Roger Haddad (L) – debatt om attentat

” Först vill jag sända mina tankar till de offer och de anhöriga som drabbades av det fasansfulla terrordådet i Stockholm.

Jag vill från Liberalernas sida framföra  ett varmt tack till polis, räddningstjänst, sjukvård och en allmänhet som på ett fantastiskt sätt visade vad svensk demokrati står för.

Inte det som vi hörde här av den populistiska högern, som vill splittra, överdriva och skrämmas. Inte heller från (andra sidor). Det ansvarslösa (parti) som går upp och säger nej till varenda förslag som vi har lagt mot extremism, mot radikalisering och mot terrorism.

Jag är väldigt glad att regeringen, stadsministern och inrikesministern fattade beslut om att inte bjuda in (vissa partier) till de terrorsamtal som har påbörjats för andra gången.

Den här debatten är ju anmärkningsvärd på det sättet att det är alldeles för kort tid inpå det fasansfulla som drabbade Sverige återigen. Vår huvudstad. Vår demokrati.

Det är alldeles för färskt och Liberalerna vill inte ägna sig åt spekulationer eller tyckanden utan fakta och utan att processen har haft sin gång.

haddadintervju

Vi har personer som fortfarande vårdas på sjukhus, och idag fick vi det tragiska och sorgliga beskedet att ytterligare en person avled av sina skador vid attentatet. Vi har personer som är misstänkta men ännu inte åtalade. Vi har personer som förhörs och släpps ut. Det här är ett absolut pågående rättsprocess, i vår demokrati.

Och att då bjuda in till en debatt om just den 7:e april tycker jag, för min del, var något förhastat. Men, självklart vill vi delta i denna viktiga debatt för att höja oss litegrann och prata generellt om hur vi vill angripa den extremism och radikalisering som dagligen och i många år nu har utmanat våra demokratiska värderingar.

I de delarna har vi från Liberalerna pekat på behovet av förebyggande arbete. Vi har alldeles för många utsatta områden och särskilt utsatta områden där många av de här extremism-miljöer frodas. Det är där man radikaliseras. Det är där man är med och finansierar. Det är där man är med och uppmuntrar och rekryterar till de här islamistiska eller andra typer av terrororganisationer. Det är här vi måste göra vår hemläxa.

Jag håller med regeringen och forskare att det är omöjligt att ha kontroll över så kallade ensamagerande terrorister.

Vi kan inte skapa ett samhälle där vi har kontroll på exakt varenda individ i vårt kungarike. Däremot måste vi blir mycket bättre på att närma oss de områden, de radikalister och de extremister som utmanar vår demokrati, jämställdhet, öppenhet. Och där, har vi en hemläxa.

Det är ingen hemlighet att vi från Liberalerna i många år haft ett antal debatter både med regeringen och inte minst (annat partis) ansvarig i regeringen som vi anser inte har skött den portföljen i regeringen. Vi vidhåller vårt krav att frågor som berör radikalisering och extremism ska flyttas till justitiedepartementet under inrikes- eller justitieministern.

Det är oerhört sårbart när Sverige, med över 300 personer som har rest, varav ungefär hälften har återvänt till Sverige ännu inte har en beredskap, en kapacitet där vi med all säkerhet åtminstone kan berätta vad de gör för någonting. Är de farliga? Varför är de ute på stan? Varför sitter de inte i förvar?

Och vi har, för vår del, i alla fall sagt: Låt säkerhetspolisen få möjlighet att obligatoriskt kalla de här personerna som återvänder.

Låt myndigheter, uppmana myndigheter eller underlätta lagstiftningen så att man kan genomföra granskningarna av alla som återvänder.

Men, det här är en del av problematiken. Sedan har vi en målgrupp i vårt samhälle som inte accepterar svenska värderingar och svensk demokrati. Och den extremistiska och våldsbejakande miljön. Tyvärr (politiker) men den våldsbejakande islamistiska extremismen är det största hotet mot  vår svenska demokrati. Sedan, att vi har problem med vit makt-miljö, ja det ser vi. inte minst i Dalarna, i de områdena.

Vi ser att de vill tysta, de vill hota och de vill förändra vårt samhällsskydd med våldsbrott men det våldsbejakande islamistiska extremistiska är det största hotet mot vår svenska demokrati.

Och därför måste vi: ekonomiskt, politiskt och i vårt samhälle prioritera våra resurser för att angripa de som inte stödjer och tror på vår demokrati. Tack för ordet. (slut del 1)

Liberalerna har ju naturligtvis lagt ett antal förslag under hela tiden vi har suttit i opposition också, och jag återkommer till dem, men några kommentar först till (parti) som ändå tagit initiativ till den här debatten. Ska vi ha en rättsstat? Ska vi ha en grundlagsskyddad verksamhet, till exempel när det gäller medborgare? Och, jag hör ju vad (politiker) säger, att de med dubbla medborgarskap ska få sitt svenska indraget, och jag tolkar också som att han vill förbjuda återvändare men till och med utvisa personer lite hur som helst.

