*** Kerstins Fotoblogg ***

Kerstin Wänman

 Fotointresset har alltid funnits, men det är roligare med systemkamera och redigeringsprogram :)
Jag har en
Konica Minolta
Använder mig av redigeringsprogrammet PhotoScape 3.6

Inlägg av Kerstin Wänman:

Bloggar av Kerstin Wänman