Veronica Berggren, Nordmaling

Liberal debatt – Christer Nylander, gruppledare Liberalernas Riksdagsgrupp

Av , , Bli först att kommentera 3

Dags att erkänna frihetens baksida

 

Text: Christer Nylander

 

Liberalismens stora landvinningar under efterkrigstiden har bidragit till att spränga många av de bojor som tidigare höll människor tillbaka. Men när familj, klass och nationalitet betyder mindre så har också världen blivit svårare att förstå. Riksdagsledamot Christer Nylander (L) menar att det är tid att förlåta normerna.

»Det går an«, sa Carl Jonas Love Almqvist och hävdade att glasmästardottern Sara Videbeck borde ha samma rättigheter som Albert, romanens andra huvudperson. Det skapade raseri i landet. Det är i år 150 år sedan författaren till en av den svenska litteraturens viktigaste romaner dog. Det Sverige som rasade mot Almqvist är numera världens kanske mest liberala land. Hela världen är dessutom mer liberal nu än någonsin. Eller kanske borde man säga att den för ett par år sedan var mer liberal än någonsin tidigare. Den senaste tiden har vi tyvärr fått uppleva en liberal »backlash« i världen. Donald Trump, Viktor Orbán, Vladimir Putin, »Brexit«, Islamiska staten, Kina och Sverigedemokraternas frammarsch räcker som påminnelse.

Varför blev det så?

Den mänskliga hjärnans kapacitet är fantastisk, ändå räcker den inte till för att bearbeta alla intryck. Därför strävar hjärnan efter att skapa mönster, struktur och förförståelse. Vi söker orsak och verkan. Vi ser mönster som Karlavagnen på stjärnhimlen trots att det egentligen är helt ologiskt, vi söker meningen med livet trots att den sannolikt inte finns i bestämd form, vi söker förklaringar till olyckor trots att vi vet att det bara är en slump.

Det är också för att underlätta livet (och för att hålla människor i schack) som samhällets strukturer, moral, normer och regler vuxit fram. Sociala regler och våra egna fördomar gör livet enklare att leva eftersom vi inte behöver tänka hela tiden. Vi kan då koncentrera oss på det avvikande.

Men allt detta begränsar naturligtvis också människans frihet. Så länge man lever i enlighet med sina fördomar och omvärldens förväntningar blir livet rätt enkelt och förutsägbart. Att ta oväntade vägar och avvika från gruppen är jobbigt och gör ibland ont.

Liberalismens historia handlar om att identifiera, bekämpa och rasera hinder för människans frihet. Det har handlat om kvinnor och mäns lika rättigheter, om frihet från skråväsende, om att bryta kyrklig makt och monarkers envälde. Vidskepelse och sociala normer som begränsat livsutrymmet har bekämpats, liksom fattigdom som begränsat livschanser. Det är en enorm framgångssaga. Normer, strukturer och tradition har blivit mindre viktigt och friheten för individen har ökat.

Men, liberalers strävan efter att vidga människors frihet har också gjort livet mindre förutsägbart och samhället svårare att förstå. Därtill ska läggas att samhället förändrats rejält av digitalisering och globalisering, samtidigt som våra inre världar har vuxit med mer kunskap och ökade erfarenheter om det som ligger bortom vårt egen tillvaro i det lilla. Också detta är ett resultat av liberaliseringen.

Jag tror detta är en nyckel till att förstå framgången för anti-liberala krafter de senaste åren. När samhället blivit mindre stelt och människor mer oförutsägbara blir det också svårare att orientera sig, svårare att förstå sitt eget liv och svårare att med säkerhet veta något om sin framtid. Liberalismens framgång, friheten, och det ansvar den för med sig, är för många människor tung att bära.

Livet i en svensk by för några decennier sedan var ganska förutsägbart. De flesta pojkar skulle ärva pappas jobb och de flesta flickor skulle följa i mammas fotspår. Det var ovanligt med invandrare, killar blev ihop med tjejer, familjer höll ihop, barnen gick i söndagsskola och staten såg med tiden till att bekvämligheter som el, vatten och telefoni drogs in i hemmet. Alla såg samma tv-program, läste samma tidningen och åt mat som man kunde uttala namnet på.

Det är inte konstigt att väljarna nu ställer nya frågor. Man söker förståelse och förutsägbarhet, i alla fall kring livets väsentligheter. Det enkla svaret på denna önskan är att minska friheten. Därför anar liberalismens fiender morgonluft. De anti-liberala svaren kommer i olika former – såsom religiös fundamentalism, nykonservatism, identitetspolitik, populism och rop efter starka ledare.

Det finns ingen anledning för liberaler att be om ursäkt för framgångarna. Men kanske måste man, för att med trovärdighet kunna bemöta motreaktionen, ändå erkänna att medaljen har en baksidan.

Jag tror att det finns två delar i det liberala svaret på människors frågor. Den ena handlar om att stärka självständigheten, den andra om att underlätta för människor att finna och skapa egna sociala sammanhang.

Självständighet är för mig ett tillstånd där man inte bara har frihet att göra vad man vill utan också har kapacitet att styra över sitt eget öde. Om demokrati och mänskliga rättigheter är grunden, så är kunskap, upplevd trygghet, starkt bildningsideal och egen försörjning viktiga pelare i ett självständigt liv. Det politiska uppdraget bli då främst att arbeta för bättre utbildningsmöjligheter, en mer dynamisk ekonomi och system som ger grundläggande trygghet.

Den andra delen, att skapa och välja sina egna sammanhang, är svårare. Liberaler bör egentligen inte vara emot strukturer, normer och regler i sig. Det liberaler bekämpar är deras negativa konsekvenser och tvånget de medför. Ibland är det statliga regleringar, ibland är det traditioner och sociala konventioner. Oavsett om de handlar om gängkriminalitet, konservativa könsmönster eller hederskultur så måste det finnas möjlighet till eget utträde från de hämmande strukturerna.

