Maxade tankar

Julmusik

Av , , 3 kommentarer 9

 Så var årets julkonsert till ända. För min del började dagen straxt före kl 12 och återigen hemma en stund efter kl 8. Så det är ett antal timmar som läggs ner på det hela och då tillkommer en antal timmar tidigare dagar för mer förberedelser.  Fortfarande har jag lite ogjort för jag måste packa ur bilden den utrustning jag hade med mig.

Men om man sen tänker på antalet personer som varit med idag och det antal timmar som var och en lagt ner på förberedelser så blir det en enormt stort timantal.

Skoj då att kyrkan är riktigt fullsatt.

Men nu har jag inga fler musikengagemang detta år så nu kanske man snart kan börja söka efter lite julfrid även här.

3 kommentarer

Kyrkan och skogen.

Av , , Bli först att kommentera 5

 När man diskuterar ekonomin i församlingen/samfälligheten (Svenska kyrkan) kommer nästan alltid frågan upp om kyrkans innehav av skog och varför man inte utnyttjar detta. Men församlingen/samfälligheten har ingen skog! Det är nämligen så att skogen ägs och förvaltas av stiften och organisatoriskt är en församling helt fristående och har ingen som helst beslutanderätt över stiftets verksamhet. Jag brukar säga att församlingen fungerar ungefär ungefär som ett franchiser-företag, dvs man är ett eget företag men har rätt att använda en huvudorganisations namn mm under förutsättning att man följer centralt angiva regler och direktiv.

 
Ursprungligen så var en trakts innevånare skyldig att se till att en präst kunde få en lön för att man skulle få bilda en egen församling och det är ur detta som skogsinnehavet tillkom och skogsinnehavet kallas egentligen för prästlönetillgångar. Luleå stift har ca 60 000 hektar mark varav ca 32 000 hektar används för skogsbruk. Den utkomst som fås från skogen fördelas sen mellan församlingarna enligt ett fastställt andelsantal.
I reda pengar innebär det att Stensele-Vilhelmina samfällighet får ca 400 000 kr per år. 
 
Läs mer här:
 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=658832
Bli först att kommentera