Maxade tankar

Trött.

 Det blev en väldigt lång dag igår. 18 timmar totalt. Dagen började med gruppmöte i knappt 2 timmar. Sen han vi ha ett kort möte med fullmäktiges valberedning innan själva fullmäktige drog igång. Det blev ett möte som det nog kommer att föras diskussioner om ganska lång tid framåt. Men det satt fingret på en fråga som många har diskuterat i åratal egentligen. Ofta har man hört att "folk på byn" tycker att politikerna kan fatta vilka beslut som helst oavsett hur det blir efteråt, att man inte tar något ansvar. Men förhoppningsvis så kanske nu några kan inse att sitter man som vald politiker har man ett ansvar, en ansvar som man sen måste stå för. En gång per år skall ansvarsfriheten avgöras precis som man göra i alla föreningar. Och det är enbart politikerna som står i skottgluggen, det är inte kommunens anställda tjänstemän. Om dessa har gjort fel så är det upp till respektive nämnd att ta dessa i öronen, nämnden är i slutändan arbetsgivare för de som är anställda.

Det som  nog kommer att diskuteras är om det var rätt personer som pekades ut men det är fullmäktige som skall fatta detta beslut inte något annat organ.

För min del var detta det sista jag gjorde som kommunrevisor eftersom vänsterblocket fick en plats mindre efter höstens val (oppositionen har majoritet i revisionen) och då ställde jag min plats till förfogande. Dessutom har det blivit ändring i kommunallagen för vem som är valbar till kommunrevisor. Förr var det ok att sitta i fullmäktige samtidig och vara revisor (revisorna granskar ju inte fullmäktige) men fr o m 1/1-2011 är detta inte möjligt. För de som var vald under den förra mandatperioden fanns övergångsregler så man fick avsluta sitt uppdrag.   

Tur att jag inte ska jobba idag, just nu känner jag mej ganska så seg, det blev inte så många timmars sömn.

13 kommentarer

 1. David

  1. Det är rätt och riktigt att politiker ska ta ansvar för sina beslut men i det här fallet var ju beslutet att bygga en förskola för en viss summa. När det kommer en tveksam jättefaktura 8 månader i efterhand som dessutom saknar täckning torde det vara uppenbart att denna merkostnad går långt utanför nämndens ansvar och beslut. Du har rätt i att styrning och kontroll fungerar dåligt i nämnderna generellt men att ställa en enskild ordförande till moraliskt ansvar för detta träffar väldigt illa och måste ses som ytterst orättvist. I själva verket har VIBO utnyttjat den dåliga kontrollen. Bara för att det finns brister i kontroll kan inte det verkliga ansvaret fråntas de som verkligen handlat oredligt.
  2. Att lagtexten inte kräver att en revisor måste tillfråga någon betyder inte att det fortfarande hade varit lämpligt, för att inte säga självklart, att tillfråga de som revisionens kritik träffar. Kan du i efterhand se att revisionen borde ha gjort det eller anser du att ni hade de underlag som behövdes för att göra en rättvis revision?

 2. Att ta ansvar

  Det var nog väldigt nyttigt för berörda att tvingas ”ta ansvar” även om det nu gick den hårda vägen. Äntligen kanske det börjar gå upp ett litet ljus som berättar att ”fina” uppdrag har en annan sida också -ansvarssidan. Att vara kommunalråd handlar inte bara om glamour såsom att fara på kronprinsessbröllop eller en bal på Länsresidenset. Man har ett ansvar också! Och hade tid lagts på det ansvaret istället för att glimma, gnistra och glänsa så kanske man inte hamnat i så tråkig sits.