Men det måste också finnas bättre förutsättningar än i dag att bygga sina egna sammanhang. Det offentliga bör oftare ta ett steg tillbaka och låta civilsamhället och människors spontana samarbete kliva fram.

Om inte liberaler av i dag förmår utveckla den frihetliga idétradition som betytt så mycket för mänsklighetens utveckling så riskerar vi ett bakslag så stark och skarp att liberalismen tvingas erkänna sig förlorad. Steg ett på denna förnyelse är att se att den framgångsrika kampen för individens frihet också inneburit en ökad osäkerhet för människor. Steg två är att fundera över hur man kan kombinerar friheten med de nödvändiga mönster och strukturer som människan behöver. Det är nämligen inte normlösheten i sig som är liberalismens yttersta mål. Det är individens frihet att växa som människa, att utveckla sin personlighet och söka sin fulla potential.

Christer Nylander är riksdagsledamot för Liberalerna.

@cnylander
christer.nylander@liberalerna.se

lib2

Originaltext, och prenumerationstips:

http://www.liberaldebatt.se/2017/03/dags-att-erkanna-frihetens-baksida/

Läs mer

Bli först att kommentera
jan-frihetmåsteförsvaras

Björklund – talar så att människor förstår

Av , , Bli först att kommentera 5

Jan Björklunds tal vid Riksmötet 2017 ( klicka på länken så kommer du till Liberalernas Youtube-kanal)

Nedan finns talet i skrift. Och, en länk till uttalandet av en professor i kriminologi, gällande ett förslag som meddelats av Björklund.

Jan talar med en tydlig röst och ger exempel som har sitt ursprung i den omvärldsanalys och det politiska förnyelsearbete som partiet har genomgått sedan det förra valet. I Liberalernas #dreamteam finns en grupp mycket duktiga kvinnor och män. Det som genomsyrar vår politik är en tydlig jämställdhetsprofil och en ljus framtidstro. Från EU-nivå strömmar Cecilia Wikströms värdebaserade ledarskap nedåt i samtliga led och riksdagsgruppen leds i sin tur av gruppledare Christer Nylander som enligt ryktet har ett gott ledarskap och får andra att växa. När Liberalerna samlas sker många tankeutbyten och det är ett parti med högt i tak. Vi är överens om att frihet måste försvaras.

/ Detta är en del av det som skedde under Liberalernas riksmöte den föregående helgen. Dess innehåll är uppdelat i mindre delar. /

Jans tal:

Endelig. Så sa mormor Magnhild. Endelig – äntligen.

Mormor trodde aldrig att hon skulle uppleva Europas befrielse 1989. Men hon gjorde det med några månaders marginal. Mormor Magnhild flydde till Sverige undan nazismen. Hon ville ge min mamma ett liv i frihet.

Europas befrielse i början på 90-talet blev startpunkten på en liberal global frihetstid. Kanske var det detta som mormor hade hoppats på. Hon hade under sitt liv fått uppleva kommunism, fascism och nazism. Men nu var det slut på de auktoritära ideologier som präglat hela 1900-talet. Ideologier som slitit isär och delat både länder och människor.

Den globala frihetstiden de senaste 30 åren saknar motstycke i världshistorien. Sammantaget är det mänsklighetens lyckligaste period.

Världsfattigdomen har minskat kraftigt. Det beror på att land efter land valt det liberala marknadsekonomiska systemet, de har valt frihandel och globalisering och valt bort de socialistiska planekonomierna. Välståndet ökar med den ekonomiska tillväxten. I Asien och i Afrika. De extremt fattiga har blivit 50 miljoner färre – varje år. Det betyder hundratals miljoner nya livschanser.

Barnadödligheten har aldrig varit lägre, medellivslängden har aldrig varit högre, analfabetismen aldrig mindre, svältkatastroferna aldrig färre, fler än någonsin har rent vatten och vaccin, aldrig har fler barn gått i skolan. Globaliseringen är och förblir den svagastes bästa vän.

Den som tittar på TV-nyheterna och ser kaoset och krigen i Mellanöstern kanske inte tror mig; men så här är det; under de år som har gått sedan det senaste sekelskiftet så har fler människor fått leva i fred och demokrati än någon tidigare generation.

De senaste 30 åren av globalisering, när liberalismen har dominerat världen mer än någonsin förr, fick mormor aldrig uppleva. Men under dessa 30 år har levnadsstandarden i världen ökat lika mycket som under de tidigare 30 000 åren.

Ändå så är det höger- och vänsterextremister som nu är på frammarsch. De avskyr den liberala samhällsmodellen.

Så den avgörande frågan för vår generation att ställa är denna;

Varför skulle de auktoritära ideologier som har haft fel i 100 år, varför skulle de vara bättre lämpade att styra över framtiden, än liberalismen, som haft rätt i 100 år?

-^-

Varför kan ni inte regera med Sverigedemokraterna? Jag får den frågan ibland.

Min värld börjar i Sverige. Jag är stolt över vårt land. Att jag är svensk är en bärande del i min identitet, den bär jag med mig oavsett var jag befinner mig. I den meningen är jag nationalist. Jag hejar på Sverige i idrott. Tillsammans med min yngste son hissar jag den blågula flaggan på midsommarafton i det böljande västgötska landskapet. Jag är stolt över vår kultur och vår historia. Men det finns en stor skillnad mellan oss liberaler och sverigedemokrater som kallar sig nationalister. För sverigedemokraterna både börjar och slutar världen i Sverige. För svenska liberaler börjar världen i Sverige. Men den slutar inte här.

2001. Jag håller bokstavligen på att gå sönder av förväntan. Lyckan går nästan att ta på. Vi ska bli föräldrar, min fru Anette och jag. Flygresan till Korea där vi ska adoptera vår förstfödde son är den längsta i mitt liv. Det kom att bli min bästa dag i livet. När jag blev pappa.