Det är inte rättsstatliga principer och berätta för mig, du har ju två minuter kvar, berätta för mig vad du vill göra med de som är födda i (stad) i (kommun) eller (stadsdel i kommun)? Svenska medborgare, svenska unga killar, visserligen kriminellt belastade som begår oerhört mycket allvarliga brott.

De ska lagföras.

Men, berätta för mig hur du ska hantera dem som är födda i Sverige och har svenskt medborgarskap. Någonstans måste det väl ändå finnas grundläggande principer som vi måste värna om och medborgarskapet är ett sådant, för Liberalerna.

När det gäller (parti) som säger att det här är ogenomtänkta förslag, det bryter mot grundlagen. Mig veterligen, som har deltagit i de här samtalen både 2015 och de pågående, så försöker vi ju utgå från FNs beslut. FNs säkerhetsråd, som hösten 2014 uppmanade bindande, samtliga medlemsländer att vidta alla åtgärder för att inte bara stoppa och lagföra terrorister utan även förhindra terrorister.

Och därför måste vi, till exempel, kriminalisera terror-resor, vilket vi ha gjort.  Även förberedelse till terroristresa, finansiering av terroristresa. Det är ju naturligtvis ett terroristbrott, på ett sätt. Måste man (utföra en terroristhandling på allmän plats) för att ha begått ett terroristbrott? Vi måste även förhindra terrorbrott, och det är ju därför många av de här lagförslagen kommit på plats.

Och, vi kan gå längre ner i det förebyggande arbetet. Vi har flera förslag.

Vi har pratat om kameraövervakning. Det är klart att vi hört era kritiska synpunkter.Vi har pratat om tuffare åtgärder mot organisationer och trossamfund, som inte ska ha några statliga bidrag. Vi blir ju anklagade, inte minst från (parti) att vi driver politik som generaliserar och dömer ut exempelvis alla muslimer. Jag vill absolut ta avstånd från den analysen och den slutsatsen.

Jag är själv född i Libanon, ett litet land med muslimer och kristna där inbördeskrig har gjort så att både kristna och muslimer tvingats från Libanon, till exempel till Europa och till Sverige för att leva i ett modernt och demokratiskt samhälle.

Och jag tror att merparten av de muslimer som har sökt sig till Sverige har den bakgrunden och är av den uppfattningen. Men, det är en liten del som ägnar sig åt extremism och det är det den här debatten handlar om. Men inte ens där tillmötesgår ju (partiet) oss i några av de här åtgärderna.

Den här debatten har visat att vi behöver fortsatta åklagarresurser, kameraövervakning  och det är viktigt att lagra datatrafik, mobiltrafik för att kunna förhindra och stoppa terrorister för att förhindra terrorister att begå brott och vi kommer att komma in på integritetskänsliga diskussioner. Både i de tidigare debatter men även i kommande debatter har vi ju berört de frågorna och det är klart, ska vi förhindra terrorism och extremism så kommer vi att behöva ompröva vissa beslut. Tack för ordet. (slut del 2)

Herr talman, vi blir anklagade från (parti) att inte ha drivit till exempel kriminaliseringen av strid utomlands och samröre och så vidare, men läs gärna våra motioner från hösten 2014.

Vi har ju återkommande, oberoende av de tragiska terrorattentaten, drivit de här frågorna. Och det vet (partiet) om, förhoppningsvis.

När det gäller Liberalernas fokus i den här debatten så hoppas jag att det blir på det lokala förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism och radikalisering. Det har vi lyft upp i vår budgetmotion i riksdagen.

Vi driver också vikten av att få ut fler områdespoliser för att förstärka poliser i yttre tjänst. Nära de här områdena, så att vi snabbt kan identifiera personer. Riskpersoner.  Och för att kunna hantera det tillsammans med skola och socialtjänst.

Och det är därför också som vi sedan ett och ett halvt år tillbaka aktivt driver frågan om att säkerhetspolisens regler kring sekretess och offentliga måste förändras så att man enklare kan dela med sig information om extremister och återvändare till skola och socialtjänst. Det är en avgörande punkt för att möta det hot som faktiskt uppmanar, rekryterar och finansierar terrorister som begår terrorattentat både i Sverige, men inte minst, utomlands.

När det gäller (partiets) begäran om den här debatten så kan man väl ibland fundera över vad de vill uppnå med att begära en sådan här debatt.

Vi som är politiker, och nationella politiker har ett extra stort ansvar för också vad vi säger och hur vi säger.

Och, jag tror att om man fortsätter att agera agressivt och överdriva eller ta in alla i en viss målgrupp, i en viss religion, så tror jag att (partiet) inte uppnår målet om mindre extremism och mindre radikalisering. Jag tror att det blir precis tvärtom.

Och det kommer vi inte att bidra till från Liberalernas sida. Tack för ordet (slut del 3, den sista delen).

Roger_Haddad

Roger Haddad, Liberalerna

Rättspolitisk talesperson 

 

Etiketter: , , , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>