Veronica Berggren, Nordmaling

Liberalerna

Sveriges bistånd måste bli vassare

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens NWT skriver Liberalerna Birgitta Ohlsson och Johan Chytraeus (även omnämnd i en av gårdagens blogginlägg):

” Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet och öppenhet, som minskar korruption ska belönas för detta”. http://nwt.se/asikter/debatt/2017/04/18/sveriges-bistand-maste-bli-vassare

Bli först att kommentera

Stärk biståndet till flickors utbildning

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens Norran skriver två kvinnor från Liberalerna: Birgitta Ohlsson och Maria Lundqvist- Brömster om biståndet till flickors utbildning. Se länk nedan:  http://norran.se/asikter/debatt/stark-bistandet-till-flickors-utbildning-799912  

På engelsklektionerna i språkintroduktion använde jag mig i höstas av ett TED-talk i ett tema-arbete om just vikten av flickors skolgång. Det ledde till många bra diskussioner med erfarenheter från hela världen. Här nedan finns länken till Sakena Yacoobihttps://www.ted.com/talks/sakena_yacoobi_how_i_stopped_the_taliban_from_shutting_down_my_school

Bli först att kommentera

Lag, ordning och den politiska rollen

Av , , Bli först att kommentera 4

Låt oss utgå från att det i vårt land finns en önskan om ett fungerande samhälle. Att alla söker efter fungerande system och då främst à la parlamentarisk landsbygdskommitté 2015, för att det ska bli bra och varaktiga system och regleringar. Ibland känns det som att det politiska systemet är trögt och remissrundor och yttranden om tillsättanden av kriskommission för än det ena än det andra orsakar politisk allergi bland gemene man. Och, ibland tas beslut med så hög hastighet på annan nivå att verksamma fullt upptagna med att arbeta i första linjen på andra sidan konflikter och krig knappt hinner med. Beslutet om återvändaravtal.

 När det gäller landets säkerhet, internationell rätt, lag och ordning finns det olika sätt att försöka hålla sig uppdaterad med korrekt och fräsch information. De högst beslutande har särskilt sakkunniga till sin hjälp. För oss som inte har direktlänk till expertisen gäller det att hålla sig uppdaterad gällande aktuella skrifter och domar.

En docent i folkrätt: http://www.unt.se/asikt/ledare/kan-rebellgrupper-uppratta-domstolar-4596480.aspx. Denne docent i folkrätt påminde bland annat via Twitter om att uppehållstillstånd kan nekas redan idag vid misstanke om terroranknytning. Han länkade även till en gammal text om detta samt betonade att SÄPO kan ingripa i asylprocess vid terroranknytning, enligt ”säkerhetsärenden” i Utlänningslagen 1 kap 7 §. https://www.svd.se/sapo-stoppade-40-asylsokande-i-fjol .

Ett alternativt till att befinna sig i ett flöde i sociala medier är att aktivt själv söka information på nätet, till exempel genom att  läsa Högsta domstolens avgöranden, här nedan om tvist vid Internetauktion: http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hogsta-domstolen-avgor-tvist-om-internetauktion/  .

Alternativt kan den vetgirige följa Justitieutskottets arbete, exempelvis med betänkanden om straffrättsliga frågor: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/straffrattsliga-fragor_H401JuU16 .

Ytterligare ett sätt att skaffa information är att gå till förstahandskällor, som förvisso har begränsat med tid att kommunicera med alla intresserade men ändå på olika sätt kan låta oss övriga ta del av hens expertiskunskaper. Låt oss ta ett exempel i Johan Chytraeus som har arbetat för EU:s polismission EUPOL i Afghanistan. http://www.dn.se/nyheter/sverige/niklas-orrenius-staden-ar-livsfarlig-for-svenskar-men-saker-for-afghaner/ eller http://www.folkbladet.nu/1780887/ge-barnen-amnesti

Jag har precis läst klart ”maktens offer”, vars innehåll tål att funderas kring, och som jag tänkte återkomma till i ett senare inlägg. Det jag läst i övrigt idag har fått mig att fundera kring politikerrollen, och andras åsikter om politiker. I sociala medier har  ‘Ny-ordlista’ delats friskt.

nyordlista

 I politikerrollen ingår således att vinna människors förtroende. Att hålla sig balanserad inom de demokratiska spelreglerna och att inte hamna i affekt*.

birgittas

Eller också utgår man från det Ola Nordebro klokt skrivit om i sin blogg (längre ned i inlägget) som skulle kunna tolkas som att politiker är vanliga, folkvalda, människor.