Om Anette och jag hade levt i ett land styrt av sverigedemokrater så hade denna dag inte inträffat. Vi hade inte fått adoptera vår efterlängtade son Jesper. Sverigedemokraterna tyckte att utomeuropeiska barn, de ska förbjudas att komma hit, för de kan aldrig bli svenskar.

Sverigedemokraterna är ett parti som fortfarande har en fot kvar i den rasistiska myllan. De väljer fördomar framför tolerans.

Så här säger Jimmie Åkesson om liberalismen:

”Vi vill inte ha det splittrade, segregerade – själlösa – samhälle, som det socialliberala etablissemanget skapat åt oss. Vi bekämpar det.” Han talar om den samhällsmodell som ger mina barn rätt att bli bemötta som andra barn. Han talar om den samhällsmodell som gett fler människor frihet och välstånd än någonsin tidigare.

Det grundläggande liberala synsättet på människan och livet kan formuleras så här;
”Det viktiga är inte varifrån du kommer, det viktiga är vart du är på väg.”
Men för Sverigedemokraterna råder den motsatta tanken;
”Det viktiga är inte vart du är på väg, utan varifrån du kommer”.

Låt mig vara väldigt tydlig; till er, till väljarna och till den moderata partiledningen; Liberalerna kommer inte att medverka till att ge Sverigedemokraterna politisk makt och inflytande.

-^-

På lördag om en vecka fyller Romfördraget 60 år. Det var startskottet för den Europeiska unionen. Det är den mest framgångsrika tiden i Europas historia. Förödelse, förtryck, fattigdom har ersatts med fred, framgång och frihet.

Det finns två politiska partier, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som vill att Sverige lämnar EU. Det är ingen slump. Dessa båda partier har sina ideologiska rötter i det Europa som EU grundades för att komma bort ifrån.

I verkligheten är det europeiska samarbetet en nyckel för att lösa många av vår tids stora problem. Gemensam asylpolitik, gemensam klimatpolitik, gemensamt försvar mot terrorismen, gemensamt arbete för att hindra ny finanskris. EU är inte problemet, EU är en del av lösningen.

Men det som stör motståndarna mest, är de värderingar som EU bygger på. Individuell frihet, marknadsekonomi, frihandel, öppenhet och rättsstat.

Den yttersta vänstern tycker att europeiskt samarbete är kapitalism.
Den yttersta högern tycker att europeiskt samarbete är socialism.
Jag ska berätta vad europeiskt samarbete är. Det är liberalism när den är som bäst.

-^-

Socialt engagemang håller ihop samhället. Det lärde jag mig hemifrån. Mina föräldrar var engagerade i både idrottsrörelsen och Röda korset. Jag är imponerad när jag reser runt i Sverige och ser det engagemang som människor visar för flyktingar. Det viktigaste nu för att samhället inte ska slitas isär är en fungerande integrationspolitik.

Vad är egentligen frihet? Många av oss tar den för given. Att kunna gå sin egen väg i livet och att få vara den man är. Den friheten har inte Zarah. Hon känner sig ensam och utelämnad. Hon är bara 15 år och har framtiden framför sig. Men Zarah får inte gå sin egen väg och får inte vara den hon är. Hon hoppades bli fri från förtrycket när hon kom till Sverige tillsammans med sin familj. Men idag lever hon i förtryck i en av Sveriges förorter.

För Zarah är det bara en dröm att kunna umgås med sina vänner så som de gör. Det är bara en dröm att kunna få klä sig som andra femtonåringar. Frihet är bara en dröm, som än så länge känns ouppnåelig. Zarah lever i ett fängelse. Fångvaktarna är de som Zarah vill älska allra mest i hela livet. Hennes egen familj. De slår henne om hon går ut själv. De slår henne om hon umgås med andra tonåringar. De slår henne om hon tar av sig slöjan som hon själv inte valt att bära. Zarah riskerar nu att giftas bort. Hon lever under mordhot från sin egen kusin. Om hon inte följer familjens regler tänker han döda henne.

Zarah är inte ensam. Ofattbara 100 000 människor uppskattas leva i hedersrelaterat förtryck i Sverige. Detta är den största jämställdhetsutmaningen som Sverige står inför. Vårt land riskerar att kastas ett par generationer tillbaka om vi inte beslutsamt sätter stopp för det som nu sker.

Nu testas det svenska samhället som måste kliva in för att skydda Zarahs frihet från de som vill ta den ifrån henne. Flathet och rädsla får inte vinna.

Det är inte Zarah som ska tvingas att leva sitt liv gömd i ofrihet. Zarah ska leva få leva sitt liv i frihet. Men de som förtrycker henne, trakasserar henne och slår henne ska sättas bakom lås och bom eller utvisas ur Sverige.

-^-

Hedersförtryck liksom religiös extremism är en ny företeelse för många i det moderna sekulära Sverige. Den religiösa extremismen växer även här, där radikaliseringen och polariseringen i Mellanöstern smittar av sig. Jag är bekymrad över de religiösa friskolor som nu blir fler i framförallt förorterna. Skolan riskerar att bli en enklav som isolerar de barn som allra mest behöver integreras i det svenska samhället.

Abdirzak Waberi har varit rektor i mer än tio år för muslimska Römosseskolan i Göteborg. Han har också varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige. I en intervju delar han med sig av sin människosyn. Han tar inte kvinnor i hand när han hälsar. Han anser att män kan ha flera fruar. Han anser att mannen har rätt att slå dessa fruar i uppfostringssyfte. Han anser att samhället ska styras av sharialagar där kvinnor inte har några som helst rättigheter. Var och en får själv spekulera i vilka värderingar som styr den skola där han är rektor.

Den muslimska Römosseskolan har ansökt om att starta en ny skola i Borås. Skolinspektionen sagt nej. Men skolan har överklagat till domstol och fått rätt att starta.

