Misskötsamhet ska inte accepteras

Av , , 4 kommentarer 10

För ett par år sedan, (snarare dryga två decennier sedan) läste jag arbetsrätt på universitetet. Det var en intressant kurs, juridik är spännande, men krångligt. Jag älskade att fundera på de problem vi ställdes inför där frågan ofta var om en person kunde bli uppsagd eller inte. Vad krävs det i Sverige för att en arbetsgivare ska kunna säga upp och vad innebar egentligen LAS?

Det var en svår kurs och jag hamnade ibland lite på kant med föreläsaren när vi diskuterade, men jag ångrar ändå inte att jag tog kursen. Det är förstås mycket som skett sedan dess både i samhället och med vår lagstiftning, men min uppfattning är ändå klar att om du missköter ditt arbete så ska du bli uppsagd eller fråntagen arbetsuppgifter. Detta verkar inte vara självklart överallt.

På äldrenämnden igår så fick vi mer information om det som har hänt på ett av våra vård och omsorgsboenden. (Se tidigare blogg.) I dagens Folkbladet går det att läsa:

På torsdagen diskuterades händelsen som en informationspunkt på äldrenämndens sammanträde. Politikerna var upprörda, inte minst i och med att avvikelserapporten är skriven av patientsamordnaren på infektionskliniken och att ingen på äldreboendet noterat missförhållandet.

– Och kvitterat att han har duschat, fast han inte fått det. Om det är på det sättet, då är det grov misskötsamhet och då är man inte lämplig att jobba inom äldreomsorgen, säger Veronica Kerr (KD), vice ordförande i äldrenämnden

Informationen vi fick var att arbetsrätten ställer till det, men min uppfattning är klar har du ljugit och struntat i att utföra ditt arbete oavsett anledning då är du absolut inte lämplig att arbeta inom äldreomsorgen. Det är inte möjligt att säga upp pga arbetsbrist, för trots allt kommer behovet av arbetskraft inom äldreomsorgen att öka kraftigt. Ett ökat behov av vårdpersonal kan INTE betyda att vi ska acceptera misskötsamhet eller personer olämpliga att arbeta med människor. Det bryter mot all rimlig logik och mot våra värdighetsgarantier, helt klart ett välfärdssvek mot våra äldre.

Trygghet och värdighet i äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 11

Alla ska kunna åldras tryggt i Umeå – det var rubriken på den debattartikel som Hans Lindberg (s) och äldrenämndens ordförande Janet Ågren (s) hade i gårdagens VK. I dagens VK, svarta rubriker: Misstänkt vanvård på äldreboende: Smuts över hela kroppen När vi får läsa om den anmälan som gjorts och som upptäcktes – inte på boendet utan på sjukhuset känns gårdagens debattartikel i det närmaste som ett hån.

Uppgiften om vilket boende mannen kom ifrån var sekretessbelagd (men inte nu längre verkar det som?), vilket betyder att inte alla personer ska eller behöva veta vilket boende det är. Det absolut viktigaste är att åtgärder tas och att frågan varför vården brustit så kapitalt? Det är viktigt med människors självbestämmande och möjlighet till inflytande i vardagen och jag själv skulle inte vilja bli tvingad att duscha bara för att någon säger till mig att nu är det dags. Men personal kan lirka och övertala och inte bara ta ett nej och säga han ville inte duscha. Är det så att om vi hoppar över duschning av en person som inte vill så hinner vi med så mycket annat på boendet att det känns som en lättnad när hon eller han säger nej? Så kan det inte få vara.

Några kommentarer till Hans och Janets artikel. Kursiverad text är från artikeln.

Varken vi eller Umeås äldre har anledning att vara nöjda förrän kommunen kan erbjuda bästa möjliga service, fritidsliv samt vård- och omsorg för sina äldre medborgare. Nej, nöjd kan de inte vara, det läser vi idag i VK.

Det är mot detta mål vi ständigt strävar. Med tiden behöver vi alla, eller någon som står oss nära, tillgång till en väl fungerande äldreomsorg. En god äldreomsorg är också en rättvisefråga; den som under ett långt liv bidragit till samhällsbygget måste kunna räkna med en trygg och värdig ålderdom. Är det endast de som bidragit till samhällsbygget som ska ha en trygg och värdig ålderdom? Om du varit sjuk och inte kunnat arbeta har du då bidragit till samhällsbygget? Är tryggheten villkorad? Så kan det inte få vara, alla människor oavsett bakgrund ska ha rätt till en trygg och värdig ålderdom för alla människor är unika. Allt annat är ett välfärdssvek!