 3. Mercury

  Synd att inte förslaget (var det Eva R A:s?) om en utredning om hur man ska gå till väga i sådana här ärenden inte bifölls. Det var ett klokt och konstruktivt förslag. Det är väl själva kärnan i problematiken och meningen med revisioner att resultatet ska leda till något bättre? Inte som det framstår nu som möjligheten att bestraffa föregående ordföringar (det leder väl ingen vart egentligen – blir bara martyrskap). Det återkommande problemet med bristande styrning lyfte Holmgren också fram i sitt anförande, att revisorerna ser liknande mönster år från år.
  Att komma överens om ett förfaringsätt kring liknande uppdrag/ombyggnationer där nämnder är uppdragsgivare vore mycket önskvärt. Det känns ju väldigt märkligt att det inte finns en projektledare som vet att den har ansvaret även om det vore KS ordf eller någon annan. Det finns för mycket i prestige och politik att vinna och förlora med det osynliga system som nu verkar existera. Därför kan vissa bolag framstå som otroligt märkligt styrda eller som redskap i politiska utmanövreringar och ger då till och med utrymme för användandet av ordet k….pta.

 4. Max Fredriksson

  Svar till David (2011-06-21 11:43)
  Som nämnd har man ALLTID det yttersta ansvaret för hur kommunens pengar handhas inom det egna ansvarsområdet. Man kan inte skylla på att man inte visste, det finns ett ansvar att ta reda på saker. Man kan jämföra på sitt sätt hur det är med vår vanliga lag. Det finns en otrolig mängd lagar och förordningar men egentligen är vi alla skyldiga att hålla reda på dem – även om det nog är omöjligt. Men man kan inte komma till en domstol och säga att jag inte visste vi har högertrafik – om man nu tar ett lite banalt exempel. Man åker i alla fall dit om man kört på vänster sida av vägen. Det är det som vi revisorer (långt före min tid) upprepat att det finns brister i styrning och kontroll vilket ju blev väldigt tydligt nu. Nämnden har inte styrt hur beställningen skett och man har inte kontrollerat hur hela projektet gick. Ur en revisors synpunkt är det ganska enkelt. Det som blir svårt är att avkräva ansvaret dvs hur gravt påpekande och vem skall man avkräva det av. Och återigen, det är inte revisorerna som gör det utan fullmäktige.
  När det gäller förfaringssättet vet jag att det redan finns nya ”order” hur det skall gå till för att inte (förhoppningsvis!)upprepas.
  När det gäller frågan om vi inte borde pratat med JK. Jo, det kan man alltid tycka och i den bästa av värdar finns obegränsat med tid och obegränsat med ekonomiska resurser. Vi hade lite pengar kvar i revisorernas budget (som beslutades av förra fullmäktige alltså den borgerligt styrda). Dessutom skulle allt ske väldigt snabbt. Vi kunde inte granska förrän bokslutet var avlämnat från KS vilket skedde i slutet av maj. Revisorerna hade möte den 13 juni och vi fick våra sakkunnigas granskning den 11 eller 12 på helgen – jag kunde ta del av den på söndagskvällen. Rapporterna skulle sedan in direkt till fullmäktige och lämnades den 14 på morgonen. Nämnderna skulle ha en chans att uttala sig vilket fick göras på torsdagen den 16e. Fullmäktige var dessutom fullt medveten om detta eftersom den diskussionen… forts..

 5. Max Fredriksson

  Svar till David (2011-06-21 11:43)
  forst. eftersom den diskussionen togs på gruppmötet. När det gäller själva regnbågshistorien kallades till ett möte den 5 april där Jonny inte deltog men återigen så har man ett ansvar att skaffa sig information.
  Sen skall vi komma ihåg att man avslog från den andra revisorsgruppen avstyrkt ansvarsfrihet för KS men där kom aldrig frågan upp om de hade konfererat med KS innan rapporten skrevs. Jag tror inte att det var gjort.

 6. Max Fredriksson

  Svar till Att ta ansvar (2011-06-21 13:42)
  Du har så rätt. Förhoppningsvis kan den goda biten som kommer ur detta vara att fler förstår vad man tar på sig. Som du säger handlar det inte bara om att få en glassig position utan mycket hårt arbete. Jag vet själv hur många timmar i snitt jag lägger ner och jag har ändå en ganska tillbakadragen roll.

