Kvotera Föräldraförsäkringen

97% av de som jobbar i förskolan är kvinnor, med dåligt betalt och låg status. Arbetsuppgifter som historiskt utförts av kvinnor värderas lägre. Kvinnor är mindre värda än män i vårt samhälle. Skammen jag känner över detta gör åtminstone att jag uppmärksammar de många situationer där detta faktum syns och ytterligare cementeras.


En jämn fördelning av barnledigheten mellan föräldrarna har visat sig vara ett effektivt sätt att öka jämställdheten.  Som alla förändringar i regelverk så finns det omständigheter för en del enskilda där en kvotering av barnledigheten får mindre positiva följder. Detta får inte ta ifrån oss ansvaret att göra vad vi kan för att två olika barn som föds idag ska kunna ha samma värde i framtiden, oavsett om de föds med samma kön eller ej.


Det har blivit populärt att argumentera för att besluten om barnledighet ska tas ”vid köksbordet” och inte av politiker. Vilka sitter då vid ”köksbordet”? En man med högre lön än kvinnan? En man med mer fritid än kvinnan? En man som tar mindre ansvar för det vardagliga hemarbetet än kvinnan? En man som har högre status på jobbet och i samhället än kvinnan?
Det kan nog vara lite olika, men för oss som erkänner att vi inte lever i ett jämställt samhälle och tycker att vägen dit är alltför lång så är en kvoterad barnledighet ett självklart och effektivt medel. Även om det för några som sitter vid köksbordet känns främmande, skrämmande och modernt.

 

11 kommentarer

 1. Denny Wikberg

  ”Har visat sig” och ”effektivt”, sådana påståenden får man gärna leda i bevis, tex genom hänvisning. Sedan är ju försäkringen delad idag men med möjlighet att överlåta dagar mellan föräldrarna. Men den för mig främsta anledningen till att man ska lämna det som det är idag är att friheten i sig har ett värde för människor, att få känna makt i vardagen och att slippa bli fråntagen beslutsmöjligheter av andra (som då tar dessa beslut åt en) är för mig viktigare i det här fallet. Jag tycker att man som princip ska ha ett politiskt skikt som inte detaljstyr hur man ska leva och vilka värderingar man ska ha, opinionsbildning javisst men inte regler om de inte har ett odiskutabelt värde av sådant generellt slag att alla förväntas hålla med.

 2. Mr Sound ***

  Kanske fungerar förutsatt att mannen och kvinnan jobbar med samma arbete, eller med likvärdig lön.
  Det kommer dock alltid att vara en skillnad mellan 80% av en ingenjörslön och 80% av en vårdbiträdeslön.

  Sen finns det dom som driver ett eget företag utan möjlighet att vara borta en så lång period, kanske har denne också en betydligt högre inkomst vilket gör att familjen går back för mycket på att han ska vara hemma?

  Ska bli intressant att se hur lagstiftningen om hushållsysslor, som är det naturliga steget efter denna dårskap, kommer se ut. Oanmälda kontroller (obegränsade möjligheter att skapa jobb i offentliga sektorn också, utmärkt!)? Kameror i taket? Webbaserade enkäter med personlig login och åtal för bedrägeri om man ljuger om tvätten kanske…

  Tvångsdelad föräldraförsäkring är ett vansinnigt förslag, helt genomkorkat. Folk får väl bestämma själva vad som passar dem och deras barn bäst.

  Du som politiker ska se till att lika lön för lika arbete eftersträvas, inte skriva att kvotering är något modernt för då har du missuppfattat något.

 3. Krister Andersson

  Svar till Mr Sound *** (2011-08-29 13:52)
  Det andra stycket i din kommentar visar så tydligt hur långt ifrån ett jämställt samhälle vi är (eller anser du att även kvinnor kan driva företag?).
  Till ”lika lön för lika arbete” har vi en bra bit kvar. Individualiserad föräldraförsäkring skulle vara ett steg på vägen.

