Maxade tankar

Val?

Av , , 13 kommentarer 27

 Nu blir det ett politiskt blogginlägg idag. Kanske inte alldeles förvånande med tanke på gårdagens rekordkorta fullmäktige. Det som alliansen upprepar gång på gång är att de vill att valfullmäktige skall göras om. Eftersom jag är fullmäktigevalberednings ordförande har jag tittat på vad som faktist står i kommunallagen, vilket i och för sig alla fullmäktigeledamöter borde göra. Läser man ordentligt inser man att valfullmäktige KAN INTE GÖRAS OM! I alla fall inte sådär rakt av. 

För att kunna välja nya förtroendevalda så måste de nuvarande förtroendevaldas uppdrag upphöra och det är noga reglerat i kommunallagen när så är möjligt. Enda chansen, i nuvarande läge, att kunna välja nya ledamöter är faktist att nuvarande ledamöter frivilligt och individuellt avgår. Det finns inget som säger att alla måste avgå utan var och en kan välja att lämna in sin begäran att få avgå. Allt finns i kommunalalgen kap4 7-10§.
 
Jag förstår inte varför man då från alliansens sida gång på gång upprepar att valfullmäktige måste göras om. De kan helt på egen hand göra om valet av sina ledamöterutan utan att blanda in oss socialdemkokrater. Jag kan bara se två orsaker att man agerar som man gör. Antingen kan man inte kommunallagen – viket jag tycker är anmärkningsvärt av folk som suttit flera mandatperioder. Jag sitter ju för första gången i fullmäktige men kan ju läsa innantill vad som står i lagtexten. Eller så vill man från alliansens sida försöka plocka politiska poänger. 
 
Mycket är på gång nu i kommunen när vi sossar arbetar för att genomföra det program som vi gick till val på och vi står också inför stora investeringar som är tvunget att göras. En hel del har redan påbörjats men mer kommer.   
13 kommentarer

15……

Av , , Bli först att kommentera 7

…… minuter kvar nu. Men tro inte att jag tänker lägga mig på soffan och slappa. Direkt när jag kommer hem hämtar jag basen och sen drar jag iväg för en liten övningsstund ikväll

Bli först att kommentera

½ dag

Av , , Bli först att kommentera 9

 Nu är det bara en halv dag kvar………..

Bli först att kommentera

It takes two to tango

Av , , 12 kommentarer 16

 "It takes two to tango" eller den svenska varianten "det är inte ens fel att två träta". Minns Ni programet på tv – grannfejden. Där Aschberg åkte runt och försökte lösa konflikter som uppstått mellan olika grannar. Det absolut viktigaste och grunden för all konfliktlösning är att parterna pratar med varandra. För att prata med varandra måste det också finnas nån slags vilja att lösa de problem som uppstått. Men det man först och främst måste göra hemma på sin egen kammare är att tänka efter vilken del man själv har och vad man själv gjort. Man kan studera olika konfliktteorier, konflikttrappor osv men där är det i stort sett omöjligt att sätta in sin egen person om man inte har en väl utvecklat förmåga att objektivt se sin egen roll. När man sen kommer till samtalet med motparten så kan det behövas en neutral samtalsledare men det är inte nödvändigt, det beror helt på viljan hos dem som pratar.

Det går inte att sätta sig i sitt eget hörn och tjura för att man inte fått som man vill och speciellt inte når nån annan säger sig vilja samtala. Försöker man inte ens dra sitt strå till stacken får man nog sitta kvar i sitt hörn.
12 kommentarer

KOL

Av , , 2 kommentarer 10

 Ha man sett nån person med grav KOL så vet man vilket plågsamt tillstånd det kan vara. Att långsamt kvävas under några års tid. Nu ökar också antalet fal i länet och orsaken till sjukdomen är i nästan samtliga fall rökningen.

En fråga som brukar komma är varför man inte bara kan ge dem mer syrgas men det är inte möjligt. Största problemet är att kunna ventilera bort den koldioxid som bildas i kroppen. För höga halter koldioxid medför att man förlorar medvetandet. Ger man för mycket syrgas så reagerar andningscentrum i hjärnan på detta med att minska andningsfrekvensen och så andas man ännu sämre. De som har fått syrgas i hemet är noga inställda för att få en dos syrgas som inte blir för hög. Men har man kommit så långt i sjudomen så är man fjättrat vid en syrgasslag många timmar per dygn. 

2 kommentarer

Läkarbrist?

Av , , 2 kommentarer 16

 Läkarbristen i inlandet skall lindras genom att få specialister från lasaretten att åka ut och vikariera. Först och främst – mycket bra att man försöker göra något. Som vanligt så framkallar det en massa kommentarer från mer eller mindre (mest mindre) initierade som har åsikter utan ordentligt faktaunderlag. Så för att ta det från början.

 
1. Ringer du till en vårdcentral vill du kunna ha möjligheten att få träffa en läkare, dvs att efterfrågan och tillgång någorlunda stämmer överens.
 
2. Idag har vi läkarbrist i Sverige och mest i inlandet.
 
Det medför att vi måste ha fler doktorer eller så måste varje doktor ha fler patienter. Det går alldeles utmärkt att ta fler patienter per dag men det förutsätter att kraven på säkerhet sänks, man får chansa mer som doktor och skriva ut fler recept för att testa hur det blir. Men framför allt måste befolkningen inse att doktorn inte har tid att lyssna och att man inte kan förvänta sig att få veta sina provsvar eller man kanske får avstå från att ta prover eller göra andra undersökningar. Är vi beredda till det? Troligen inte.
 