* Att lösa människors vardagliga problem men inte bedriva identitetspolitik.

* Att inte ägna sig åt eget populistiskt utspel dock samtidigt jobba med demokratiskt uppdrag under medias granskning.

* Att inte passivt se på utan visa sig handlingskraftig.

* Att inte syssla med opportunism eller hyckleri.

* Att inte vara orsak till politikerförakt eller demokratiskt haveri.

* Att ta ledarskap men inte underskatta väljarens omdöme.

* Att agera korrekt men inte anse sig ‘viktig’.

* Att tänka på landets bästa och inte beblanda sig med ‘någons fiende’.

* Att inte förfördela.

* Att hålla sig inom partikostym.

lycksele

Ola Nordebro :

http://blogg.vk.se/nordebo/2016/08/15/farliga-krav-pa-felfrihet-och-prickfrihet/

Citat: ”Jag förstår inte heller vår samtids panik inför tanken på att människor som begått misstag kan spela framträdande politiska roller. Människor med kantiga erfarenheter, som levt turbulent, som är just människor med must, temperament och felbarhet. Som inte levt varje sekund av sina liv utifrån en kontrollerad karriärplan. Som inte klamrar sig fast nervöst och ängsligt vid alltings minsta gemensamma nämnare, rapar oväsentligheter, säger det förväntade och i övrigt spärrar in sig i ett vitt hav av bomull, rätt vänner och vindkänslighet i syfte att undvika risken för snedsteg.

Det felfria, riskfria, iskalla, alldeles orörligt perfekta skrämmer mig. Drömmen om det felfria, skrämmer mig. Jag litar mer på människor som gått igenom kriser, problem och svackor, men som är öppna om det, som drar slutsatser av det, som växer och kravlar sig ur det, som ser och kämpar med sina svagheter, som minns sina omdömeslösheter, som har styrkan att be om ursäkt och ändå stanna kvar i rummet, som bär sämre dagar med sig som ett slags ödmjukhet, insikt och eftertanke – och ett slags mod – i sina personligheter och sitt engagemang”.

UrbanLundstrom-Utterskobacken2015

Foto: Urban Lundström

Upptäckt av fåglar och foto-läge: Veronica Berggren

Idag har min sambo läst boken ”Offrad för hederns skull”, av Sengül Güvercile. På bara några få timmar hade han läst ut den. Själv läste jag den för många år sedan, så han fick återberätta historien.

De två män som anhölls för explosionen på sjön igår fick ligga i fyllecell innan förhören, läste jag i Allehanda.

Bli först att kommentera

#jagärhär

Av , , Bli först att kommentera 3

#jagärär har skrivit om förslag till en påskyndad integration och jämställdhet, i Aftonbladet.

”Samexistens är helt nödvändigt för att skapa utveckling och ett positivt samhälle utifrån den befolkning som Sverige faktiskt har idag, inte utifrån en nostalgisk tillbakablick”.

Observera att rubriksättningen ej är gruppens, se länk nedan:

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/yoQwK/sa-kan-vi-integrera-muslimer-i-sverige

Bli först att kommentera

Lägga ner Arbetsförmedlingen

Av , , Bli först att kommentera 3

I höstas skrev Liberalerna:

Liberalerna föreslår att Arbetsförmedlingen läggs ned i sin nuvarande form. Ska människor känna tillit krävs en fungerande myndighet med ett uppdrag som motsvarar dagens arbetsmarknad.

arb

I höstas beskrevs även hur Arbetsförmedlingen satsat 100 miljoner på en ny sajt, vilket jag påmindes om när jag via Twitter hamnade i denna länk: http://www.breakit.se/artikel/6944/arbetsformedlingen-satsade-100-miljoner-pa-ny-sajt-nu-totalsagas-den-i-lackt-rapport

 Liberalerna:

Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare. Å ena sidan arbetsgivare som upplever arbetskraftsbrist och arbetstagare som upplever att det är enkelt att hitta ett nytt arbete vid uppsägning. Å andra sidan växer det fram en ny arbetslöshet, där de arbetslösa i huvudsak är människor som överhuvudtaget inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Finanspolitiska rådet visar att bland dem med låg utbildning är endast omkring en tredjedel mellan 15-74 år sysselsatt.