Sverige måste nu sätta stopp för flera religiösa friskolor. För de barn som nu kommer till vårt land börjar integrationen i klassrummet. Det är i skolan som klassresorna börjar. Jag vill ge samma chans till alla barn som växer upp i Sverige. Oavsett varifrån man kommer. Oavsett vart man är på väg.

-^-

För 150 år sedan genomförde den liberale finansministern Johan August Gripenstedt den mest omfattande ekonomiska frihetsreformen i svensk historia. Skråväsendet ersattes av näringsfrihet och fri konkurrens. Detta skapade en oavbruten period av ekonomisk tillväxt i Sverige som fortfarande pågår. Företagande är en väg till egen försörjning och en möjlighet att förverkliga drömmar och idéer. Framgångsrika företag är grunden för välfärdssamhället.

Regeringens företagsfientliga skattepolitik slår hårt mot Sveriges företag. Värst av allt på skalan är Reepaluutredningen som i praktiken innebär ett stopp för privata alternativ inom välfärden. Man känner igen socialismen när man ser den och detta partivänner är socialism på riktigt.

Det är ett hårt slag mot företagsamhet. Det är ett hårt slag mot jämställdhet. Ett hårt slag mot de 7 700 kvinnor som är chefer och ledare inom privat vård och omsorg. Ett hårt slag mot föräldrar och patienter som vill välja skola och vård utan politikers inblandning. Jag tänker på dem som lever med svåra funktionsnedsättningar, som är beroende av den LSS-reform som vi liberaler införde. För många som lever med personlig assistans avgör valfriheten själva livskvaliteten.

Detta riskerar nu att gå förlorat. Jonas Sjöstedt hotar nu att lämna regeringssamverkan om Stefan Löfven inte stoppar de privata alternativen. Men detta är ju inte ett hot, utan en möjlighet.

Valfriheten står på spel. Välfärden står på spel. Företagande står på spel.

Jag har två uppmaningar till Stefan Löfven; klipp navelsträngen till Vänsterpartiet och kasta Reepaluutredningen i papperskorgen!

-^-

En hamnarbetare i Göteborg har i genomsnitt en månadslön med alla tillägg på 49 000 kr/mån. Yrket har inga högre utbildningskrav. Nu strejkar de för att villkoren är för dåliga. En lärare i samma stad har i genomsnitt 33 000 kr/mån. Hon har gått 5,5 år på universitetet och har stora studieskulder.

Det finns många kvinnor i vårt land som slitit för sin examen men som aldrig får lön för mödan. Birgitta Ohlsson har skrivit en bok om en del av dem, de duktiga flickorna.

duktigaflickorsrevansch

Det är märkligt detta. Förr i tiden var det mest män som utbildade sig, då lönade det sig att utbilda sig, men nu när det är i huvudsak kvinnor som går på långa akademiska utbildningar, då lönar det sig inte längre.

Det är hög tid i Sverige att ändra på synen på lönebildning;
I socialdemokraternas Sverige lönar det sig att strejka.
I liberalernas Sverige ska det löna sig att utbilda sig. Även för kvinnor.

-^-

Najm kom till Sverige som flykting för att ge det som alla föräldrar vill ge sina barn, en bättre framtid. Ett liv i frihet.

Hans 15-årige son Ahmed ska åka buss. En pojke med framtiden framför sig på väg till träningen en vanlig dag mitt i vardagen. Han har precis ätit middag med sin familj när han ger sig av till gymmet. I kön på busshållplatsen kommer unga män, drar ett skjutvapen och avrättar Ahmed. Han skjuts på nära håll, rakt i ansiktet. Pappan som flydde kriget för att ge sina barn friheten i Sverige, får sin son avrättad vid en busshållplats i Malmö.

Ett oskyldigt barn faller offer för brutal kriminalitet. Ingen förstår varför. På fredagen dansade Ahmed på ett bröllop, idag är han död. Han mamma är förtvivlad hon vägrar tro att det är sant att hon förlorat sin son. ”Kan du väcka Ahmed”, säger hon ”han har prov idag”. Ahmeds pappa Najm säger nu; ”Jag flydde hit från Irak för att jag inte ville se mina barn dö”.

Vi möts nu dagligen av nyheter om människor som drabbas. Det är mord och dödsskjutningar. Men även andra typer av våld och hot.

Jag läser om Anna-Lena som driver en frisörsalong. Hon har inte ens anmält sitt sönderskjutna dörrfönster. Anna-Lena har blivit luttrad. Hon har numera pansarglas för det skyddar bättre. Pansarglas! I en frisörsalong.

Jag läser om Ehab. Han åker till sin livsmedelsbutik klockan tre på natten. Han är sömnlös, tänk om butiken är sönderslagen? Under månader har ungdomsgäng ägnat sig åt rån och skadegörelse. Butiksägarna är så rädda att de numera sover i sina butiker.

Jag läser om lägenheten som står i lågor i Uppsala. En människa är i nöd och behöver samhällets hjälp. Men ungdomar tänder eld på bilar och kastar sten mot polisen. Räddningsinsatsen fördröjs. I lägenheten hittas en man. Han är död, innebränd. Han väntade på hjälp från samhället. Men de som skulle rädda mannens frihet hindras från att komma fram i tid.

Jag läser om våldsdåd utanför Stockholm. Två personer dödas. Strax intill ligger en skola. ”Mitt hjärta blöder”, säger en förtvivlad kvinna i TV. ”Jag vill inte att mina barn växer upp i ett sådant här samhälle”, säger en kvinna på plats.

Jag läser om Tord. Han är 80 år och har haft inbrott. Någon har brutit sig in och tagit med sig värdesaker. Tord tänker att det inte är många gånger under ens livstid som man behöver polisen. Han ringer 112. Men polisen kan inte komma.