Kristdemokraterna har länge drivit frågan om värdighetsgarantier i äldreomsorgen och länge stretade socialdemokraterna emot, men i februari 2014 antogs de lokala värdighetsgarantier i Umeå. Här kan du ta del av dem. Att inte få vård och hjälp med personlig hygien när du flyttat in på ett vårdboende är inte värdigt och det ska inte få hända.

Jag avslutar med ett mycket läsvärt inlägg av Demens Dagny som alla som arbetar inom äldreomsorg och som möter dementa människor i sitt arbete kan ha glädje av. Inlägget har stark anknytning till nyheten om misstänkt vanvård.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Feministisk regering? Jo tjena.

Av , , 6 kommentarer 17

Läste Karina Folkessons debattartikel häromdagen och lovade mig själv och andra att detta måste jag blogga om. Hur less ni än må vara på frågan om vinstbegränsningar så måste kvinnors företagande lyftas upp och vilka konsekvenser Ilmar Reepalus utredning kan få om förslagen röstas igenom.

Jag har haft flera motioner i fullmäktige om Lagen om valfrihet och även om jag alltid försvarar rätten att välja och vet att lagen stärker den enskilde så tycker jag att politiker på vänsterblocket missar vad lagen har inneburit för just kvinnor i kvinnodominerade yrken. Antalet arbetsgivare har varit begränsat till landsting eller kommun och har du inte varit nöjd med dessa så har det varit tufft. Med LOV har fler kvinnor fått möjlighet att förverkliga sina idéer genom att starta företag i den bransch som tidigare varit begränsad. Det är äldreboenden och det är hemtjänst. Det är kvinnor som arbetat som undersköterskor i kommunen, men som har sett saker de vill förändra och förbättra. De har kunnat bli chefer med makt över sin egen arbetssituation i företag som riskerar nu att behöva lägga ner.

Att arbeta som egen företagare i det offentligas tjänst har alltid varit OK när det gäller snöröjare eller byggentreprenörer, men att starta företag för att vårda äldre sker bara för att suga ut skattemedel.(!) Det är bara skurkar som startar vårdföretag (citat från fullmäktige) men byggentreprenörer ska ha extra mycket byggsubventioner för att det ska byggas fler hus. (Ja, S regeringen tillsammans med Mp har infört subventioner som med lätthet kan hamna i byggherrars fickor.)

Det talas om feminism och jämställdhet, men när det gäller företagande i det offentligas tjänst så är inte regeringen konsekvent. Den självutnämnda titeln ”feministisk regering” får sig en riktig törn i trovärdighet. Sju av tio företag i Sverige drivs av män, men i företagen inom vård och omsorg drivs mer än hälften av dem av kvinnor. Faktum är att med fler utförare inom vård och omsorg har anställda getts mer inflytande; den vårdutbildade kan välja mellan fler arbetsgivare; möjlighet till bättre löneutveckling och företagen visar betydligt lägre sjukfrånvaro än den kommunala omsorgen. Här är ett lysande exempel från Försäkringskassans hemsida som skriver om ett hemtjänst företag i Umeå.  

 

Kommunen spelar svälta räv

Av , , 2 kommentarer 13

Det blev några inlägg om förra veckans fullmäktige och vad som togs upp i debatten. Nu vill jag ta upp det som jag inte fick svar på  då eftersom tiden tog slut. Jag hade skickat in en enkel fråga ställd till Janet Ågren, Äldrenämndens ordförande som handlade om ersättningen till kommunens hemtjänstutförare. Här menar jag alla de utförare som finns i kommunen, den kommunala såväl som de övriga 19 hemtjänstföretagen.

Umeå kommun har idag Sveriges tredje lägsta ersättning till hemtjänsten och trots att kommunen och de privata utförarna ska arbeta under samma villkor gör kommunens egen hemtjänst ett miljonunderskott. Detta är inte rimligt att verksamheten får fortsätta vara så underfinansierad. Kommunens hemtjänst gör underskott, medan det är omöjligt för de privata utförarna. Tanken går till spelet ”Svälta Räv”, att ge så dåliga förutsättningar för andra att de till slut ger upp är en illa sinnad tanke, men likväl finns den där.