I detta läge är det helt centralt att arbetsgivare och arbetssökande känner tillit till Arbetsförmedlingen. Så är det inte idag. Arbetsförmedlingen som myndighet lever inte upp till sitt namn. Det är inte bara ett kommunikativt problem utan i grunden en förklaring till myndighetens låga förtroende hos både arbetsgivare, arbetstagare och allmänhet. Myndigheten har i dagsläget det lägsta förtroendet av samtliga mätta myndigheter enligt SIFO. Detta hämmar hela den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Detta är effekten av att myndighetens verksamhet är en annan än den vi i allmänhet uppfattar som dess kärnuppuppgift: förmedling av arbeten. En genomsnittlig arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett arbete i månaden. Runt nio av tio lediga arbeten i Sverige förmedlas inte av myndigheten.

Även andra externa bedömare är kritiska till Arbetsförmedlingens verksamhet. Riksrevisionen har granskat verksamheten och gett kritik vid flera tillfällen. 2013 konstaterade Riksrevisionen i en rapport att arbetsförmedlare upplever att de inte har möjlighet att ge arbetslösa ungdomar anpassat stöd. I en rapport från Riksrevisionen år 2015 kritiserades Arbetsförmedlingen för att den var för dålig på att anpassa utbildningsinsatser för att tillgodose regionala och lokala behov. Även OECD har under 2015 riktat kritik mot Arbetsförmedlingen och mot det ineffektiviteten i det offentligt finansierade matchningssystemet i Sverige.

I detta läge, och mitt i en högkonjunktur, bygger regeringen ut Arbetsförmedlingen. En anledning till kostnadsexpansionen är att regeringen utökar Arbetsförmedlingens uppdrag till att också omfatta de med stark etablering på arbetsmarknaden. Det är fel väg att gå. Många har idag inget behov av Arbetsförmedlingen, utan hanterar sitt arbetssökande via privata bemanningsföretag eller branschspecialiserade rekryteringsföretag. Riksrevisionen har vid flera tillfällen påpekat brister i Arbetsförmedlingens verksamhet, inte minst när det gäller arbetet med matchning.

Den nya arbetslösheten och bidragsberoendet är en av vår tids största samhällsproblem. Istället för att Arbetsförmedlingen fokuserar på arbetssökande som inte behöver myndighetens hjälp behöver allt fokus läggas på att rusta dem längst ifrån arbetsmarknaden för jobb och sysselsättning.

Liberalerna föreslår därför att Arbetsförmedlingen läggs ned i sin nuvarande form. Ska människor känna tillit krävs en fungerande myndighet med ett uppdrag som motsvarar dagens arbetsmarknad. Den nya myndigheten ska ha två huvudsakliga uppgifter:

• Att organisera de arbetsmarknadspolitiska programmen och lönestöden.
• Att administrera de offentliga delarna av arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar att med insatser, program och subventionerade anställningar stötta den allt större delen av de i arbetslöshet som står långt ifrån arbetsmarknaden.

https://www.liberalerna.se/nyheter/lagg-ned-arbetsformedlingen/

 

Bli först att kommentera

Nu: Liberalerna – ett miljöparti

Av , , Bli först att kommentera 3

Lars Tysklind

 

Lars_Tysklind

Riksdagsledamot och en av två ordförande i Liberalernas arbetsgtrupp för en ny miljö- och klimatpolitik, arbetsgruppen lade nyligen fram ett program med namnet ”Grön liberal politik – för en klimatsmart framtid”

” Naturskyddsföreningen granskade i höstas partiernas budgetförslag och konstaterade att L är på väg att passera C när det gäller grön politik. Men varför uppfattas inte L som ett miljöparti?

