Maxade tankar

Nygammalt parlamentariskt läge

Av , , 1 kommentar 22

Vi har nu fått ett intressant läge i Vilhelmina fullmäktige i och med att den politiske vilden Bengt B avsagt sig sina uppdrag. Egentligen återgår vi nu till vad som gällde direkt efter förra valet.

I fullmäktige är det helt solklart vad som gäller. Länsstyrelsen gör en ny omräkning utifrån valresultatet och ser vem från PA som står på tur att bli ordinarie ledamot i fullmäktige.

Men det är sen det blir intressant. Bengts övriga uppdrag skall ersättas med en ny person, framför allt ska hans plats i kommunstyrelsen ersättas. Vilket parti som skall tillsätta den posten beror helt på vilka partier som nu kan tänka sig att gå in i en valteknisk samverkan i fullmäktige. Den grupp (alltså de som ingår i en valtekniska samverkan) som har majoritet i fullmäktige skall också ha majoriteten i nämnderna. Om så inte skulle bli fallet så har fullmäktige rätt av ”sparka” hela nämnden och välja samtliga poster i nämnden, och även övriga nämnder och majoriteterna inte stämmer överens.

Skulle valet av en person i nämnden komma att stå mellan två personer och det blir votering och det skulle bli lika rösttal så är det lotten som avgör (inte ordförandens utslagsröst).

Sen finns möjligheten att fullmäktige utlyser extraval (”nyval”) men det kräver att 2/3 av närvarande ledamöter röstar för det och det känns inte sannolikt att det skulle ske.

1 kommentar