Veronica Berggren, Liberalerna

Lag, ordning och den politiska rollen

Låt oss utgå från att det i vårt land finns en önskan om ett fungerande samhälle. Att alla söker efter fungerande system och då främst à la parlamentarisk landsbygdskommitté 2015, för att det ska bli bra och varaktiga system och regleringar. Ibland känns det som att det politiska systemet är trögt och remissrundor och yttranden om tillsättanden av kriskommission för än det ena än det andra orsakar politisk allergi bland gemene man. Och, ibland tas beslut med så hög hastighet på annan nivå att verksamma fullt upptagna med att arbeta i första linjen på andra sidan konflikter och krig knappt hinner med. Beslutet om återvändaravtal.

 När det gäller landets säkerhet, internationell rätt, lag och ordning finns det olika sätt att försöka hålla sig uppdaterad med korrekt och fräsch information. De högst beslutande har särskilt sakkunniga till sin hjälp. För oss som inte har direktlänk till expertisen gäller det att hålla sig uppdaterad gällande aktuella skrifter och domar.

En docent i folkrätt: http://www.unt.se/asikt/ledare/kan-rebellgrupper-uppratta-domstolar-4596480.aspx. Denne docent i folkrätt påminde bland annat via Twitter om att uppehållstillstånd kan nekas redan idag vid misstanke om terroranknytning. Han länkade även till en gammal text om detta samt betonade att SÄPO kan ingripa i asylprocess vid terroranknytning, enligt ”säkerhetsärenden” i Utlänningslagen 1 kap 7 §. https://www.svd.se/sapo-stoppade-40-asylsokande-i-fjol .

Ett alternativt till att befinna sig i ett flöde i sociala medier är att aktivt själv söka information på nätet, till exempel genom att  läsa Högsta domstolens avgöranden, här nedan om tvist vid Internetauktion: http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hogsta-domstolen-avgor-tvist-om-internetauktion/  .

Alternativt kan den vetgirige följa Justitieutskottets arbete, exempelvis med betänkanden om straffrättsliga frågor: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/straffrattsliga-fragor_H401JuU16 .

Ytterligare ett sätt att skaffa information är att gå till förstahandskällor, som förvisso har begränsat med tid att kommunicera med alla intresserade men ändå på olika sätt kan låta oss övriga ta del av hens expertiskunskaper. Låt oss ta ett exempel i Johan Chytraeus som har arbetat för EU:s polismission EUPOL i Afghanistan. http://www.dn.se/nyheter/sverige/niklas-orrenius-staden-ar-livsfarlig-for-svenskar-men-saker-for-afghaner/ eller http://www.folkbladet.nu/1780887/ge-barnen-amnesti

Jag har precis läst klart ”maktens offer”, vars innehåll tål att funderas kring, och som jag tänkte återkomma till i ett senare inlägg. Det jag läst i övrigt idag har fått mig att fundera kring politikerrollen, och andras åsikter om politiker. I sociala medier har  ‘Ny-ordlista’ delats friskt.

nyordlista

 I politikerrollen ingår således att vinna människors förtroende. Att hålla sig balanserad inom de demokratiska spelreglerna och att inte hamna i affekt*.

birgittas

Eller också utgår man från det Ola Nordebro klokt skrivit om i sin blogg (längre ned i inlägget) som skulle kunna tolkas som att politiker är vanliga, folkvalda, människor.

* Att lösa människors vardagliga problem men inte bedriva identitetspolitik.

* Att inte ägna sig åt eget populistiskt utspel dock samtidigt jobba med demokratiskt uppdrag under medias granskning.

* Att inte passivt se på utan visa sig handlingskraftig.

* Att inte syssla med opportunism eller hyckleri.

* Att inte vara orsak till politikerförakt eller demokratiskt haveri.

* Att ta ledarskap men inte underskatta väljarens omdöme.

* Att agera korrekt men inte anse sig ‘viktig’.

* Att tänka på landets bästa och inte beblanda sig med ‘någons fiende’.

* Att inte förfördela.

* Att hålla sig inom partikostym.

lycksele

Ola Nordebro :

http://blogg.vk.se/nordebo/2016/08/15/farliga-krav-pa-felfrihet-och-prickfrihet/

Citat: ”Jag förstår inte heller vår samtids panik inför tanken på att människor som begått misstag kan spela framträdande politiska roller. Människor med kantiga erfarenheter, som levt turbulent, som är just människor med must, temperament och felbarhet. Som inte levt varje sekund av sina liv utifrån en kontrollerad karriärplan. Som inte klamrar sig fast nervöst och ängsligt vid alltings minsta gemensamma nämnare, rapar oväsentligheter, säger det förväntade och i övrigt spärrar in sig i ett vitt hav av bomull, rätt vänner och vindkänslighet i syfte att undvika risken för snedsteg.

Det felfria, riskfria, iskalla, alldeles orörligt perfekta skrämmer mig. Drömmen om det felfria, skrämmer mig. Jag litar mer på människor som gått igenom kriser, problem och svackor, men som är öppna om det, som drar slutsatser av det, som växer och kravlar sig ur det, som ser och kämpar med sina svagheter, som minns sina omdömeslösheter, som har styrkan att be om ursäkt och ändå stanna kvar i rummet, som bär sämre dagar med sig som ett slags ödmjukhet, insikt och eftertanke – och ett slags mod – i sina personligheter och sitt engagemang”.

UrbanLundstrom-Utterskobacken2015

Foto: Urban Lundström

Upptäckt av fåglar och foto-läge: Veronica Berggren

Idag har min sambo läst boken ”Offrad för hederns skull”, av Sengül Güvercile. På bara några få timmar hade han läst ut den. Själv läste jag den för många år sedan, så han fick återberätta historien.

De två män som anhölls för explosionen på sjön igår fick ligga i fyllecell innan förhören, läste jag i Allehanda.