– Liberalerna är verkligen det gröna liberala partiet men vi måste bli tydligare utåt och tala med större självförtroende. Vi har en konsekvent och smart grön politik som baseras på tillväxt och marknadsekonomi. Vi är emot subventioner och ser grön skatteväxling som ett viktigt styrmedel. En politik som också är teknik- och branschneutral.”

http://www.tidningen.nu/14-fragor%E2%80%89till-lars-tysklind/

Länk till Liberalernas förslag om Grön liberal politik för en klimatsmart framtid:

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/grocc88n-liberal-politik.pdf

Om ni vill titta på alla förslag som ligger ute sedan en tid tillbaka, och som ska behandlas vid höstens möte, kan ni trycka på länken nedan:

https://www.liberalerna.se/special/liberal-fornyelse/

Som avslutning på detta inlägg länkar jag även till en debattartikel från förr, om någon nu skulle få för sig att Liberalerna  inte alltid tänkt grönt. Denna är av Marit Paulsen. Jag minns att en i min släkt gillar Marit, och man vet aldrig när han läser ens blogg. Så här kommer en hälsning till honom. Själv hör jag författarens röst tydligt när jag läser texten.

marit

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/svenska-skogen-aer-viktigare-aen-norsk-olja-10142

tillvaxt

Bilderna kommer från Gröna Liberaler

generation

Ta del av de grönare delarna av Liberalerna genom att klicka på länken nedan:

https://www.facebook.com/gronaliberaler/

Bli först att kommentera

Björnen sover – inte längre

Av , , Bli först att kommentera 2

Norran skriver idag om Barbro som var ute på promenad.

http://norran.se/nyheter/barbros-promenad-fick-avbrytas-efter-bjornspar-i-snon-801388

Jag tycker inte om björn. De är obehagliga. Den som har googlat ‘björn utan päls’ kanske tycker detsamma. För mig består rädslan i att de ska ge sig på hästarna. Nu har grannen avverkat lite skog så det blir lättare att hålla koll på de djur som befinner sig i närheten. Hjortarna drar sig tyvärr fortsatt hitåt, för att äta hos oss och hos grannar. Man ser spillningen nu när det töat kring gården.

Här hoppas vi på riktigt varma dagar så att företaget får göra klart städningen av vinterhagar. Det hade varit skönt om gården töade också. Den som på Facebook följer trädgårdssidor ser att södra Sverige odlar. Den som följer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ser att han nyss promenerade på snötäckta områden. Det är Sverige, just idag.

Bli först att kommentera

Modernisera kommunallagen- det är på tiden!

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen har nu lagt proposition om förbättringar (läs: modernisering) av kommunallag.

Utifrån demokratiutredningen har man tittat på ett antal förbättringsområden, däribland föräldraledighet.  http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/kommunalrad-far-mojlighet-till-foraldraledighet–beslut-om-moderniserad-kommunallag/

Detta med en webbaserad kommunal anslagstavla gör att vi även måste påskynda arbetet med att tillgängliggöra för alla. Det vill säga: det är dags för att sparka igång arbetet med det jag skrev om för några år sedan, och som här nedan beskrivs på ett mer utförligt sätt, av Liberalerna i Stockholm: http://stockholmsbloggen.se/arsrika-sjalvklart-ska-mormor-kunna-skajpa-fran-aldreboendet/

Bli först att kommentera

EU:s 500 miljoner medborgare har rätt att kräva ett tydligt ledarskap, med handlingskraftiga och ansvarstagande politiker som vågar välja att leda opinionen istället för att bara följa den

Av , , Bli först att kommentera 3

Cecilia Wikström

skriver i sitt nyhetsbrev på nätet:

 Sedan Romfördraget, som utgör grunden för EU-samarbetet, undertecknades 1957, har demokratiska stater och frihet vuxit fram där förtryck tidigare rådde. Krigshandlingar har ersatts av förhandlingar mellan länder och EU:s institutioner.

Min tidigare kollega och vän Marit Paulsen brukade uttrycka det på sitt karaktäristiska sätt: ”Hellre byråkrater än soldater i EU! ” Det är viktigt att komma ihåg i dessa tider, när EU utmålas som ett misslyckat projekt av populister och nationalister och det är lätt att falla i den konfliktorienterade fälla många medier hamnar i. Som ordförande i Europaparlamentets utskottsordförandekonferens, CCC, arbetar jag för att skapa ett starkare Europa som tar medborgarna och deras oro på allvar.

I mitt uppdrag ingår att leda Europaparlamentets alla 24 utskott och deras ordförande. Det ger mig också mandat att koordinera flödet av nya EU-lagar och därmed arbetsordningen i Europaparlamentet. Allt vid en tidpunkt då parlamentet är mer splittrat än någonsin. EU:s 500 miljoner medborgare har rätt att kräva ett tydligt ledarskap, med handlingskraftiga och ansvarstagande politiker som vågar välja att leda opinionen istället för att bara följa den.