Nu har vi diskuterat detta flera gånger i Äldrenämnden och jag vet att det är samstämmighet om att ersättningen är låg, men jag vill ha ytterligare tryck i frågan. Vad gör socialdemokraterna och vad tänker i synnerhet det tilltänkta kommunalrådet Janet Ågren (s) göra i frågan? Nu fick Ågren (s) längre betänketid eftersom hon inte behöver svara förrän i om ett par veckor. Men det är definitivt en fråga som är väl värd att bevaka eftersom konsekvenserna av fortsatt låg ersättning kan bli mycket stora.

Frågan i sin helhet:

Dags att höja ersättningen

Umeå kommun har sedan 2010 hemtjänst enligt LOV, Lagen om valfrihet, men har erbjudit eget val i hemtjänsten ända sedan 2005. Möjligheten att kunna välja vem eller vilka som kommer hem till dig när du behöver hjälp är mycket uppskattad och både de privata utförarna samt kommunens egna hemtjänst visar goda resultat på nöjdhet i brukarundersökningarna.

I upphandlingar enligt LOV är det kvaliteten som styr och inte priset, men LOVen ska också vara konkurrensneutral vilket betyder att kommunens hemtjänst och övriga hemtjänstutförare får samma ersättning. Umeå kommun betalar idag Sveriges tredje lägsta ersättning till hemtjänstutförare och trots flera äskanden om att höja ersättningen har inget hänt. Det som händer är att företag tvingas lägga ner eftersom de inte kan gå med underskott, vilket kommunens egen hemtjänst gör. För 2017 har den kommunala hemtjänsten ett underskott på -7,3 miljoner kr. Detta kan INTE ses som konkurrensneutralt. 

Med anledning av detta ställer jag följande fråga:

Anser du att dagens LOV ersättning är rimlig eller anser du att den bör höjas? Om ja, när kan vi se en förändring?

 

Veronica Kerr
KD

 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Omodernt förslag

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VK skriver jag tillsammans med Fredrik Berggren som är ledamot i För och grundskolenämnden om våra synpunkter på den utredning som har presenterats om att förändra föräldraförsäkringen. Utredningen med namnet En modern föräldraförsäkring är långt ifrån modern. Förslagen innebär minskad flexibilitet och mindre tid till barnen. Utredningen saknar också ett tydligt barnperspektiv trots de direktiv som tidigare getts. Nedan kan ni läsa inlägget i sin helhet.

 

Minskad flexibilitet är inte modernt

Debattartiklar.

(2018-01-31) Med förvåning och stor besvikelse har vi tagit del av regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring”. Missförstå oss inte, vi vill också se att båda föräldrarna är mer hemma med sina barn. Men beslutet att det ska vara så är inte vårt att ta.

Förslaget innebär i korthet att dagarna i försäkringen begränsas samtidigt som 390 dagar MÅSTE tas ut innan barnet fyllt 3 år. Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldrapenning, eftersom fem månader är reserverad till vardera föräldern och återstående fem månader ska delas mellan de båda. Möjligheterna att stanna hemma längre med sitt barn begränsas avsevärt.

Förändringarna är för att pappor ska öka uttaget av dagar, men det är för oss obegripligt varför de tio pappadagar som i dag finns i samband med förlossningen nu föreslås tas bort. De tio pappadagarna är en möjlighet för föräldrarna att vara hemma samtidigt och förbereda sig för en förändrad livssituation.

Vi vet inte bäst, och vi kan aldrig säga vad som är bäst för familjer – för det vet familjerna bäst själva. Vi vill tvärtom ge maximal frihet till Sveriges föräldrar att fatta sina beslut utifrån de helt unika förutsättningar som råder i varje enskild familj- inte kvotera eller säga vem som ska vara hemma och hur länge.

Föräldraförsäkringen är till för barnen – men i utredningen saknas just barnperspektivet. I stället presenteras förslag som både förkortar föräldraförsäkringen och riskerar att barn får mindre tid med sina föräldrar. Vi kristdemokrater vill i stället ha en helt flexibel föräldraförsäkring som kan tas ut fritt av den som föräldrarna pekar ut. Pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn ska öka så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.

