Veronica Berggren, Liberalerna, Nordmaling

Liberal seger – ett tydliggörande av skollagen

Robert_Hannah1 Lars_Tysklind

Riksdagen biföll idag Robert Hannah och Lars Tysklinds skrivelse i en enskilda motion om att förbjuda könssegregerad undervisning i ett tydliggörande av skollagen om att undervisning som huvudregel inte ska vara könsuppdelad och tillkännager detta för regeringen.

Liberalernas Robert Hannah meddelar att han för en aldrig sinande kamp för en värld där flickor och pojkar har samma rättigheter och möjligheter i livet.

Uppmaning: Att män tar jämställdhetskampen i Sverige på samma sätt som kvinnor.

  ”Skolvärlden är en av de viktigaste miljöerna för att arbeta med normkritik bland unga. Att separera pojkar från flickor med grunden att pojkarna stör flickorna inte är en långsiktigt hållbar lösning utan det är skolans uppdrag att se till att individer kan umgås på ett lämpligt sätt med båda kön. Därför bör könssegregerad undervisning förbjudas.”

Läs den mycket intressanta motionen i sin helhet här: https://data.riksdagen.se/…/494AC0FA-9570-4780-ADA6-1DAFBFA…

frihet