Värdet av ett bra kött.

Vår motion om en ”Köttfri dag” i kommunens verksamheter gick vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Ett litet men viktigt steg för att sprida kunskap och medvetenhet om ett av våra stora miljöproblem och hur vi kan hitta lösningar och samtidigt berika vår kulinariska tillvaro.

Som kommunstyrelsens ordförande påpekade så hade förmodligen ett skarpare förslag att på direkten införa en köttfri dag, i stället för att först inhämta andra åsikter, också stötts av en majoritet i ks. Det finns dock en viktig poäng i att involvera bl.a. kommunens proffs på matlagning i processen för att goda erfarenheter och idéer ska tas tillvara i en positiv anda. Det är viktigt att det inte blir pannkaka av alltihopa, i dubbel bemärkelse.


Att centerpartiet reserverade sig mot beslutet är i sanning obegripligt. På tio år så har svenskens köttkonsumtion ökat med 20 %. De senaste tre åren har antalet heltidsbönder i Sverige minskat med 20 %. En allmän ökad efterfrågan på kött har alltså ingenting med svenska bönders överlevnad att göra. När kött som nu inte värderas som den högkvalitativa näringskälla det är, eller för dess kvalitet, så står sig svenska bönder slätt mot högintensiva köttfabriker på varmare breddgrader. Jag är övertygad om att en miljömässigt sund mathållning där vi äter fullt tillräckligt med kött, men ända mindre än hälften av idag, leder till att vi kommer att sätta större värde på det kött vi äter och framförallt det som produceras av våra lokala bönder.
 

 

 

Etiketter: , , , ,

6 kommentarer

 1. Magnus

  Varför inte verka för vegetariska alternativ alla dar i veckan istället för att så osmart bara fokusera på att stigmatisera kött. Om svensken ska förmås att äta mer frukt och grönt så är det bättre att locka med attraktiva alternativ istället för att förbjuda.

 2. Krister Andersson

  Svar till Magnus (2011-11-18 09:49)
  Att lyfta värdet av kött som en högkvalitativ näringskälla är väl inte att stigmatisera, eller? Det är den ohållbara köttproduktionen och konsumtionen vi måste komma till rätta med om vi ska ha en chans att bevara vår planet i någorlunda fungerande skick. Som jag skrev så är detta ett litet steg. Det finns mycket mer att göra och fler och bättre vegetariska alternativ som vi tror att även detta kommer att leda till. Att Miljöpartiets arbete för framtiden och miljön kommer att fortsätta kan du också vara säker på.

 3. Ulf Eriksson

  Med formuleringen ”Att centerpartiet reserverade sig mot beslutet är i sanning obegripligt” vilseleder du läsarna.

  När det gäller beslutet om en köttfri dag har vi med vår reservation inte tagit ställning för eller emot motionens syfte. Våra argument och vårt förslag var att frågan ska lyftas när framtagandet av kommunens kostpolicy utreds och beslutas. Med andra ord ta frågorna i rätt ordning och det var också ett av våra argument i debatten.

  Kommunen saknar idag en kostpolicy varför vi har motionerat om att ta fram en sådan. Detta för att vi tycker det är viktigt att politiken talar hur man vill ha det när det gäller frågor som kravodlat, närproducerat, kött/vegetariskt mm kopplat till miljöarbetet och hållbarhetsfrågorna.

  Hur politiken fungerar när två förslag ställs mot varann vid beslutstillfället känner du väl till. När ett förslag inte bifalles av en majoritet av ledamöterna äger förslagsställarna rätten att reservera sig till förmån för sitt eget förslag.

 4. Krister Andersson

  Svar till Ulf Eriksson (2011-11-19 19:01)
  Jag tycker verkligen att det är obegripligt, och det är inga överord. Hur kan det vara vilseledande? Beslutet handlar om att ta ett litet steg i rätt riktning. Många fler steg kommer att behövas och vi ser gärna att centerpartiet är med på resan. Ni har givetvis rätten att reservera er men det vore roligare om ni funderade på hur vi ska komma framåt istället.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.