Barnets och familjens väl ska alltid sättas framför den ideologiska läroboken. Det betyder att acceptera deras beslut om hur föräldrapenningen fördelas – oavsett beslut.

Det är inte bara via föräldraförsäkringen som familjer kan få stöd. KD vill se att en barnomsorgspeng införs till föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn i stället för att nyttja förskola. Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500 kronor i månaden per förälder.

Det är föräldrarna som själva kan avgöra vad som är bäst för deras barn och deras familj – inte staten eller kommunen.

Veronica Kerr
gruppledare (KD) i Umeå
Fredrik Berggren
ledamot (KD) i för- och grundskolenämnden i Umeå

 

 

Bli först att kommentera

Att inse när det är dags att lämna..

Av , , 2 kommentarer 11

Det är få män i Sverige som har varit så kritiserad som Dan Eliasson, rikspolischefen, under det senaste året (eller rättare sagt åren). Krav på hans avgång har ställts, men varken regering eller Eliasson själv verkar ha varit speciellt lyhörd. Tills nu.

Läser de flesta morgontidningarna och när jag ögnade genom SVD bara för ett par minuter sedan möts jag av rubriken Rikspolischefen Dan Eliasson avgår. Tanken, blev vad var droppen som gav insikt? Jo, Eliasson blir ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap, inte kastas Eliasson rakt ut i arbetslöshet inte. Roligt för honom, men bäst är det nog ändå för Sverige och polisen att de får en annan chef. Att vara chef är ett toppjobb, men det är inte för vem som helst det har varit tydligt. Vem minns inte armbanden som skulle skydda unga kvinnor från tafs på festivaler? Eller kritik från det egna förbundet och kritik så sent som bara för en månad sedan.

Som utomstående medborgare, lyckligtvis inte drabbad av kriminalitet (men alltid orolig för mina ungdomar) har jag också haft mycket svårt för att dela Eliassons samhällsbild. Jag har släktingar som arbetar som polis och jag har haft kontakter med polisen i samband med socialtjänstärenden och har fått en annan bild. Polisen gör ett fantastiskt arbete, men det är alldeles för få som väljer yrket. Nu blir det spännande att höra mer om polisens och politikens reaktioner till nyheten och förstås få höra vem som blir ny rikspolischef.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Om ordens betydelse och en insändare i VK

Av , , 3 kommentarer 9

Igår kväll när jag kom hem lyssnade jag på webbsändningen från kommunfullmäktige, inga bilder bara ord. O vilka ord sedan. Att arbeta med politik är att arbeta med ord, göra sig förstådd, försöka hitta orden som når fram till fler människor som vill se en förändring. Jag är jätteglad och tacksam för de mail och kommentarer som jag har fått från de som också vill se större inflytande för enskilda och som förstår att alla människor inte är del av kollektivet. Kommunen vet inte alltid vad som är bäst för just dig.

Det jag känner lite besvikelse över är att ordet valfrihet fick så stor plats. Ja, det heter Lagen om valfrihet och jag vill kunna välja, men i det här läget är LOV ett verktyg för att vidareutveckla hela äldreomsorgen och inte bara skapa fler vårdplatser. Jag har lyft frågan om boende för yngre dementa eller regnbågsboenden, men det fullständigt ignorerade både S och V. Fullmäktige må vara över, men frågan är kvar – vilken äldreomsorg vill du se som anhörig, som boende och som personal?

I dagens VK var det en insändare som väckte både känslor och frågor. Vad hade hemtjänsten gjort om kvinnan inte hade några anhöriga? Varför kunde inte den anhöriga få kontakt med biståndshandläggare? Två vårdgivare, landsting och kommun som skjuter ansvaret mellan sig eller var det olyckliga missförstånd? Jag har ställt frågor om vad som gäller i vår verksamhet för i insändaren var det inte tydligt vilken kommun detta hände. Istället för att tro att det hände någon annanstans är det bäst att fråga vilka rutiner vi har om samma sak skulle hända någon av våra hemtjänstbrukare.

****************************************************************************************************************************************************”

Så här skrev Folkbladet om debatten igår:

LOV för äldreboenden får nobben

Umeå.

