Att förstå om bilar.

SCB och myndigheten Trafikanalys kommer med statistiken om hur bilkörandet i Sverige har förändrats de senaste åren. Två saker som är extra viktiga att förstå av denna statistik är:

 • Genomsnittsbilen i Sverige kör mindre och mindre för varje år. Även om antalet bilar i Sverige ökar något så verkar inte biltrafiken göra det.
 • I storstäderna kör varje bil längre varje år än i t.ex. Västerbotten och Norrbotten. Längst varje år går en bil i Stockholms län.

Om verkligheten ska ligga till grund för våra politiska beslut finns det en del att fundera över:

I vår huvudstad planeras det för ”Förbifart Stockholm”. Ett 50-miljarders vägprojekt som till en kostnad av mer än 2 miljoner kronor per meter (!) ska leda biltrafiken en annan väg genom staden. Det är inte vettigt att satsa dessa enorma summor för att bygga fast sig i gamla lösningar. Våra skattemedel ska användas för att bygga framtidens trafiksystem för framtidens transporter, och de måste ske kollektivt i mycket större utsträckning. Om vi inte klarar av att styra om till större del kollektivtrafik i Stockholm; Var ska vi då klara det?

En bensinskatt som Miljöpartiet föreslår gör att den som kör längre får betala mer (vilket är själva syftet), och den som kör mindre får betala mindre. En bilist i Stockholm skulle alltså betala mer än en bilist i Västerbotten. Omvänt gäller om man väljer att inte införa bensinskatten. Detta gynnar alltså Stockholmsbilisten. Jag misstänker dock att Miljöpartiets förslag om höjd bensinskatt, kommer att framställas som ett hot mot landsbygden i valrörelsen.

Problematiken för de som bor utanför stadsområdena och är beroende av bilen för att kunna ta sig till och från arbetet måste tas på mycket större allvar. Att hjälpa dessa genom att hålla nere priset på fossila bränslen funkar inte. Det omfördelar bara resurser till områden där bilarna i genomsnitt går ännu längre. Miljöpartiet vill omfördela den nya bensinskatten till satsningar på förnyelsebara bränslen och arbetstillfällen på landsbygden där produktionen ska ske.

Det är inte hemmet som ligger för långt från jobbet på landsbygden. Det är jobbet som ligger för långt från hemmet.

 

 

 

 

6 kommentarer

 1. Jörgen

  Jag har personligen ingenting emot att bensinskatten höjs, delvis pga att jag själv är så lyckligt lottad att jag med ett minimum av viljestyrka kan cykla mellan bostad, sonens skola och arbetsplats utan några som helst problem.
  Jag köper däremot inte MP:s argumentation som säger att en sådan skattehöjning skulle slå hårdare mot Stockholmarna än mot glesbygden. Visst, det verkar så om man enbart ser till den årliga körsträckan per bil. Men en sådan kalkyl bortser ju helt från en lika viktig variabel, nämligen bilinnehavet per invånare.
  Bilinnehavet i Stockholms län är 390 per tusen invånare (och ännu lägre i Stockholms kommun). Motsvarande siffra för de fyra nordligaste länen är ca 530 och för riket som helhet 467 (http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Infrastruktur/Personbilar-per-1000-invanare/).
  Bilinnehavet i Norrland är alltså ca 36 % högre än i Stockholms län. Stockholmarnas genomsnittliga årliga körsträcka är däremot bara 8 % (100 mil) längre än norrlänningarnas. Om man räknar mil per invånare och år istället för mil per bil, vilket ju ger en mer sann bild av hur skatteökningen kommer att slå för en genomsnittlig invånare, är siffran 629 för Norrland och 509 för Stockholm. Med andra ord skulle den genomsnittlige norrlänningen drabbas ca 24 % hårdare än den genomsnittlige stockholmaren.

  • Krister Andersson (inläggsförfattare)

   Nu jämförde jag bilisterna i länen eftersom det är de som betalar bensinskatten. Antal bilar i Stockholms län är dessutom fem gånger fler än i Västerbotten. Din kommentar är givetvis relevant, men de som drabbas hårdast är boende i landsbygd med långa avstånd till jobbet och inga alternativ till bilen. Att ”hjälpa” dem genom att hålla nere priset på fossila bränslen är en synnerligen trubbig och ineffektiv åtgärd. Då är det mycket effektivare med riktade reseavdrag till områden utan vettigt alternativ till bilen.

 2. Jörgen

  För att övertyga de som bor i glesbygd om att de kan bli vinnare istället för förlorare om bensinskatten höjs måste man nog samtidigt vara väldigt tydlig och konkret rörande hur det ska ske i praktiken. Om man inte får ihop den argumentationen lär det bli ett svårsålt politiskt förslag, vilket jag har full förståelse för.
  Att det är fler som drabbas av skattens effekter i Stockholm, men i lägre utsträckning räknat per person, är knappast någon tröst.

  • Krister Andersson (inläggsförfattare)

   Människor på landsbygden är nog mer reflekterande och långsiktiga än att bara tänka på en kortsiktig ekonomisk vinst (eller förlust beroende på hur man väljer att se på saken). Därför känns det viktigt att problematisera den rätt vulgära och endimensionella argumentation som förekommit, och förmodligen kommer att fortsätta, om miljöskatter på fossila bränslen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.