Etikett: äldre

Hållbart gäller för natur och människor – hela livet!

Av , , 2 kommentarer 10

Det är ingen nyhet att Miljöpartiet de gröna ser omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som den absolut viktigaste frågan. Att denna omställning är nödvändig råder det heller ingen tvivel om från någon forskare eller seriös politiker. Till skillnad från andra partier ser vi dock att denna omställning måste gå mycket fortare om vi inte ska förlora ovärderliga delar av vår natur, eller till och med se hela ekosystem haverera.

Hållbart är också ett begrepp som vi använder då vi pratar människors hela liv. Alla ska ha större möjligheter att styra sina liv genom att kunna arbeta mindre under tider i livet då det är svårt att minska på annat. Detta hindrar givetvis inte att vi ska ha möjlighet att jobba mer då det är vårt eget val. Vi ska ha större möjligheter att ta en paus i arbetslivet för att reflektera, utbilda oss eller prova en egen verksamhet. Vi ska också kunna anpassa arbetstiden i tid då vi blir äldre för att orka delta i arbetslivet högre upp i åldrarna. 

Då vi blir gamla och behöver stöd och hjälp ska vi givetvis själva styra över vår situation. Möjligheten att bo kvar hemma ska stödjas, liksom andra alternativa boendeformer som t.ex. generationsboende. Närhet till natur, bra mat tillagad på plats och en miljö som stimulerar är viktiga delar i våra liv även om vi inte längre kan bo hemma. Obligatoriska läkemedelsgenomgångar är viktiga för att minska risken för onödiga och långvariga överdoseringar.

Då vi pratar med äldre människor om vad vi vill i kommunen så är det framförallt miljöfrågorna de vill prata om. Antingen känner de sig väl trygga att våra värderingar inte kommer att göra livet sämre för dem, eller så ser de, med livserfarenheten som grund, vilka frågor som är den riktiga och viktiga utmaningen. Hållbart är för alla!

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,