Politikermajoriteten säger nej till Kristdemokraternas förslag om att införa lagen om valfrihet, LOV, även för vård- och omsorgsboenden.
Anne Pettersson
Publicerad igår kl. 12:30 – Uppdaterad idag kl. 11:29

Problemen inom äldreomsorgen är stora och motionen föranledde därför en lång och väldigt het debatt, med skarpa skiljelinjer mellan blocken. Bland annat kom frågan om vinster i välfärden upp, där Bore Sköld (V) pratade om oseriösa aktörers stöld av skattemedel och att han var rädd för att en dag bli placerad på ett vinstdrivet boende.

- Bore Sköld, du är en extrem kommunist som brännmärker boenden och personal. Sansa er. Seriösa aktörer blir ju skrämda av Vänsterpartiet, sade Lennart Johansson (M).

- Majoriteten av svenska folket är mot vinster i välfärden. De här stora drakarna vill man inte ha och att införa LOV ökar möjligheterna för ännu större vinster, svarade Lasse Jacobsson (V).

- Jag är inte naiv, jag vet att lagen om valfrihet är ett stort rött skynke för Vänsterpartiet. Jag visste när jag skrev motionen att jag kommer aldrig få bifall, men såsom kommunen behandlade Astridgården – det får ni skämmas för, svarade Veronica Kerr (KD).

- Vi har en hel del utmaningar inom äldreomsorgen, men vi har också tagit steg framåt. Vi har inte stora underskott inom äldreomsorgen, när det gäller heltiderna går vi även fram med en avskrivning av kostnaderna till KS, sade Janet Ågren (S).

Efter votering avslog politikermajoriteten motionen med siffrorna. 38 mot motionen, 22 för, och fem frånvarande.

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Mer LOV, ett rött skynke för vänstern

Av , , 1 kommentar 8

Fullmäktige går mot sitt slut, men det är inte troligt att vi hinner med alla ärenden eftersom antalet enkla frågor är hela 9 stycken. Detta efter att ha beslutat i sex motioner, debatterat åtta interpellationer, hanterat överklagan av detaljplan samt tagit ny handlingsplan mot hemlöshet. Vi är många som är trötta och för den som har sett eller lyssnat till debatten kanske känner samma sak, men det är viktiga punkter som tagits upp. Hur mycket tid som lagts ner i debatten eller vilka argument som har lagts fram det är något annat.

Min motion: ”Fler äldreboenden med större möjligheter” var uppe i fullmäktige innan jul, men återremitterades då eftersom inte alla beslutsunderlag fanns med i fullmäktige. Efter en närmare två timmars debatt då var det väl få som trodde att debatten skulle bli lika lång denna gång, men de hade fel. Fullständig ideologisk splittring i fullmäktige och vänsterpartiet hängav sig till argument som skurkar, kapitalister, vinstmaximering, och att de själva personligen var rädda för att hamna på ett boende som var privatägt. Denna rädsla finns hos vänsterpartister som har dryga 40 år kvar till pensionen. Det gick helt enkelt inte att nå fram till dem.

Anledningen till varför jag skrev motionen härrör sig till hur Umeå kommun behandlade Astridgården under förra året. Ett privat äldreboende som funnits i mer än 25 år förlorade möjligheten att erbjuda nattinsatser till sina boende bara för att kommunen säger att ALLA hemtjänstutförare ska behandlas LIKADANT. Saken är den att Astridgården är inte som andra hemtjänstutförare och även om S envisas med att hänvisa till ett beslut från November 2014 så fick Astridgården andra regler fram till 1 februari 2017. Jag ska inte gå in i detta djupare, men andra att satsen i motionen var att befintliga LOV avtal inom hemtjänst på trygghetsboenden även innefattar nattinsatser för de som har det. Med en enkel ändring skulle Astridgården och övriga trygghetsboenden få det bättre. De boende där skulle inte behöva ha olika utförare. Det finns en öppning i tjänsteskrivelsen att det kan tas upp vid nästa upphandling, men nu visar det sig vara oklart när det blir.

Jag kommer att återkomma till dagens fullmäktige i fler inlägg. Vissa saker måste bara skrivas och jag kommer också att ta upp den enkla frågan jag lämnat in om att ersättningen till hemtjänsten måste höjas.