Då måste vi öka antalet doktorer. Där kommer alltid kommentaren att läkarkåren kämpar för att hålla nere på antalet utbildningsplaster för att hålla uppe lönerna. Jag har träffat ganska många läkare och INGEN vill det. Tvärtom så innebär få läkare att man får jobba hårdare vilket sliter mer och det man som doktor önskar mest av allt är en dräglig arbetssituation. Så det påståendet kan vi nog avskriva. Utbilda fler? Jo det är den långsiktiga lösningen men där kommer problemet att varje lasarett inte kan ha hur många kandidater som helst. Stundeterna måste ju få en chans att se patienter. Om vi nu inte gör som i vissa länder och låter läkarutbildningen vara helt teoretisk och sen får man skaffa sig erfarenhet när man väl börjar jobba. Hur många vill träffa en doktor som inte haft en chans att skaffa sig erfarenhet och inte kunnat träna på läkaryrket under utbildningen? Knappast alltför många. 
 
Vi kan väl "importera" läkare. Går utmärkt det också. Om patienterna accepterar att doktorn  inte pratar alltför bra svenska. Det kräver en hel del utbildning och övning för dessa utlänska läkare för att kunna jobba i det svenska systemet och för att de skall kunna språket så det är inte heller nån snabblösning. Det finns redan många duktiga läkare från olika länder men jag har också sett ett antal som fungerat mindre bra och några rent uruselt. Sen kan man alltid diskutera det moraliska i att låta andra länder betala för en utbildning där vi sedan "lägger beslag" på den färdigutbildade.
 
Vi kan se om vi kan få de befintliga läkarna att jobba mer? Det är just den biten som det här förslaget innebär. Kan vi få våra egna doktorer att jobba övertid som det i praktiken innebär. Hur många med ett heltidsjobb är beredd att jobba övertid utan extra lönepåslag? Knappas så många och knappast läkarna heller. Men det innebär både för och nackdelar. Största nackdelen är att många specialister från lasarettet inte klarar av att jobba som distriktsläkare. Det är en enorm skillnad på att kunna allt om t ex hjärtat mot att kunna hyfsat mycket om det mesta människokroppen. Fördelen är att det kan bli en större förståelse från lasarettets sida på det jobb som görs på distriktet och tvärtom. Chansen på sikt blir att rätt patient oftare hamnar på rätt ställe och får rätt vård.  
2 kommentarer

Psykisk störning??

Av , , 1 kommentar 17
Psykiskt störning. Ett begrepp som blir högaktuellt så fort det händer något mer omskrivet våldsbrott och speciellt när det kommer en omskriven dom. Men det är ett begrepp som inte är helt lätt att beskriva eftersom det finns olika åsikter vad det är. Det finns ett begrepp hos oss var och en som kan variera stort och det behöver inte alls hänga ihop med den medicinska definitionen som inte heller är helt entydig. 
Begreppet "allvarlig psykisk störning" är dessutom i grunden en juridisk term eftersom vi i Sverige har en lag där en person inte kan dömmas till påföljd om vederbörande begått brottet när han/hon varit allvarligt psykiskt störd dvs man kan inte dömmas till påföljd om  man inte varit vid sina sinnens fulla bruk och naturligtvis är det väldigt svårt att beskriva var gränsen går.
Ur medicinsk synpunkt tycker jag också att det blir ett något svårbeskrivet läge när man talar om psykisk störning då man ibland talar om psykisk sjukdom till skillnad mot personlighetsstörningar. 
För att göra det ytterligt virrigare används samma ord för sjukdom som en beskrivning av sitt humör, typexemplet är väl att vara "deprimerad" som inte alls är samma sak i vardagstal som när en psykiater sätter den diagnosen.
 
Så det är inte så konstigt att det ibland är svårt att förstå vad nån pratar om när nån pratar om psyksjuk, störd eller lite allmänt udda person.  
1 kommentar

Kunskap?

Av , , Bli först att kommentera 13

 Inom mitt yrke kan jag inte låta bli att förundras ibland vilken dålig kroppsuppfattning och dålig anatomikunskap en del har. Hjärta och hjärnan vet de flesta var de sitter men därutöver varierar det stor om vad man vet om sig själv. Å andra sidan kan det ju vara lätt att förstå så långe som allt fungerar som det ska, då finns ju ingen anledning till att detaljstudera saker och ting. Men när något börjar bli ett problem så kan man ju få för sig de mest fantastiska ideer och är man klok frågar man någon. Det behöver nödvändigtvis inte vara nån inom sjukvården utan kan vara en farmor eller annan person man litar på. De kan spara många dagar med oro.

Men för mig som ofta skruvar sönder nya prylar för att se hur det fungerar så har jag ibland lite svårt att förstå varför man inte vill veta hur saker och ting hänger ihop. Men det kanske är tur att vi är olika. 

Bli först att kommentera

Nedräkning

Av , , 1 kommentar 11

 Medan flera skriver om avslutad semester så håller jag på att räkna ner – igen. För att hålla igång verksamheten i Hoting och Strömsund försökte vi samordna och anpassa våra semestrar så gott det gått. För min del blev det så att jag fick (eller tog på mej) att ha semester i två avdelningar. Två veckor hade jag tidigt och nu är jag inne på min 4 arbetsvecka. De fyra veckorna har jag dessutom gått upp och jobbat heltid plus jourer. Övrig tid jobbar jag ungefär halvtid (plus jourer). Att jag jobbar mindre då beror mest på att jag skjall hinna med de förtroendeuppdrag jag har och att jag skall kunna ha nån ledig dag då och då med familjen.

Men nu återstår 4 arbetsdagar sen är det dags för 2 veckor semester igen – dock inte helt ostört ett par möten står på schemat.

1 kommentar