 7. Max Fredriksson

  Svar till Mercury (2011-06-21 14:44)
  Får man ett påpekande i nån rapport från revisorerna förutsätts det egentligen att nämnden/nämnderna tar tag i och ändrar det som kan vara fel. Det behövs inte ett separat beslut i fullmäktige för det. Det fullmäktige bör se till att det finns ordentliga målbeskrivningar för hela den kommunala verksamheten.
  När det gäller kommande liknande projekt har man nog redan lärt sig och ändrat på reglerna för vem som får göra vad och vem som egentligen kan fatta beslut.

 8. David

  Tack för svaret, Max. Det verkar som att du kan hålla med om att ni borde ha frågat JK men inte haft tid eller möjlighet. Gott så. När det i KF sedan framläggs uppgifter som faktiskt fäller det resonemang (”indiciekedjan”) som ligger bakom revisionens yttrande, hur kommer det sig då att du (och majoriteten) inte betraktar detta som skäl att omvärdera revisionen i såväl bakgrundsresonemang som slutsats?
  Ditt resonemang verkar vara följande:
  1. Ett fel har begåtts
  2. revisionen skall granska och föreslå påföljd för fel.
  3. Ansvar kan bara utkrävas av (berörd) politiker
  Alltså: Ansvar skall utkrävas av representant för KUN/KS i detta fall.

  Denna logik är i sig inte felaktig och för dig som revisor är det som du säger ”enkelt”. Problemet är att inte bara berörda politiker (MK, JK) uppriktigt upplever ”domen” som fullständigt orättvis. Till och med vissa ur majoriteten kännde instinktivt att detta inte var rätt och riktigt. Det strider helt enkelt mot det allmänna rättsmedvetandet (vilket lagstiftning och praxis ju faktiskt ska återspegla). Logiken ovan bygger också på antagandet att någon alltid måste ställas till svars när något har gått snett. Detta är ett intressant allmännmänskligt socialpsykologiskt fenomen. Detta att utse en syndabock (”scapegoat”) verkar vara en stark drivkraft i männskliga samhällen. Min poäng är att, trots den ”enkla” logiken ovan återstår möjligheten att avstå behovet av att utse syndabock för att tillfredställa känslan att få ”ställa tillrätta” det som gått fel, och istället acceptera att felet och ansvaret inte går att finna på ett enkelt sätt. Problemet kan ligga i organisation men också i omedvetna eller medvetna fel hos flera olika politiker och/eller tjänstemän. Problemen kommer inte lösas eller bli mindre av KFs beslut.
  Dessutom: har man kommunens bästa för ögonen kan jag inte förstå hur man kan tro att det fattade beslutet skulle vara ”nyttigt” givet resonemanget ovan. Det gäller även i fallet ÅN, anser jag.

 9. Max Fredriksson

  Svar till David (2011-06-21 17:19)
  Det är ganska naturlig att berörda politiker upplever dom som oriktig när man inte förstår vad man gjort för fel. Varför fullmäktige inte omvärderade fakta kan jag inte svara på men för min personlig del så handlar det om en politikers ansvar (igen). Försvaret gick helt enkelt ut på att visa att man inte visste om något. I mina ögon är det inte något tungt vägande skäl då man har ansvaret att ha koll på den verksamhet man är satt att styra och leda, det sa jag också i fullmäktige. Den andra delen var att kritisera revisionen för hur vi jobbat och juridiskt kan man inte göra det eftersom vi krasst får göra granskningen hur vi själv finner vara bäst. Vi är också bara budbärare och som Johnny Holmgren sa så kan man inte skjuta pianisten för att pianot är ostämt.
  Kort sagt så är väl alla överens om att något blivit fel men det som diskuteras är väl varför och vem/vilka är ansvarig.
  Den andra delen du tar upp är det repressiva system som vi har och man kan fundera hur produktivt detta system ur synpunkten att förbättra ett system. Den diskussionen har först ganska intensivt inom mitt yrke där man oftast vill jämföra med det system som finns inom flyget där det inte i första hand handlar om att straffa den som gjort fel utan att analysera varför det blivit fel och förbättra rutiiner utifrån det.
  Men det som gäller just nu är att kommunallagen föreskriver att det skall ske en ansvarsprövning och det är den som vi just nu måste förhålla oss till.