 

Motionen i sin helhet:

                                          MOTION 2017-08-20

 

 

Fler äldreboenden med större möjligheter

Umeås befolkning blir allt äldre och behovet av fler vård och omsorgsboenden blir allt större. Människor vill ha ett tryggt boende när de blir äldre och behöver mer hjälp. Idag är det endast kommunen som bygger vård och omsorgsboenden i Umeå kommun vilket har begränsat utbudet av boenden och vårdplatser betydligt. Det är hög tid för en förändring.

 

Umeå kommun har sedan länge visat en öppenhet till att låta människor själva välja vem eller vilka som ska hjälpa dem i sina hem tack vare att eget val i hemtjänsten infördes 2005 som svar på en motion från Kristdemokraterna. Möjligheten att välja stärktes sedan genom Lagen om valfrihet (LOV) som kom 2010. Idag är upphandling enligt LOV i Umeå dock endast begränsat till att beröra hemtjänst, trots att det är möjligt att använda samma lag till att upphandla fler äldreboenden.

 

Det har också under senare år i Umeå kommun blivit en betydligt hårdare tolkning av vad som ingår i LOV för hemtjänst efter det att kommundelsnämnderna försvann. De aktörer som tidigare kunnat erbjuda hjälp på natten till sina hyresgäster är nu helt fråntagna den möjligheten. Detta innebär att människor med stora vårdbehov blir tvungna att flytta till det vårdboende som kommunen anvisat.

 

När andra aktörer än kommunen självt bygger vård och omsorgsboenden ökar alternativen för den enskilde som beviljats plats på ett äldreboende. Det finns exempel på vård och omsorgsboenden specialiserade på alkoholdemens, för yngre dementa eller regnbågsboenden. Kommunen betalar endast för de vårdplatser som nyttjas. I Umeå har det till exempel sedan länge funnits behov av vård och omsorgsboende för yngre dementa.

 

I upphandlingar enligt LOV är det kvalitet och inte priset som styr. De kommuner som har insett fördelen med att införa LOV för vård och omsorgsboenden vill ge äldre möjlighet att välja var de vill bo de sista åren av livet vilket förstås ska vara en självklarhet. Andra tydliga fördelar för kommunen och inte endast för den enskilde är att det ger en tydlig kostnadskontroll av vad ett boende kostar. I en upphandling enligt LOV är det kommunen som beslutar om ersättningsnivåer till utförarna och får också veta exakt vad varje vårddygn kostar. Ytterligare en fördel ligger i möjligheten att på mer löpande basis än inom ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU) kunna justera krav och villkor om ansvariga förtroendevalda ser ett behov av det.

 

Därför föreslår Kristdemokraterna 

-       att kommunfullmäktige beslutar att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom vård och omsorgsboenden 

-       att befintligt LOV avtal inom hemtjänst på trygghetsboenden även innefattar nattinsatser för de som har behov av det

 

 

 

Veronica Kerr
KD

Att vara förtroendevald är stort

Av , , Bli först att kommentera 1

Imorgon fastställer Kristdemokraterna i Västerbotten listorna till landsting och riksdag och som nomineringskommitténs ordförande har det varit ett arbetsintensivt år under 2017. Att sammanställa listor är inte lätt när vi bor i ett vidsträckt län och det är många parametrar att ta ställning till, kön, ålder, geografisk spridning. Nomineringskommittén lägger fram sina förslag och sedan är det stämman som fattar beslut, oavsett vad som händer känner jag mig trygg att det kommer att bli bra.

Lyssnade till tidigare partiledare Alf Svensson om hans arbete i partiet och detta med att sätta laget före jaget. Att arbeta gemensamt med andra för att nå ett mål även om det ibland kanske inte gynnar dig själv allra mest. Att förvalta det förtroende som du som politiker har fått från ditt parti är stort, men en gång vart fjärde år är det tid för eftertanke och förtroendet prövas. Det är nu sex år sedan jag blev politiker på heltid (försökte kombinera arbete och politik ett tag, men det blev i det närmaste omöjligt för arbetsgivaren som aldrig visste när jag var på plats) och jag tänker fortfarande hur lyckligt lottad jag är som får arbeta med det jag älskar mest.

