Veronica Berggren, Liberalerna

Två liberala tillkännagivanden genom Robert Hannah (L)

Riksdagen beslutade idag om en ny lagstiftning som ska motverka olovliga bosättningar.

I detta har Robert Hannah i Liberalerna betonat två viktiga rättigheter:

  • Allemansrätten- som ger frihet för var och en att njuta av den svenska naturen och
  • Egendomsskyddet – som handlar om rätten till marken man äger när personer olagligen bosätter sig på ens mark.

Båda dess försvaras genom den nya lagstiftningen.

Dessa tillkännagivanden handlar om kostnadstak så att markägaren kan få återfå rätten till sin mark utan att blir bankrutta och ger ett förtydligande av polisens befogenheter att beslagta egendom som kvarlämnats.

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/avlagsnande–en-ny-form-av-sarskild-handrackning_H401CU13

Robert_Hannah1

Robert Hannah, Liberalerna