Veronica Berggren, Liberalerna, Nordmaling

”Att gå från sämst till näst sämst på 10 år, det duger inte!”

Marianne Normark, Liberalerna, har idag, åter igen, i en interpellation med nummer 13 lyft frågan om barns psykiska ohälsa, vid Västerbottens läns landstings två-dagars fullmäktige. Hon frågade hur det ser ut med tillgänglighet, vård i tid och huruvida där finns en stor personalomsättning vid BUP.

Idag lovade Karin Lundström att man skulle tillsätta extra resurser för att hantera köerna till BUP. Det är mycket glädjande besked att detta kom idag!

Marianne tog upp BRIS-rapporten ”Det är dags att bryta trenden” och att situationen tidigare kritiserats av revisorer, IVO och Arbetsmiljöverket.

https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/psykisk-ohalsa-bris-arsrapport-2016.pdf

Det är ledsamt att se att det inte finns ett större ‘tryck’ i frågan. Det här är en otroligt viktig fråga och då jag jobbat inom skola vet jag att behovet är mycket stort och med fler elever, tillkommande. Då jag arbetade som skolledare i närliggande Västernorrlands läns landsting hade en skolpsykolog 5-7 skolenheter per person med stora rese-avstånd, och varje skolpsykolog hade mellan 968 till 1800 elever per person. Skolsköterskorna hade mellan 2-5 enheter och varje skolsköterska hade mellan 432-601 elever per person samt viss förflyttningstid mellan skolenheter. Elevhälsan organiseras i den kommunen centralt och med egen chef vars personal sedan skulle synkas mot respektive skolas elevhälsoteam enligt centralt fastställd plan. Möjligen ser det bättre ur i Västerbotten. 

Elevhälsoteamen gör ett mycket gott jobb, men för speciella utredningar och insatser krävs BUP-kompetens.

” Det har funnits möjlighet att upphandla denna vård genom åren så att det inte hade behövt se ut så här. Det har till och med kommit statliga pengar för att hjälpa till med kö-bearbetning, men då har er ideologi gått före de här barnens ve och väl, ni har inte sagt ja till upphandling, men nu hör jag att du säger att det är visst på gång och det är en väg att lösa den här frågan… .”

”Vi Liberaler kommer aldrig, aldrig, aldrig någonsin att ge upp den här frågan för vi vet att även de här barnen ska ha tillgång till samma goda vård som barnen med fysisk sjukdom”.

frihetsfron

När intolerans, nationalism och populism sprider sig som ogräs behöver vi vara många som planterar andra idéer.

Liberalerna bjöd besökare till Nolias Trädgårdsmässa i Umeå på FrihetsfrönFrån vänster: Peter Sedlacek, Ulrica Westerlund och Marianne Normark.