Jan-Eriks blogg

Bygg Norrbottniabanan

Av , , Bli först att kommentera 17

Tänkvärt är att om vi i stället för betala privata husrenoveringar och billig hemhjälp (Rot och Rut) lade detta på att förverkliga Norrbottniabanan så skulle den vara tillfullo betald på drygt 1.5 år enligt dom beräkningar att banan skulle kosta 25 miljarder. Tilläggas kan att det planeras att satsas på investeringar i norra sverige och barentsregionen på 1500 miljarder kronor inom en 10 års period. Norrbottniabanan behövs och den behöver påbörjas snarast. Vad väntar regeringen på?

Bli först att kommentera

Vilka förtidspensionerar?

Av , , 1 kommentar 17

Alliansregeringen har ju rättfärdigat sitt sjukförsäkringssystem med att S-regeringen tidigare förtidspensionerade för många. Hur har det då gått för alliansen under deras år? Ja, under 2010 så förtidspensionerades 6700 unga. Deras första 4 år skedde en ökning med 50%. Deras löften klingar falskt. Återstår att se vad som händer under denna mandatperiod.

1 kommentar

Moderaternas dolda vision

Av , , Bli först att kommentera 17

 

 

Moderaterna vill framstå som det nya arbetarpartiet. Låt oss syna deras dolda avsikt. Man har och gör nu skattesänkningar för dom som arbetar. För pensionärer, sjuka och arbetslösa är budskapet klart. För dom avser man inte att göra någonting åt. Hur är och blir det då för sjuksköterskorna, vårdbiträden och busschaufförerna, som dom själv tar som exempel? Ja, dessa har fått en del skattesänkningar och fler skall det tydligen bli. Ser man då enbart krasst till att det har ökat en del i den egna plånboken så lär nog många tycka att det är bra. Att sådana skattesänkningar underminerar statsbudgeten förstår nog alla, men man kanske inte bryr sig så länge man själv är frisk och kan jobba. Detta är en förutsättning, för blir man sjuk eller av med jobbet så kommer man att upptäcka att trygghetssystemen som tidigare har funnits och betraktas som självklara har monterats ned och i framtiden hänvisas man till att ha privata försäkringar hos privata vårdgivare.Varför skall man skattefinansiera vårdcentraler åt vanligt folk, när man själv har råd att köpa vård privat? Detta som följd av dessa skattesänkningar som för ”vanliga” arbetare är en bråkdel av vad höginkomsttagare får. Skillnaderna blir bara större och större. Detta är det sverige som moderaterna vill ha. Kostnaderna för vård stiger och det krävs att man kan betala för sig. Kan man inte det så är man helt utelämnad. Under förra mandatperioden så drev man på privatisering av skolor, daghem,vårdinrättningar,tågtrafik,busstrafik, ja till och med sjukhus m.m. Detta är bara en första början att helt montera ned dom gemensamma trygghetssystemen.Spåren i USA och andra länder förskräcker. Sverige är inte längre vad det har varit och värre kommer det att bli.

 

 

Bli först att kommentera

Centerpartiet igen

Av , , Bli först att kommentera 15

Hur är det egentligen numera med centerpartiet? Stefan Hanna, kommunalråd i Uppsala, har ju gjort en del kontroversiella uttalanden. Är hans åsikter representativa för Centern? Som förtroendevald kommunalråd borde man ju kunna ta hans uttalande som en representant för centerpartiet eller? Nu senast kan man läsa att Anders Carlgren vill utöka vargstammen i landet. Är även detta Centerns ståndpunkt? Om det nu är så, så verkar man än en gång ha övergivit landsbygden, som en gång för länge sedan var centerns hjärtefråga.

Bli först att kommentera

Rot och Rut

Av , , Bli först att kommentera 14

I debatten har fokus riktats på att Rot och Rut inte är riktiga jobb. Självklart är dom det. Vad man skall ifrågasätta är om dessa jobb till stor del skall finansieras av oss skattebetalare. En stor del av medborgarna kommer inte i åtnjutande av dessa på grund av låga inkomster, men får ändå vara med och betala för att dom med höga inkomster skall få en billig hemhjälp. Dom flesta jobben har utnyttjas i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala där vi har dom flesta höginkomsttagarna. För år 2010 har Rot-jobben kostat 13,1 miljarder och Rut 1,3 miljarder. Totalt 14,4 miljarder. Pengar som skatteverket har betalat ut.  Villor och bostadsrätter kan utnyttja Rot, men inte hyresrätterna. Detta speglar åter igen regeringens ideologi.

Bli först att kommentera

Den fria konkurrensens baksidor

Av , , 1 kommentar 15

För nuvarande regering är ju den fria konkurrensen överordnat allt annat. Ingenting får vara i kommunal eller statlig ägo. Om staliga bolag börjar att generera vinst så säljer man ut det. Vinsten skall alltså inte kunna gå till skattebetalarna utan i stället till privata fickor. Man säger att privata företag är billigare och effektivare. Hur har det då gått med tågtrafiken och elmarknaden, för att ta några exempel. Liknande kaos som efter avregleringen av tågtrafiken har inte tidigare förekommit. Man har nu trafikverket som beställare och ansvarig för banorna med sin administration, ett otal operatörer med sina administrationer samt folk som skall kontrollera trafiken. Allting kostar och ingen har ett övergripande ansvar. Elmarknaden ett andra exempel. Sedan avregleringen 1996 har priserna stigit tiofalt. Elavbrott är numera vanligen förekommande. Kärnkraftverken står stilla när dom som mest behövs, med skyhöga elpriser som följd. Svenska kärnkraftverk har ju fått bottenbetyg vad det gäller underhåll. Så blir det när underhållet blir eftersatt och där privata aktörer endast ser till att skapa mesta möjliga kortsiktiga vinst. Konkurrens är i en del fall bra, men viktiga samhällsfunktioner skall inte överlåtas till privata vinstintressen utan skall vara i allmännas ägo, för att garantera att vinstintresset inte överordnas att verksamheten fungerar.

1 kommentar