 10. DL

  Så här tror jag att Max har det just nu. Max vet att Åke och KG styr och ställer leker och trycker ner andra människor på ett dåligt sätt. Max som är sosse i hjärtat vill stötta sitt parti. Max ställer upp på den helt obegripliga situationen där Vilhelmina och sossarna fullkomligt skämmer ut sig på alla plan för att vara lojal sin ideologi. Max tvekar just nu något i sitt samvete. Max kommer att knyter näven i fickan, för han kan inte vara oärlig och försvara det sjuka spelet hur länge som helst. En dag kommer Max att överge detta. För seriöst Max, något måste du väl också tycka är sjukt när samma folk styr i allt från Folkets hus till Vibo, fruar, makar och lakejer.. och den som inte är med oss är EMOT OSS och VI ÄR MAKTEN!!!

 11. Max Fredriksson

  Svar till DL (2011-06-21 20:28)
  Det blir väldigt intressant när andra försöker tänka sig in i hur man har det. Jag kan helt ärligt säga att du har fel. Det enda som stämde var att jag är sosse i hjärtat.
  Att hela tiden anklaga partiet för att vara extremt toppstyrt är ju bara ett sätt att försöka förminska oss övriga och har man varit med på något internt partimöte vet man att diskussionerna kan vara ganska vida. Jag kan hålla med om att Åke och KG har en stor påverkan men det beror knappast på att det lägger beslag på positioner utan på att vi ger dem det. Det har en stor kunskap och det vore ganska dumt att inte använda oss av det de kan.
  Och lojal, visst är jag det men det har förkommit att jag gått emot partiet som revisor. Enligt det rykte som sprids borde jag då ha manövrerats ut men det fick snarare till resultat att man velat använda sig mer av mig, just nu har det varit på (och kanske mer än) gränsen för vad jag egentligen har tid till.
  Så mycket av det illvilliga rykten som sprid är just illvilliga.

 12. Ivar

  DL beskriver ett vanligt fel i dagens förenings Sverige. Några personer styr på flera ställen. Felet är att det är många som har åsikter men när det kommer till att tillsätta poster i en styrelse så har man inte vilja eller tid eller nått annat som man är förhinndrad av för att kunna ta posten. Resultatet blir att det blir samma personer valda till många olika poster. Det är saksamma om det är en idrottsförening eller en byaförening eller politiken. Så de som kritiserar mest borde kanske börja engagera sig i nån ideell förening för att få utlopp för sin energi. Detta är lite offtopic men är en reflektion som jag gjorde på DL´s inlägg

 13. Max Fredriksson

  Svar till Ivar (2011-06-22 11:43)
  Det du tar upp är egentlig ett väldigt stort problem. Dels på lokal nivå där det ofta är precis som du säger med ett mer och mer utarmat föreningsliv – om det nu är ett föreningsliv vi vill ha.
  Men när det gäller samhällsstyrningen är det egentligen ett väldigt stort demokratiproblem som vi – och då menar jag vi alla medborgare – borde vara väldigt bekymrade över. Mindre och mindre antal aktiva medför helt klart att det är ett mindre antal som skall sköta mer och mer politiska poster. Frågan är om det finns förutsättningar att förändra nuvarande demokratiska system för att få fler aktiva. Historiskt sett har sådana förändringar skett men initiativet har alltid kommit från de som inte är aktiva men velat bli det och de som har sett den tidens brister. Det är kanske något liknande som skulle behöva ske nu, frågan är bara vad som behövs, hur utvecklar/förändrar man det vi har idag?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.