Rättsstaten är en liberal skapelse. Den är till för de svagaste i samhället. För att skydda deras frihet. Utan rättsstat bestämmer den som kan kasta den största stenen, har det skarpaste skjutvapnet och som har råd att bygga sin egen säkerhet. Utan rättsstaten råder djungelns lag där de starkaste vinner. Där bestäms tryggheten av vem du är. Otryggheten är ofta störst där verkligheten är som tuffast. Det är de mest socialt utsatta som drabbas värst. Rättsstaten är därmed de svagaste bästa vän.

Att återupprätta rättssamhället är centralt för Sverige och för en liberal samhällsutveckling.

Brottslighet är ingen slump. Otrygghet är ingen naturlag. Så det finns hopp. Viktigaste för att bekämpa kriminalitet är en bra skola, en fungerande integrations- och jobbpolitik. Men det krävs också ett rättsväsende som markerar vad som är rätt och fel och en polis som kan upprätthålla lag och ordning.

Vi måste både kunna vara tuffa mot brottsligheten och tuffa mot det som orsakar brottsligheten.

Jag har mött många poliser, allt från chefer till de som jobbar närmaste medborgarna i yttre tjänst. Poliser med ett starkt engagemang som brinner för att öka människors trygghet. Poliser som är hjältar i samhällsbygget. De vittnar om poliskris. Utredningshögarna växer, antalet anmälda brott ökar samtidigt som antalet uppklarade brott minskar. Otryggheten ökar likaså. Polisen mäktar inte med.

Den stora polisreformen var en god tanke om en polis som skulle komma närmare medborgarna. Men under Anders Ygemans ledning har det blivit precis tvärtom. Polisen har byråkratiserats. Färre poliser jobbar i yttre tjänst. Poliser på gator har ersatts med poliser bakom skrivbord. Arbetssituationen för poliser är trängd. Det syns också i viljan att idag bli polis. Avhoppen från polisyrket har tredubblats på några år, samtidigt som var femte plats på polisutbildningen är tom.

Sverige ligger bland de länder i Europa som har lägst polistäthet. Vi har en polis per 500 invånare, men genomsnittet i Europa är en på 300. Det är en stor skillnad.

Liberalerna presenterar idag en rad åtgärder för att stärka den svenska polisen. Inom tolv månader ska 2000 poliser av de som finns ha omplacerats till yttre tjänst, det ska ske genom en avbyråkratisering, fler civilanställda på poliskontoren och genom att många arbetsuppgifter flyttas från polisen till andra myndigheter.

I avvaktan på att Sverige får fler poliser ska kommunerna ges statsbidrag till att anställa 2000 kommunala trygghetsvakter, enligt Landskrona-modellen.*

Sveriges poliser ska öka kraftigt i antal från dagens 20 000 till 25 000. Fler ska vilja bli poliser genom bland annat högre löner, vi föreslår ett lyft på 4000 kr/mån.

Om några år kommer Sverige att ha färre poliser i stället för fler om dagens utveckling under Anders Ygeman tillåts fortsätta, med stora avhopp och få sökande. Det krävs en radikal kursändring.

Det svenska rättssamhället måste återupprättas. Medborgarna ska känna trygghet. Friheten måste försvaras.

-^-

Jag var 19 år och gjorde lumpen. På förmiddagen avbröts alla övningar och vi samlades för särskild genomgång. En sovjetisk kärnvapenbestyckad ubåt stod på grund inne i den svenska skärgården i Blekinge. Vi gjorde oss beredda för att transporteras från Borås till Karlskrona. Alla världens stora medier sände team till Gåsefjärden. Man fruktade en rysk fritagning och en stor mängd sovjetiska krigsfartyg låg några kilometer utanför. De svenska kustbatterierna laddades med skarp ammunition för första gången sedan 1945. Nervositeten gick att ta på.

Efter en frihetstid i Europa upplever vi nu återigen ett aggressivt, militärt upprustat Ryssland. Med en regim som är nyckfull, auktoritär och som drömmer sig tillbaka till Sovjets maktställning i Europa.

I veckan presenterade fem partier, de båda regeringspartierna och de tre övriga allianspartierna, en ny försvarsuppgörelse.

Liberalerna står utanför försvarsbeslutet. Inte för att vi själva vill det, utan för att det är ansvarslöst. 1998 fanns det ingen hotbild alls mot Sverige och då satsade vi 2 procent av BNP på försvaret. Nu har vi en stark hotbild på nytt och nu satsar Sverige 1 procent. Sverige har nästan avrustat sitt försvar och nu måste försvaret genomgå en kraftig förstärkning. Detta är rätt enkelt. Vad är det de inte förstår?

Apropå försvaret. När jag var ung tonåring i FPU så tyckte jag att Sverige skulle lägga ned försvaret helt. Jag vet att jag ändrade mig någonstans där runt Gåsefjärden. Jag förstod bättre. Jag kom sen att ägna de första tretton åren av mitt yrkesliv åt det svenska försvaret.

Denna yrkesbakgrund upphör aldrig att provocera den svenska vänstern. När deras sakargument tar slut mot mig, så kallar de mig ”majoren”, och jag lovar att de menar inte det som något positivt.

Men jag ser det på ett annat sätt; jag arbetade i försvaret under 1980-talet, en av de kallaste perioderna under det kalla kriget. Vår uppgift var att försvara västerlandets liberala samhällsmodell mot Sovjetkommunismen. Det är inte en yrkesbakgrund jag skäms över. Den är jag stolt över.

-^-

För liberaler har utbildning alltid varit klassresans bästa biljett till ett liv i frihet.

I Pisa lyfter nu Sverige i alla kunskapsområden som mäts, vilket är mycket glädjande. Det är ju helt otroligt att Gustav Fridolin faktiskt lyckades att fixa skolan på nästan 100 dagar, som han lovade.

Kunskapsresultat vänder inte av sig själv. Så vad beror det på? Alliansregeringens stora utbildningsreformer började verka från 2011. De elever som nu ingick i den senaste Pisa-mätningen där resultaten steg för första gången någonsin, är de första eleverna som skrev nationella prov när de gick i trean och de första eleverna som fick betyg tidigare än i årskurs åtta.

