Veronica Berggren, Liberalerna

Positivt att EU-kommissionen agerar mot Ungern gällande Centraleuropeiska universitetet

Tina_Acketoft

Tina Acketoft

 

EU-kommissionen meddelar idag att man kan vidta juridiska åtgärder mot Ungern med anledning av den lag som hotar stänga Centraleuropeiska universitetet, CEU, i Budapest. Tina Acketoft, Liberalernas EU-politiska talesperson, kommenterar:

– Vi Liberaler välkomnar att EU-kommissionen agerar mot Ungern. Landets nya universitetslag som lades fram i mars innebär kraftigt skärpta regler för utlandsstyrda universitet, vilket direkt kan ses som ett försök att inskränka ett av de mest ansedda universiteten i Centraleuropas, CEU, oberoende. Det strider mot principer om akademisk frihet. Att detta överhuvudtaget sker i ett EU-land är skamligt, säger Tina Acketoft.

Guy Verhofstadt deltog vid samtalet med Orban. Se länk:

https://www.facebook.com/GuyVerhofstadt/videos/10155653269120016/

loggan

Anders Norqvist, Liberalerna Umeå, påpekade idag att vi behöver bevaka regeringens nya inspel om forskningspolitik så att vi fortsätter att vara en spetsnation inom forskning.

 Peter Sedlacek diskuterade under onsdagen forskningspolitik på universitetet i Umeå och framförde där sitt tydliga budskap om att det krävs utökade basanslag till forskning samt en ordentlig uppföljning av tilldelningssystemet för utbildning på grund- och avancerad nivå.