Veronica Berggren, Liberalerna, Nordmaling

Minoriteternas rättigheter i Irak och inom det kurdiska självstyret samt erkännande av folkmordet 1915

Jag har jobbat ganska många år nu i det som är första linjen frihet på andra sidan om förtryck, krig, fattigdom och misär.

Jag arbetade många år som lärare vid  SFI på Artediskolan där jag undervisade vuxna flyktingar och kärleksinvandrare innan jag startade upp undervisning för en grupp elever i svenska som andraspråk utifrån att det till kommunen kom fler barn från andra länder. Därefter startade jag och en kollega även upp och drev dåvarande IVIK, då kommunen startade HVB-verksamhet för ensamkommande.

I samband med att jag arbetade som rektor i Örnsköldsviks kommun för drygt två år sedan mötte vi den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Jag prioriterade då att se till att barnen på Gideå bruk och Björnforsen skyndsamt skulle få börja skola.

Det var stora grupper människor, okända för varandra, i många olika åldrar, som under de där veckorna hamnade i nyöppnade flyktingmottagningar. Vi tog emot 70 nyanlända skolelever vilket betydde att jag organiserade för en mottagningsverksamhet på fyra av de fem skolenheter jag var rektor för. Redan innan boendet i Gideå bruk hade öppnat var jag dit för att se hur långt de hade kommit i processen. När de precis kommit åkte jag dit och satte mig i entrén och skrev upp namn på de barn vars föräldrar ville att de skulle börja i skolan. Ryktet om att jag befann mig där spreds snabbt och jag fick ett fint möte med alla nyanlända.

En av flickorna påstod där och då att hon absolut inte ville börja skolan men hon var en av dem som sedan var gladast över att ha fått börja i skolan. Hon hade aldrig haft möjlighet att få gå i skola.

Varje morgon samlades man sedan för att skicka ”sina barn” till skolan.

Jag fick även med mig en lista på flera hundra namn vuxna som också ville börja skola men jag var tvungen förklara att det nu endast var för barnen och att vi måste avvakta se om det även skulle anordnas studier för dem, vilket sedan skedde.

De berättelser jag fick höra integrationsstödjaren tolka när vi sedan hade inskrivningssamtal för barnen var bland de jobbigaste jag hört under mitt arbete inom skola. I samma veva visade man på teve hur en journalist lagt krokben för att hindra flyktingar att komma vidare, i Europa. En farbror berättade att det var precis så det hade varit när han tagit med sig sitt syskonbarn och flytt genom Europa, för att hamna i trygghet.

Jag hade köpt pärlor så att barnen skulle kunna sitta och göra pärlband i glada färger medan vi pratade om formaliteterna innan vi gick runt och visade vår fina skola, i Gideå. När vi pratade om svårigheterna fick barnen gå ut en stund. Vid ett tillfälle blev jag så frustrerad över hur onda människor kan vara att jag nästan grät där och då. Det måste ha varit en fruktansvärd situation för den landsman som tolkade och fick höra om det fasansfulla som hänt. En vecka var han påtagligt febrig och jag sa att vi kunde pausa en period om han ville, men han ville absolut fortsätta i samma snabba takt. Kärleken till våra fina barn var vad som höll vårt höga arbetstempo uppe.

Att komma till skolan och få kramar av dessa skol-glada barn var det roligaste med att jobba som rektor under en mycket ansträngande arbetsperiod där jag själv var ny i kommunen och på arbetsplatserna samtidigt som många lärare bytte arbetsplats eller gick i pension. Jag lyckades anställa drygt tjugo nya, dels för att klara den ordinarie skolan men även för att bygga upp mottagandet. Att se människors förmåga att snabbt anpassa sig efter den nya situationen med mottagande var fantastiskt att se.

Sverige har all anledning till att vara mycket stolta över det fina arbete vi gjort och gör för andra människor

När jag såg att Robert Hannah hade lämnat in en interpellation som berör några av de elever jag haft och har så ville jag absolut se vad som sades kring detta. Jag brukar även följa Magda Gads rapportering och hon har en hel del önskemål när det gäller hur Sverige agerar i olika frågor. Liberalerna har många duktiga politiker inom utrikesfrågor.

Robert Hannah har idag tillsammans med Fredrik Malm debatterat mot Margot Wallström. En debatt som var informativ, politikskapande och framåtsyftande samt bra rent retoriskt.

Politik när den är som bäst 

Robert_Hannah1Fredrik_Malm

  • På vilket sätt har ministern försökt att påverka eller utöva påtryckningar på centralregeringen i Bagdad och självstyret i KRG för att försäkra sig om att de skrivningar om mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter som finns i Iraks konstitution och i KRG:s motsvarighet också blir verklighet i praktiken?

 

  • På vilket sätt har ministern försäkrat sig om att det svenska stöd som ges till kurdiska peshmergan och centralregeringen inte används mot de redan utsatta minoriteterna?

 

  • Kräver ministern och regeringen att KRG ser till att personer tillhörande den assyriska minoriteten får tillbaka mark som ockuperats av kurdiska klanledare?

 

  • Kräver ministern och regeringen att KRG säkerställer att den assyriska minoriteten i området Nahla får tillbaka sin mark som KRG:s presidents släkt har ockuperat?

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/minoriteternas-rattigheter-i-irak-och-inom-det_H410464

 frihet

Interpellation om Folkmordet 1915.

  • Pågår beredningen av frågan om att erkänna folkmordet fortfarande inom Regeringskansliet eller är saken avslutad?

 

  • Är det utrikesministerns ställningstagande att regeringen av principiella skäl inte ska ta ställning till massövergreppen i det Osmanska riket, och hur förhåller sig detta i så fall till Stefan Löfvens löfte under valrörelsen 2014 att erkänna folkmordet?

 

  • Om regeringen av principiella skäl inte ska ta ställning till massövergreppen, kan utrikesministern redogöra för vilka de principiella skälen är?

https://data.riksdagen.se/fil/4B30C0AB-3AC1-4070-8F0B-67B52C8C93A2

Etiketter: , , , , , , ,

2 kommentarer

  1. Lillemor

    Vi i Sverige sitter i en skyddad och trygg tillvaro. Varför är vi så rädda släppa in andra?.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>