C ger mindre naturskydd

I valrörelsen kritiserade centerpartiet i stora ord de fall där markägare inte fått intrångsersättning i tid då deras marker avsatts för bevarande av biologisk mångfald. Nu ser man till att anslagen till skydd av natur halveras. Hur tänker man att detta ska öka möjligheterna till ersättning?

Det är tydligt att centerpartiets retorik inte grundat sig i miljöhänsyn eller oro för den snabba förlusten av biologisk mångfald.

 

5 kommentarer

 1. Ove

  Hej.
  Inte pengar som är problemet. Problemet är att ni inte respekterar äganderätten. Att jag som markägare i fjällen inte bestämmer över mina egendomar, för mig är det ren kommunism. Tänk om jag sa till dig att vi tar ditt kök om du inte kan bevisa hur mycket du använder det. Jag tar aldrig emot några pengar som ersättning, sätt mig i fängelse när jag sköter min skog efter mitt eget huvud. Ni skulle skämmas.

  • Krister Andersson (inläggsförfattare)

   Om det levde hotade arter i mitt kök (vilket i och för sig inte kan uteslutas) så vore en rimlig ersättning för ett intrång vettigt. Att en enskild människa har äganderätten över ekosystem och alla organismer som är beroende av att ekosystemet fungerar kan jag tycka är mer likt hur kommunismen fungerade i verkligheten.

   • Olle

    Jo man får ersättning för skogen men denna baseras på vad skogen är värd, och det är väl ok .
    MEN i och med att det då finns avverkningsförbud finns ju inget värde ,priset måste ju baseras på marken samt virkesvärdet. Vi har ett område som en gång i tiden staten tyckte var misskött där böter utdömdes , Idag är skogen ”konfiskerad” som skyddsvärd. Min farfar var före sin tid och skötte skogen som han tyckte var bäst med blandskog och självkvistande bestånd. Det är inte skogsägarnas fel att kalavverkningar sker utan staten som krävde detta . Sen borde inte privat skog ägas av människor som enbart ser det som en bra affär. Vi på landet som både brukar åker och skog i fungerande jordbruk avverkar ofta skogen mer ömsint och bevarar ofta vissa områden som skyddsvärda på eget initiativ.Sveaskog som ägs av staten verkar ju inte ta nån hänsyn och verkar heller inte behöva återställa skador vid avverkning. Det är vi små som frivilligt sköter skogen på ett miljömässigt sätt ni tar skogen från.Borde inte vi premieras istället för att skogen ”konfiskeras”.

    • Krister Andersson (inläggsförfattare)

     Jag är själv skogsägare och ser både goda och sämre exempel på hur skogar brukats av andra små skogsägare. I skuggan av en skog så vet jag också att mitt liv är ganska kort. Därför har jag tillåtit att den biologiskt värdefullaste skogen blivit reservat, För även om jag försöker uppfostra mina barn med en hållbar syn på saker så är det inte de som bestämmer över marken om hundra år. Historiskt fanns det bara avkastningsmål för skogen i Sverige men numera finns också miljömål, även om de får stå tillbaka i stor utsträckning, och där är ofta de stora bolagen tyvärr värst. Den vulgära äganderättsdebatten som förs känner inte många av den äldre generationen jag mött igen. De har med sig en självklar syn av att markerna ska brukas varsamt, och en stor förståelse för att det finns sånt som måste bevaras då exploateringen runt om accelererar. Det borde absolut finnas nån bevarandeform där markägare som bedriver ett icke intensivt skogsbruk skulle kunna avtala om fortsättning av detta och dessutom få en ersättning för det.

     • Petter

      Min familjs skogar har varit skövlad historiskt sett, ligger i södra Sverige.
      Där fanns Glasbruk och Järnindustri på 1700 talet och fanns då ingen skog, denna hade eldats upp i masugnar och glashyttor. Denna industri flyttade då till nya områden eftersom de skövlat skogen och inget bränsle fanns kvar. Men på fotografier från ca 1850 var det storskog igen och idag syns inga spår av denna rovdrift och vi har områden som vissa kallar urskog ? Vi har ägt skogen sen 1600 talet och denna ingår i ett storjordbruk där alltid skogen varit ansedd som en kapitalreserv som avverkats varsamt vid skördebortfall osv. Lite annat här i norr där skogen i modern tid varit enda inkomsten för många. Här bedriver jag mitt skogsbruk med plockavverkning vilket man får slåss mot skogsstyrelsen för. Samt att myndigheter vill ”konfiskera” stora arealer som skyddsvärd, ibland vill man bara spy .Varför ska man som skogsägare bli jagad av två myndigheter som där den ena vill att vi ska hyggesavverka och den andra vill ta skogen för man vårdar den???

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.