Jan-Eriks blogg

Vägunderhåll och halkbekämpning inom Umeå

Av , , 1 kommentar 15

Efter mina 42 år inom transportnäringen i Umeå har jag äntligen fått se (men inte uppleva) att halkbekämpningen kan fungera och dessutom bra på stadens bussgator. Vintern 2010/11 har bussgatorna varit bra sandade vid halt väglag. Bara att gratulera. Någon omorganisation på detta måste ha hänt i kommunen. Tidigare har det varit en urusel halkbekämpning där bussarna trafikerar. Ofta vid extrem halka har man inte sett ett enda halkbekämpningsfordon ute. Trots det så har man fått till svar att man har ALLA resurser ute och att man dessutom prioriterar bussgatorna. Det har hänt att man till och med, vid flera tillfällen, har varit tvungen att ställa in trafiken under en tid pga att bussarna inte har tagit sig fram. Bussar har då stått på tvären lite varstans inom trafikområdet. Nåväl- nog om detta och med en förhoppning att det skall fungera lika bra vintrarna framöver.

En annan sak är hur man slarvar när man reparerar asfaltskador. Ett exempel är på Cementvägen, mellan cirkulationsplatserna. En sättning har där skett i vägbanan. Detta har varit under lång tid och nu har man pliktskyldigast öst ut lite asfalt, men skadan kvarstår. Ofta när man lagar hål i vägbanan så öser man bara dit en hög och sedan en tur med välten över. Den nivåskillnad som då ofta blir bryr man sig inte om. Ofta så sker det så amatörmässigt (eller av rent slarv) att en icke fackman skulle kunna göra det betydligt bättre. Finns det inga arbetsledare som kontrollerar det arbeten som man betalar för?

1 kommentar