På måndag är det kommunfullmäktige och min motion om fler äldreboenden och större möjligheter kommer upp till beslut. Igen. Den debatterades i nästan två timmar innan jul, men eftersom inte alla beslutsunderlag fanns med blev det återremiss. Kanske lika bra eftersom som vanligt var den politiska majoriteten förblindade av ord som utsugare, vinstmaximerare, riskkapitalister, skatteparadis utan att överhuvudtaget reflektera på vilka vi är till för och vilka möjligheter etablering av andra vårdboenden än de kommunala kan ge.

Debatten andades kortsiktighet i en kommun där privata investerare välkomnas när det gäller att bygga multiarenor, men som förtalas när det gäller att bygga vårdboenden för äldre. Med tydliga krav i upphandlingen och hur många platser kommunen vill upphandla betalar vi endast för platserna och inte hela investeringen. Vi skulle kunna tillskapa ett boende specialiserat på alkoholdemens eller ett boende för yngre dementa. Kanske tillsammans med kranskommunerna? Här skulle vi kunna ha äldre och de med större behov framför ögonen och inte envisas med att påstå att ALLA som inte är kommunen endast drivs av vinstintresse. VI får väl se vad som händer på måndag.

#merLOViomsorgen

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Nyårslöften från 2017 utan slutdatum

Av , , 1 kommentar 7

Nytt år, nya förutsättningar och ett nytt inlägg från mig. Det var ju ett bra tag sedan sist nu när det nya året är snart två veckor gammalt. Än så länge har året varit gott mot mig och jag är tacksam för att jag har fått vara frisk hela julledigheten vilket jag inte var för ett år sedan när influensan slog till med full kraft. Minnen på Facebook har poppat upp som en påminnelse om hur eländigt det kan vara att vara sjuk och en påminnelse om att vara tacksam för det man har.

I början av ett nytt år är det alltid trevligt med återblickar och kanske göra ett försök till summering av hur det gick med de nyårslöften som gavs. Klarade jag dem? Jag var modig nog att dela med mig av dem här på bloggen i januari 2017och det är kanske sant att nyårslöften är som politikers vallöften. Det börjar som ett löfte, förändras till en målsättning och när året är slut tillsätts en utredning om varför det inte gick som planerat. I korthet var det enkelt, äta hälsosammare, träna mer och vara en mer närvarande politiker. Rutiner skulle också sättas på plats och av dessa tre ”löften” är det väl det som har varit svårast. Jag kom igång sent på hösten med det hälsosammare livet och julen satte det lite ur spel, men jag är tillbaka på rätt spår. Att vara närvarande politiker annat än att bara sitta på sammanträden har jag också gjort ett större krafttag kring.

Under 2017 har jag praktiserat i både den kommunala hemtjänsten samt i ett privat hemtjänstföretag under två dagar. Jag har gjort praktiserat på Dragonens äldrecenter och utbildat mig i den basutbildning som ges till personal som saknar vårdutbildning, Visst har många av verksamhetsbesöken varit inom Äldrenämndens ansvarsområde, men jag har även besökt Ungdomshälsan, fältgruppen och polisen; fikat och ätit frukost med flertalet fackliga organisationer; samtalat med Funktionsrätt om LSS; manifesterat för mänskliga rättigheter; kippavandrat och vandrat för företagsamhet; besökt friskolor från förskola till gymnasium; besökt ett stort antal äldreboenden både i kommundelarna och centralt och det har varit ett fantastiskt år. En del av besöken har jag blivit ombedd att komma på, andra verksamheter har jag bett om att få besöka, men jag känner stor tacksamhet för allt jag har fått uppleva. Självklart kan jag inte återberätta allt här och det är bara ett axplock. Klart är i alla fall att jag vet att det är inte bara genom att läsa handlingar som jag lär mig utan det är genom att samtala med de som berörs av kommunala beslut.

Jag har alla intentioner att fortsätta på det som jag lovade för ett år sedan så om du har ett förslag eller exempel på något som du tycker att jag ska besöka, maila mig gärna! I förra veckan besökte jag det härbärge som Pingstkyrkan anordnat för EU migranter och jag är så glad för de samtal jag fick. Kommunen kan inte klara allt, här är civilsamhällets initiativ oerhört viktiga.

1 kommentar
Etiketter: , , ,