Maxade tankar

Kommunfullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 9

 ..blev en ganska kort tillställning, en stund före lunch var vi klara med dagens föredragningslista. Min insats för dagen var att presentera de förslag till nya uppdrag eftersom vi har haft en del avsägelser, jag är ju fullmäktiges valberednings ordförande. Speciellt kan man notera att Maria Kristoffersson avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, Hon ersätts nu av Ingrid Eriksson. Maria kommer att sitta kvar i kommunfullmäktige och i regionfullmäktige. Därutöver har hon kvar 5 uppdrag som hon valts till av fullmäktige.

Jag kan konstatera att alliansen haft flera avhopp/avsägelser från olika poster sedan nya fullmäktige tillträdde.

Bli först att kommentera