 4. Krister Andersson

  Svar till Denny Wikberg (2011-08-29 13:48)
  Frihetsresonemang är viktiga men då min frihet delvis bygger på inskränkningar i kvinnors makt och möjligheter är det denna orättvisa vi ska åtgärda i första hand.
  Att hitta bevis för kopplingen mellan gemensamt ansvar för barn och jämställdhet mellan könen är inte särskilt svårt. t.ex: http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2010/effekten-av-delad-foraldraledighet-pa-kvinnors-loner/

 5. Denny Wikberg

  Studien visar att hur en familj väljer att ta ut ledigheten påverkar deras framtida löner, är man ledig mer ex. påverkar det den framtida lönen negativt. Gott så då får väl föräldrarna ta hänsyn till det när de delar dagarna mellan sig! Däremot dras i studien inga konsekvenser ur ett vidare perspektiv. Så din familjs frihet att välja påverkar era framtida löner, med den kunskapen kan ni fatta ett beslut som passar era värderingar, däremot är det inte nödvändigt att överföra dessa värderingar på andra med tvång.

 6. Mr Sound ***

  Låt mig fråga följande, med en tvångsdelad föräldraförsäkring, tror du att:

  1. Barnet kommer få fler dagar tillsammans med föräldrarna (totalt alltså, mamman och pappan)?
  2. Föräldrarna kommer att få en bättre ekonomi?
  3. Föräldraförsäkringen kommer att bli billigare för samhället?

  Ett litet tips, svaret på alla tre frågorna är nej. Resultatet av ditt förslag hade varit att vissa skulle välja att inte ta ut alla dagarna alternativt få en sämre ekonomi. Dessutom skulle det bli dyrare för samhället om den som tjänade mer tog ut fler dagar, både vad gäller föräldrapeng och uteblivna skatteintäkter.

  Det finns dock problem med att kvinnor oftare jobbar i den offentliga sektorn där det inte är samma löneutveckling på grund av att man endast har en arbetsgivare (tänker på ditt inlägg, ang förskolan).

  Därför borde man konkurrensutsätta den offentliga sektorn ordentligt. Privat drivna företag men offentligt finansierade. Där har du ett recept för att höja lönerna för landets förskolelärare.

  Sen ang kvinnornas löner så höjs dom generellt hela tiden. Idag är kvinnor i majoritet på de flesta universitetsutbildningar. Man skall komma ihåg att många personer på arbetsmarknaden började sin karriär för 20-30 år sedan då samhället såg helt annorlunda ut. Resultatet av dagens jämställdhet kommer inte att synas i statistiken förrän om 20-30 år heller. Mitt recept är att vänta, kvinnolönerna kommer höjas på naturlig väg.

  Ditt recept är inte önskvärt och kommer inte att leda till högre löner och mer jämställdhet i samhället.

 7. Krister Andersson

  Svar till Mr Sound *** (2011-08-29 23:08)
  1. I förlängningen är jag övertygad att barnen får mer tid och kontakt med båda föräldrarna om ansvaret för hem och barn delas jämnare.
  2. Hälften av föräldrarna kommer att få bättre ekonomi. I de allra flesta fall kvinnorna. Föräldrarnas gemensamma ekonomi torde inte påverkas varken positivt eller negativt som en direkt följd av detta.
  3. Ett mer jämställt samhälle där föräldrarnas ansvar för barn och hem utjämnats, och kvinnor har samma möjligheter och makt som männen skulle vara en stor vinst, även ekonomiskt.

  Teorin att privata alternativ leder till höjda löner har då inte fungerat i skolan. Eftersom det ekonomiska utrymmet inte ökar så har det medfört lägre löner, sämre kvalitet och glada riskkapitalbolag.

  Det vore uppfriskande med en kommentar från en kvinna i denna fråga.

 8. Denny Wikberg

  Kvinnor som kommenterar politiska bloggar är sällsynta, däremot läser de kanske bloggarna vad vet jag?

  Men visst kan det vara så att opinionen i frågan delvis skiljer sig mellan könen, det verkar dessutom finnas en delvis tydlig skillnad utifrån politisk tillhörighet där vänstern är mest positiva och KD mest negativa. Att vänstern är positiv fövånar kanske ingen då de alltid gillat planerade samhällen, då är det mer intressant att se hur MP förhåller sig då de är mer liberala och inte lika naivt intresserade av statlig styrning i alla frågor, än trillar MP hit och än dit vad gäller graden av styrning och var de egentligen hör hemma är svårt att veta (det kanske i och för sig är vad de önskar?).

 9. Nicke

  80% av en ingengörslön är ju högre, då måste det ju betyda att man ”får” mer om ingengören är hemma.

 10. Karl G

  Skönt att se inlägg från MR SOUND och DENNY. Två kloka röster i ett annars nattsvart mörker på denna blogg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.