammeldags förhandlingsknep. Garderobslik. Gemenskap. Granskning. Gratis mat och vin.

Hederskodex. Homo politicus.

Infiltration. Internationell solidaritet i praktiken. Interna missnöjesvågor.

” Vi måste ha koll på hans fortkörningsböter, gamla besvikna älskarinnor. Be städerskorna kolla i papperskorgar, kolla om det finns spännande fotografier. Knacka på hos grannar, gör studiebesk i fotbollsklubbar han kan ha varit med i, rota i deklarationer. Rubbet”.

Kampsång. Kompromisser. Konspirationstankar. Krisberedskap. Kristendomens kärleksbudskap.

Medieutrymme. Medlemsvård. Mobbing.

” Det som räknades först som sist var att man hade en tung partiveteran, ett tungt partidistrikt eller ett tungt fackförbund bakom sig och att säga rätt sak i rätt öra”.

Nätverk.

Opinionsundersökningar. Oppositionsarbete. Otrohetsaffärer

” Jag dristar mig att anföra att fru X inte hade mandat att förhandla bort kravet på en rejäl skattereform och borttagandet av värnskatten. Inte mitt mandat i alla fall”.

Parlamentariska utredningar.  Partigrupp. Partipiska. Politisk parhäst. Porrsurferi.

”En del har varit stora kändisar hemma i sina kommuner. En del är gamla kommunalråd eller landstingsråd. De var gammelgäddor på hemmaplan, men här är de bara vanliga plattfiskar!”

Reformprogram. Regeringsalternativ.

Sakpolitik. Slöjdebatt. Statsbudget. Statsvetare. Strategi. Stimulansbidrag. Strävan efter makt. Stödparti. Svartsjuka. Sympatisörer. Säkerhetschef. Säpo.

”Alldeles för ofta i politiken kommer personen före innehållet. Det är fel. Politikens innehåll är det viktiga”.

Taktik. Tuffa beslut. Tunnelseende.

Underrättelseverksamhet.

”Mellan politiker och journalister fanns det ett närmast osunt ömsesidigt beroende”.

Vallokalsundersökning. Valvaka.

”Hade han fyra år av straffkommenderad läsning framför sig? Kanske skulle han inte orka läsa skönlitteratur. Kommer det att påverka mitt språk? Hur jag tänker?”

I ett samtal mellan två politiker i berättelsen säger den ene till den andre:

” Det finns fem sorters riksdagsmän. De värsta är fiskmåsarna, de bara skriker och skitar ner. Fiskmåsarna springer ut till media och skriker om allt och inget. De gör ingen nytta, men de syns och det verkar vara det viktigaste. Sen kommer krokodilerna. De med stor käft och små öron. De dyker upp i alla möjliga sammanhang och har alltid en bestämd uppfattning som de anser att det är deras skyldighet att sprida, oavsett om någon vill höra eller ej. Utan krokodilerna hade sammansträdestiden lätt kunnat halveras i det här huset. Hästarna och myrorna är de som ser till att vårt statsskick håller ihop. Hästarna är de stora aktörerna. De som syns och som drar tunga lass. Myrorna kämpar på i det fördolda, ivriga, ettriga och slitstarka fördjupar de sig i detaljer som ingen annan orkar med. Vi är som en stor djurpark. (…) Den femte kategorin är albatrossen som svävar runt högt över allt jordiskt, engagerad i råd, unioner och liknande sammanslutningar (…) det blir finfina resor det! ”

Finns L4:17 på riktigt? Riksdagens bastuklubb?

Bli först att kommentera

Skydda kulturarvet från IS

Av , , Bli först att kommentera 3

I Västerbottens Folkblad skrev Liberalerna Birgitta Ohlsson och Andreas Westberg den 3:e april om kulturarvet. Se länk nedan:

” Vi liberaler vill att biståndsmedel används i kampen för att rädda vårt gemensamma kulturarv.Det är ett viktigt komplement till de insatser vi gör de som flyr regionen. Den brittiska regeringen har valt att stötta British Museum i uppstarten av ett program där irakiska arkeologer utbildas för att den dag freden kommer kunna vara med och rädda kulturarvet i Irak. En särskild fond för detta syfte har också utlovats. Det är något för regeringen att ta efter.”

http://www.folkbladet.nu/1818429/skydda-kulturarvet-fran-is

Bli först att kommentera