Fridolin vill inte ge alliansregeringen cred så han svarar att Pisa steg för att eleverna ansträngde sig mer. Så är det säkert. Men varför började eleverna anstränga sig mer just 2012?

Skolverket kom nyligen med en utvärdering av betygen i årskurs 6 som alliansregeringen införde under protester från de rödgröna. De ställde en vågad och provocerande fråga till eleverna. De frågade eleverna jobbar ni mer om ni får betyg i skolan?

Och hör och häpna. Till Gustav Fridolins stora förvåning svarade 80 procent ja på den frågan. 80 procent!

Då kan man ju ställa sig frågan; kan det vara så Gustav Fridolin att om eleverna jobbar mer i skolan så lär de sig mer? Kan det vara så?

Och sen kan man ställa sig frågan; om det är så att eleverna lär sig mer när de jobbar hårdare, kan det vara så att det är en förklaring till att vi går upp i Pisa som mäter just vad eleverna lär sig? Nej säger Gustav Fridolin.

Betygen i årskurs 6 och nationella prov i trean är en huvudförklaringen till stigande Pisa-resultat. Gustav Fridolin han försöker nu förhala försöksverksamheten med betyg i årskurs 4 för han tror inte på detta. Men kom ihåg; han trodde inte på betygen i sexan heller.

Gustav Fridolin, svensk skolas resultat lyfter nu. Inte på grund av Fridolins insatser, utan trots Fridolins insatser. Måtte han inte hinna förstöra för mycket, innan han blir utbytt på valdagen.

-^-

Jag har varit med i politiken länge. Men inte någon gång tidigare har liberalismen känts mer hotad än idag. När jag gick med i partiet låg den globala frihetstiden som mormor Magnhild hoppades på framför oss. Nu måste den försvaras när extremismen och populismen växer. Försvaras mot dem som vill rasera vår liberala samhällsmodell.

För liberaler handlar det om frihet.

Det handlar tolerans. Om att mina barn har rätt att bli bemötta som andra barn. Frihet måste försvaras!
Det handlar om Zarah. Om en ung flickas rätt att forma sin egen framtid utan att frukta för sitt liv. Frihet måste försvaras!
Det handlar om våra nyanlända barn. Om deras rätt att gå i en skola som undervisar i religion men inte förkunnar religion. Frihet måste försvaras!
Det handlar om den företagsamhet som skapar välstånd åt samhällets mest utsatta. Frihet måste försvaras!
Det handlar om jämställdhet. Om att alla, kvinnor som män, har rätt att få lön efter mödan. Frihet måste försvaras!
Det handlar om de som lever med funktionsnedsättning. Och deras rätt till valfrihet. Frihet måste försvaras!
Det handlar om Ahmed. Om att oskyldiga barn aldrig ska behöva hamna i skottlinjen för brutal kriminalitet. Frihet måste försvaras!

Det handlar om att ge vuxna friheten att försörja sig själva.
Det handlar om att ge barnen friheten att lyckas skolan.
Det handlar om att ge alla människor, oavsett varifrån de kommer, möjligheterna att ta sig dit de vill.

I kampen mellan extremism och liberalism finns bara ett alternativ. Den kampen måste vi liberaler vinna.

För frihet måste försvaras.

Tack!

lib2

*

http://www.expressen.se/nyheter/gws-hyllning-till-bjorklunds-forslag/

 

PS. Den som är politiskt observant ser nu att regering och riksdag genomför många av de förslag som från början kommit från Liberalerna. Det är gott.

 

Bli först att kommentera

Liberalerna – landets första kunskapscertifierade politiska parti!

Av , , Bli först att kommentera 4

Information

Vi ser hur populismen, nationalismen och faktaresistensen vinner mark globalt. Många ropar på stängda gränser och skäller på globaliseringen. Men världen har blivit bättre, och fortsätter att förbättras. Färre är hungriga, fler går i skolan och färre mammor dör när de föder barn. Nu behövs liberalismen mer än någonsin.

Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna, hade i lördags, tillsammans med Gapminder kunskapsseminarier vid Liberalernas riksmöte i Västerås.

Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och som inte bygger på fakta. Utan en faktabaserad världsbild kommer nutida och framtida generationer fatta beslut baserade på missförstånd och känslor. Hans Rosling var en ovärderlig folkbildare, och självklart ansåg Birgitta att Liberalerna ska verka i hans anda. Under seminarierna diskuterade Birgitta,  Mikael Arevius och Olof Gränström från Gapminder missförstånd och okunskap om världen i dag. Gapminder berättade om ramverk, modeller och berättelser som hjälper deltagare att utveckla en fakta-baserad världsbild. I slutet av seminariet fick deltagarna chansen att prova kunskapstestet för Gapminders ”Certificate of Basic Global Knowledge”.
lycksele

Detta är en del av många saker vi lärde oss vid riksmötet. Då seminarierna var många kommer jag även att dela upp dess innehåll i mindre bitar. Idag presenterar jag det våra två starkast lysande Liberala stjärnor; Birgitta och Cecilia, presenterade under riksmötet där många hundra medlemmar samlades för utbildning och för att ta del av resultatet av det utvecklingsarbete/förnyelsearbete som pågått under ett antal år, när det gäller Liberalernas politik.

Cecilia Wikström presenterade det arbete hon för när det gäller flyktingpolitiken i EU. Cecilias politik när det gäller frågan är alltså Liberalernas politik. Hon har ett tydligt värdebaserat ledarskap i förhållande till såväl sakfrågor som medmänniskor i processen.

Nedan: Klippt och klistrad länk till Ekots lördagsintervju.

http://t.sr.se/2mFJeGK

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3071

Glad över att vi nu har tillgång till de texter som tillhör Frihet måste försvaras.

