Veronica Berggren, Liberalerna, Nordmaling

Mycket kunniga Barbro, politiker i Liberalerna, debatterar hälso- och sjukvårdsfrågor

Barbro_Westerholm

Barbro Westerholm, en mycket yrkeskunnig och politiskt kunnig politiker för Liberalerna debatterade idag i riksdagen. Hon är deltagare i statens medicinsk-etiska råd.

Barbro var en av dem som anordnade seminarier under riksmötet tidigare i år, där jag deltog. De frågor hon tog upp, områden som diskuteras i etiska rådet och kan komma upp till politiska beslut i framtiden var mycket intressanta.

Vi är glada över att Barbro Westerholm är politiker i Liberalerna.

Se henne  i dagens riksdagsdebatt 2.01.10 in i klippet.

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/halso–och-sjukvardsfragor_H401SoU10

 Debattområde:

Patienters ställning i vården bör stärkas (SoU10)

 Patientens ställning i sjukvården har inte stärkts, trots att patientlagen som infördes 2015 hade just det syftet. Det har en rapport från myndigheten Vårdanalys visat. Regeringen borde därför ta initiativ till en översyn av patientlagen. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen till det.

Utskottet föreslår ytterligare ett tillkännagivande som handlar om att utveckla vårdvalet. Vårdvalet innebär bland annat att alla fritt får välja vilken vårdcentral de vill gå till och att alla har rätt till en fast läkarkontakt. Inom den specialiserade öppenvården har dock vårdvalet införts i olika omfattning. Socialutskottet tycker att vårdvalet i den specialiserade öppenvården borde utvecklas. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag om det här till riksdagen

frihet

Se de motioner som tidigare lagts från Liberalerna:

 Birgitta Ohlssons motion från 2015: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forstatligande-av-hogspecialiserad-sjukvard_H302512

 Barbro Westerholms motion från 2016: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vard-i-tid-och-tid-i-varden_H4021088