  • EU måste bekämpa terrorism och verka för ökad säkerhet i alla unionens medlemsländer. Det är nu hög tid att EU verkar för ett utökat informationsutbyte mellan ländernas rättsvårdande myndigheter, så att de automatiskt delar information om säkerhetsrisker med varandra, något som idag inte sker. EU måste också hitta strategier för att förhindra att ungdomar i medlemsländerna radikaliseras. Unionen måste stärka de band som binder medlemsländerna samman. Invånarna måste kunna fortsätta att leva fritt, samtidigt som EU måste utarbeta och genomföra förebyggande åtgärder för att förhindra angrepp mot medlemsländerna.

eu

  • EU måste reformera unionens asylpolitik. Ett system som innebär att alla medlemsländer delar på ansvaret för de asylsökande måste byggas upp. Det kräver att alla länder som har en del av EU:s yttre gränser tar sitt ansvar både för att registrera samtliga anländande flyktingar och för att skydda och upprätthålla unionens yttre gränser. På så sätt blir systemen rättvisa och de som har rätt till internationellt skydd kan erbjudas det snabbare än idag, medan de som inte har rätt till asyl kan återsändas till sina hemländer, snabbt och under värdiga former.

eu

  • EU måste tackla klimatförändringarna. De är typexempel på ett gränsöverskridande problem som bara kan lösas genom internationellt samarbete och gemensamma regelverk. Parisavtalet som slöts i december i fjol hade inte varit möjligt utan att EU tagit ett tydligt ledarskap. Med Donald Trump vid makten i USA är detta ledarskap ännu viktigare. EU:s målsättning är att minska unionens klimatutsläpp med 40 procent jämfört med år 1990. EU ska självfallet leva upp till klimatmålen, men framför allt ha siktet inställt på en långsiktig omställning till en hållbar ekonomi som gynnar både miljön och företagen.

eu

  • EU måste försvara och stärka den fria rörligheten inom unionen. Möjligheten för Europas medborgare att leva och arbeta eller studera i ett annat EU-land är fantastisk, både för den enskilda individen, men också för samhället i stort, och i slutänden avgörande för Europas framtida utveckling.

eu

  • EU bör lägga grunden till en gemensam europeisk försvarsstrategi. Ett mer aggressivt Ryssland och ett inåtvänt USA föranleder EU att kraftigt stärka den egna försvarsförmågan.

eu

Oavsett vad vi EU-politiker förhandlar om måste vi ha ett medborgarperspektiv, medkänsla och fokus på individen. Vi måste alltid ha i minnet att det är på medborgarnas uppdrag vi arbetar, komma ihåg det när vi lagstiftar och anstränga oss att bli bättre på att informera medborgarna på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Tillräcklig och adekvat kunskap övervinner hat och populism.

Som ordförande för EU:s utskott för framställningar möter jag vid varje sammanträde medborgare som gör mig uppmärksam på problem som uppstår när EU-lagar krockar med verkligheten, luckor i lagstiftningen eller förslag på hur lagstiftning skulle kunna förbättras och utvecklas. Det är värdefull information som jag framöver i större utsträckning ska sprida till mina kollegor och till medborgarna i unionens medlemsländer.

Samtidigt som förhandlingarna med Storbritannien kring brexit kommer att kräva mycket av EU:s energi, är det av allra största betydelse att unionens lagstiftningsarbete inte stannar upp. Istället finns det nu möjlighet för de 27 länder som är kvar i EU att förstärka, förbättra och fördjupa sitt samarbete. Arbetet med att finna lösningar för de gemensamma, gränsöverskridande utmaningarna måste fortsätta med oförminskad kraft.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Bli först att kommentera

Allmänfarlig ödeläggelse i en liten by!

Av , , Bli först att kommentera 3

Strax efter att min Urban kommit hem från Flyggsjö och vedhämtning kom larmet om en stor explosion på en sjö precis där han varit. Och stannat till. Flera gånger. För att titta på fåglar. Och titta till lasset.

Tack gode Gud för att han inte var där när det flög grejer i luften.

Skrev till min vän som bor precis bredvid och även deras hus hade känt av smällen. Obehagligt!

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/stor-explosion-pa-sjo-i-ornskoldsvik-fonster-300-meter-bort-krossades-av-tryckvag

Bli först att kommentera