 

 

Bli först att kommentera

Meritokrati och boktips för moderna män och kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 6

Boktips

duktigaflickorsrevansch

I början av februari kom den efterlängtade boken ‘Duktiga flickors revansch’ av Birgitta Ohlsson. Boken lämpar sig väl för såväl egen läsning som för läsning i bokcirkelform. För kvinnor, för män, för kvinnor och män. Min förhoppning är att många läser den och att den öppnar upp för många bra diskussioner, utan att fastna i förutfattade meningar åt det ena eller andra hållet.

På ett trevligt och lättläst sätt skriver hon utifrån sitt eget liv parallellt med en berättelse om hur kvinnor fått (eller tagit) plats i samhället. I en del berättar hon om hur duktiga flickor sitter uppe om nätter för att plugga, för att nå sina mål, indirekt; för att försöka skapa förutsättningar till ett bra liv genom att utbilda sig för att sedan kunna söka ett jobb med en lite högre lön. När jag läst boken tänker jag på detta. Det kanske ter sig som en självklarhet, men det känns ibland som att det måste betonas. Ingen får något servererat när det gäller studier. Det är timmar som prioriterats från andra områden i livet. Att lära sig saker är inte ‘bara’.

Bokens ton är lättsam, men mellan raderna förstår jag att det inte alltid varit eller är en dans på rosor. Igenkänningen är stor. Jag tänker på det jag hörde om att ‘kvinnor stöttar kvinnor som stöttar män’. Och, ‘män är som korkar, de flyter alltid upp’. Det kanske låter kaxigt och rent av otrevligt, och huruvida detta är med sanning överensstämmande låter jag andra kvinnor avgöra. Internationella kvinnodagen känns som rätt dag att sticka ut hakan lite. Det var för övrigt en man, herr Messing, som sa detta vid en kurs anordnad av Sveriges kommuner och landsting - om att leda och styra för jämställdhet. Han delade även med sig det där om att fisken är sist om att upptäcka att den befinner sig i oceanen, typ att vissa män lever omedvetna om att samhället under en lång period, och i mångt och mycket fortfarande, baserats på männen som norm. Sedan fick vi gå the privilege walk. Det var också lärorikt.

När jag läste boken kom jag även att tänka på det här med att kvinnor faktiskt inte alltid måste vara allas ”go-to-person”. Kvinnor måste inte alltid vara tillgängliga för allt och alla. För mig var boken en välbehövlig pepp. Många som läst den har redan kallat den ”årets bok”.  Tips! (finns även inläst)

Birgittas 10

1. Du ska kräva meritokrati

meritokrati

2. Du ska inte låta din bakgrund avgöra din framtid

veckotidning

3. Du ska inte curla karlarna

beyonce

4. Du ska inte känna skuld

lib2

5. Du ska avslöja småpåvarna

flamingas (2)

6. Du ska välja den rätte/ rätta med omsorg

560169_10152824335165987_5754368296714281533_n

7. Du ska inse att cash is Queen

libegnapengar

8. Du ska säga ja till makt

jatillmakt

9. Du ska vara snäll, men inte dumsnäll

birgitta

10. Du ska följa din kanariefågel

gronfinkgotegustafsson

(Grönfink, foto: Göte Gustafsson)

 10budord

Bli först att kommentera

Klok liberal Christer, skribent från Skåne

Av , , Bli först att kommentera 8

Med anledning av de diskussioner som förs i landet när det gäller Liberalerna får vi många inspel från kloka medlemmar. Här nedan finns ett klipp-och-klistrat inlägg med tankar från vår riksdagsledamot från Skåne, som han bland annat delat på sin Facebook-sida för ökad kunskapsspridning.

Åter igen, om någon nu skulle få för sig att tvivla, så – tänk om!

Vad är det egentligen som gör att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna utnämner liberalismen till sin huvudfiende? Det är kanske den viktigaste frågan dagens liberaler måste ställa sig.

Jag tror inte att det räcker att kalla SD för rasister med rötter i nazismen. Jag tror inte heller det är rimligt att förvänta sig att SD ska ge passivt stöd när alliansen vill fälla dumma förslag från de rödgröna eller tro att de utan motkrav ska ge stöd åt en borgerlig minoritetsregim oavsett vilken politisk församling det gäller.

SD:s historia visar nämligen att de äger förmåga att tänka långsiktigt strategiskt och att de i nuet är skickliga taktiker – nationellt och lokalt. Det är därför de ibland avstår makt på kort sikt för att på lång sikt vinna större framgångar.

Anledningen till att liberalismen är SD:s huvudfiender är djupt ideologisk. SD är ett socialkonservativt parti med nationen som grund. Liberalismen är en individualistisk ideologi med individen som grund.

Liberaler prioriterar individens frihet. Det är därför liberalt sinnade människor i alla tider funderat över vilka lagar, regler, maktkoncentrationer och fördomar som begränsar individens frihet. Liberalers instinkt är att stärka individen på kollektivets bekostnad.

Det innebär inte att vi blundar för att människor också behöver se sammanhang och känna tillhörighet. Men vår slutsats är att man ska motarbeta strukturer som kväver individen och istället sträva efter att individen själv ska få avgöra vilka kollektiv man vill tillhöra.

De socialkonservativa nationalisterna utgår från motsatsen. Jimmie Åkesson skriver i sin debattbok Satis Politico ”Vi vill helt enkelt inte ha det splittrade, segregerade – själlösa – samhälle, som det socialliberala etablissemanget skapat åt oss.” Det han menar är de liberala framgångar som inneburit globalisering, personers rörlighet, klassresor, hbt-rättigheter, jämställdhet etc.

Det är därför liberalers huvuduppgift är att långsiktigt och strategiskt motarbeta Sverigedemokraterna. Att underskatta deras långsiktiga strategiska förmåga är sannolikt det mest avgörande misstag vår tids aktiva liberaler kan göra sig skyldiga till.

/ Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet, gruppledare Liberalerna

Om några veckor träffas ett stort antal liberaler för Liberalt riksmöte. Partiet har sedan valet 2014 gjort ett ordentligt förnyelsearbete med en genomgång av samtlig politik. Liberalerna – inte bara en ny logga. Nu med nya och återanvända, förbättrade och moderna idéer för ett bättre samhälle.

Bli först att kommentera

Liberalerna samarbetar inte med Sverigedemokraterna

Av , , Bli först att kommentera 8

I måndags kväll bildades ett nytt kommunstyre i Hässleholms kommun. Delar av den liberala gruppen i kommunfullmäktige röstade för att låta Sverigedemokraterna ta framträdande roller i kommunens styre. Detta är allvarligt för oss liberaler i Nordmaling, i Västerbotten och resten av Sverige. Varför är det då så otänkbart för Liberalerna att samarbeta med, eller aktivt söka stöd från SD?

Svaret är enkelt. Vi liberaler tror att varje individ vet bäst hur den egna tillvaron ska levas och politikens roll är att skapa förutsättningarna som gör detta möjligt. Vi utgår från att människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och sin försörjning. Vi tar också ett gemensamt ansvar för varandra. Det sociala skyddsnätet ska fånga den som faller men inte snärja den som kan stå själv. Genom tiderna har vi tagit strid för religionsfrihet, allmän rösträtt, för sexuell frihet, jämställdhet och valfrihet och mot nazism och kommunism för att ta några exempel.

Människors kraft växer när vi samarbetar, när vi möts över gränser och får nya idéer av varandra. Handel, resor, internet, EU och passgemenskap – allt detta stärker Sverige. Tillväxt och teknikutveckling ändrar vår värld varje dag och vi vill underlätta den resan. En liberal kärnfråga är skolan och alla barns rätt till en kunskapsresa, från förskola till doktorsavhandling. Hos oss liberaler finns lugn och en ideologiskt förankrad stabilitet där vi inte gör eftergifter för hot, propaganda, alternativa fakta eller skräckbilder. I en tid när mycket förändras och där många upplever förändring som något jobbigt och oroande står vi för både framtidstro och förnuft. I Jimmie Åkessons Sverige ses detta däremot som ett hot. Jimmie Åkesson framhåller ofta hur SD är fiende till liberalismen och det är också den enda punkten vi liberaler är överens om med honom och med SD. Vi liberaler står i diametral motsats till hur SD ser på människan och hur vårt samhälle ska byggas.

Vi ser problemen, både de krig och fasor som människor flyr från och den arbetslöshet, trångboddhet och otrygghet som finns i delar av vårt land. Men vi kan inte och får inte svara med att skärma av oss, bygga murar och säga nej till allt som innebär att stödja våra medmänniskor enbart på basis av att de inte ser ut som vi gör, talar ett annat språk eller kommer någon annanstans ifrån. Liberaler tror på människans möjligheter att hitta nya lösningar som skapar utveckling och framsteg. Liberalismen har alltid gått hand i hand med upplysning och vetenskap. Vi tror inte att allt var bättre förr. Vi vet att vi kan göra det ännu bättre i morgon.

Frihet måste försvaras. Därför ska inte Liberalerna samarbeta med Sverigedemokraterna. Inte i riksdagen. Inte i Nordmalings kommun.

Låt oss vara tydliga. Liberalerna i Nordmaling samarbetar inte med Sverigedemokraterna.

Veronica Berggren (L)

Maria Lundqvist-Brömster (L)

Christer Bäckman (L)

Jörgen Forsgren (L)

 

Liberalerna Nordmalingsbygden

Bli först att kommentera

Nytt jobb, ny präst och ny musiker …

Av , , Bli först att kommentera 12

Söndagen den 22:a januari klockan 18.00 i Nordmalings kyrka

firas det mässa med Karin Vigren och musiker Daniel Lundström

orgelbild Läs mer

Bli först att kommentera

Vad liberal du är!

Av , , Bli först att kommentera 14

”Varje människa är liberal, den vet bara inte om det än”.

originalet

Därför genomför Liberalerna i Västerbotten öppna nomineringar

Vi vet att det finns många människor som inte är politiker, men som skulle kunna göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle. Därför ger vi nu alla i Västerbotten chans att nominera personer som just du tycker skulle passa som Liberala politiker.

Många tvekar inför att ge sig in i politiken och kanske också har förutfattade meningar om hur en politiker bör se ut och vara. Det vill vi ändra på. Vi inom Liberalerna tycker att det är viktigt med mångfald och att alla får chans att göra sin röst hörd.

http://frittval.nu/

lycksele2

valberedningen

Närmast i kalendariet är ett besök i Umeå av Mats Persson som är ekonomisk-politisk talesperson. 23 januari 18.00 samlas liberala medlemmar för att ta del av hans många kloka tankar . lycksele Läs mer

Bli först att kommentera

Liten bön / trosbekännelse får avsluta 2016

Av , , Bli först att kommentera 21

Nyårsafton

Halvhalt för samling och därefter ny kraft (rid-finess)

love

 Årets merit:

plats på Ångermanlandslistan: nummer 33

antal skådade arter: 119

period skådning: första halvåret 2016

 10411215_10152824321110987_655835999818729056_n

hemma igen

Läs mer

Bli först att kommentera

Flyttfåglar, vårkänslor och vackra toner

Av , , Bli först att kommentera 22

12718150_10154035513475987_4276171704351653485_n

Äntligen är det vår och vi ser fåglar återvända efter en tid på annan plats. Det föder hopp om varmare och bättre tider.

Ikväll klockan 19 finns det ny möjlighet att  se ‘Fåglar i bild och ton’ , nu på församlingsgården i Nordmaling.

Vackra fotografier av Göte Gustafsson och Jimmy Hakola, bibeltexter valda av Ulf Gustafsson, fågelljud av Erik Normark, ackompanjerat av Urban Lundström.

Bli först att kommentera