Maxade tankar

Vården igen

Av , , 2 kommentarer 16

 Så var det dags för nästa omgång om vården i Vilhelmina. Denna gång är det ambulansen som en anonym skribent ger sig på. Det som verkar vara problemet är att ambulanspersonalen dricker kaffe innan man tar hand om patienten. Jag inser ju direkt att man blandar ihop olika verksamheter och återigen skulle många missförstånd enkelt kunna undvikas om man tar reda på lite fakta innan man högljud beklagar sig.

 
Problemet här verkar vara att man inte skiljer på när ambulanspersonalen jobbar med just ambulansverksamhet, dvs är på utryckning och när man är inne på sjukstugan för att förstärka upp den normala mottagningsverksamheten.
 
Det finns ingen som dricker kaffe först innan man åker på en utryckning, punkt slut!
 
Vid ett akutfall så är det inte säkert att ambulanspersonalen har tid at ta hand om anhöriga utan det kan vara så att man koncentrerar sig på den som är sjuk. Men sen finns också personer som ringer och larmar efter ambulans och sen kommer gående ut till ambulansen med färdigpackad väska. Precis som om man tror att ambulansen är en gratistaxi!
 
Däremot om vi pratar om mottagningsverksamhet så blir läget ett annat. En akut sjuk patient som måste tas om hand omedelbart blir också omhändertagen. Mindre akut sjuka kan få vänta. Kommer man med akut sjukdom tas man inte i tur och ordning utan då tar man den som är mest sjuk först. Jämför man med väntetider i övriga delen av landet vid aktumottagningar av olika slag så är det korta tider i inlandet.
 
Nästa sak som skribenten inte verkar förstå men som jag har påpekat flertalet gånger är att även vårdpersonal måste ha en dräglig arbetssituation och de lagar och regler som gäller arbetslivet gäller även för oss som jobbar inom vården. Som i detta fall gäller arbetstidslagen. Det är alldeles för ofta som det redan idag skärs in på pauser och matraster. Hur många vill bli omhändertagna av en stressad, hungring personal? Blir det bra kvalité? Hur mycket personal har vi kvar om det blir för odrägligt?
 
Återigen samma sak som jag skrev i mitt förra inlägg. Ring och fråga och lämpligen hör man med nån i ledningen. Att skriva och gnälla på insändarsidor leder ingenstans och det blir absolut inte bättre för nästa patient.
 
Det som är glädjande är att det faktist finns folk som skriver och tar personalen i försvar. Heder till Er.
2 kommentarer

Gnäll om gnället.

Av , , 5 kommentarer 13

 Ibland tänder jag till och så känner jag idag. Så om jag låter lite gnällig så beror det på det, om nån tar illa vid sig så förlåt på förhand. Men jag måste få gnälla lite på gnället.

 
Här på VK "tyck till om Vilhelmina" så finns ett inlägg om nån som är missnöjd med vården. Jag har full förståelse för att man kan vara missnöjd och frustrerad. När man jobbar i vården hamnar man ofta i den konstiga situationen att vet man något om det som hänt får man överhuvudtaget inte försvara sig pga av tystnadsplikten så därför får man aldrig höra den andra sidans historia. Men nu vet jag inte något om historien bakom och kan alltså skriva av mej min irritation. 
 
Men till frågan. Enligt det som skrivs har en trött doktor missat något och man åker sedan 36 mil för att få vård. 
 
Min första fråga är varför man klagar på doktorn? Om denne är trött och utarbetad så är det knappast dennes fel utan det är en arbetsledningsfråga. Det blir den klassiska Vilda-western-slogan "skjut inte pianisten för att pianot är ostämt"!
 
Om det är akut varför sätter man sig och åker 36 mil i bil? Inom 8 mils radie från Vilhelmina finns 5 vårdcentraler och akut vård får man söka var man vill eller råkar befinna sig, dessutom finns ambulans för det som är riktigt högakut.
 
Skribenten föreslår att doktorn skall ta ledigt. Tror man då att det blir lättare att få kontakt med nån doktor om det är än mindre doktorer i tjänst? Dessutom om det då troligen är den doktorn som dragit ett tungt lass för att på något sätt kunna upprätthålla vården.Jag skulle då inte vara speciellt intresserad av att jobba hårt om jag skulle få kritik för det.
 
Men det som egentligen är än allvarligare blir följderna av dessa skrivningar. Hur många doktorer missar mandärför att de inte ens överväger att ta en ledig tjänst för att ryktet säger att det är enbart dåligt. Söker man ett sådant jobb?
 
Hur många doktorer är beredd att jobba på ett ställe där man på fritiden ideligen får veta vilket skitställe man jobbar på och där man får höra mindre smickrande beskrivningar av sina kollegor och vänner?
 
Att tala om vad som är fel är bra och bör uppmuntras, men gör det till rätt person. Denna typ av skriverier blir bara kontraproduktivt och inte får vi fler fasta doktorer av det. Jag är glad att jag jobbar på ett ställe där mitt jobb uppskattas. Det blir fel här också, man kan glömma bort saker som borde gjorts men det brukar man förstå ute på samhället här.
5 kommentarer

Lite historisk tillbakablick

Av , , 3 kommentarer 9

 

Jag upplever helt klart att man från olika borgerliga håll försöker att göra olika omskrivningar av landets historia. då är det ganska bra att försöka skaffa en egen bild av vad som har hänt och inte lita på olika personerstolkningar. 

Om man tittar på hur Sveriges statsskuld har varierat över tiden och sen kopplar ihop det till olika regeringar ser det ut såhär:

Röda fält är perioder med socialdemkratisk regering. Det gröna fälltet är den period där regeringen var centerledd men innefattar även den perioden när det var en folkpartistisk minoritetsregering. Blå fält är moderatledda regeringar. I absoluta tal ser man då att statsskulden nära nog femdubblades under "centertiden", under Bilds tid i början av 90-talet fick vi en fördubbling av statsskulden. Under de socialdemokratiska perioderna ser vi då att man får en puckel innan man kunnat vända trenden. Den nuvarande regeringens avbetalning av skulden är egentligen bara slutet på den puckel som Perssons regering jobbade med och skulden minskade egentligen bara under de första 20 månaderna, därefter har den legat stilla. 

Sen kan man titta lite på några länder i eu och vi ser att statsskulden (räknat i procent av BNP) ökar och speciellt i de stora länderna. Sen får var och en koppla ihop det med vilken regering som sitter.

 

Min slutsats? Tja, inte kan man koppla ihop att statsskulden ökar för att det sitter en vänsterledd regering utan det ser snarare ut tvärtom.

3 kommentarer