Etikett: carlgren

Framtidens energi.

Av , , 4 kommentarer 10

Energieffektivisering är den kraftfullaste och viktigaste åtgärden för att Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. 20% av energin som förbrukas i Sverige går till uppvärmning i privatbostäder. Klimatavdraget för husägare som minskar sin energiförbrukning med 30% är därför en välriktad åtgärd för att minska användningen av fossila bränslen. Detta förutsätter givetvis också att vi ställer om transportsektorn till mer tågtrafik och miljöbränslen.

Energisystemet är ett sammanhållet system. Miljöminister Andreas Carlgrens tänkande att det inte skulle vara effektivt att minska energiförbrukningen i privatbostäder "eftersom olje- och naturgasanvändningen i bostadssektorn är så liten" visar antingen på ett försök att förvilla människor, eller en pinsam brist på kunskap. Eftersom transportsektorn står för en stor del av de utsläpp som orsakar den ökade växthuseffekten så är det givetvis här en stor del av minskningen av fossila bränslen måste ske. För att vi ska klara detta, och fortfarande kunna förflytta oss på ett bekvämt och praktiskt sätt, så måste annan energi tillföras till transportsektorn. Därför är det viktigt att effektivisera i alla delar av energisystemet för att frigöra dessa energiresurser.

Miljöpartiet de gröna har tillsammans med sina samarbetspartners lagt fram ett klimatmål för 2020 som är mycket ambitiösare än borgaralliansen. Forskningen och utvecklingen inom miljösektorn har gått snabbt och med rätt signaler från samhället så kan den gå ännu snabbare framöver. Det är också svårt att exakt veta vilka förändringar som kommer att ske i omvärlden, bland landets företag och våra invånare. Av den anledningen så har de rödgröna presenterat sina direkta åtgärder för nästa mandatperiod, men inte längre. Att vänta med att bestämma ytterligare framtida åtgärder för att nå klimatmålen är en själklarhet. Lika självklart som att en IT-avdelning på ett företag inte beslutar om alla sina dator- och kommunikationsinköp tio år i förväg. Alliansen har lagt fram ett mycket mindre ambitiöst klimatmål där de bland annat räknar bistånd i andra länder som utsläppsminskningar Sverige. Dessutom skryter de gärna om att de har redovisat alla åtgärder som behöver göras tio år framöver. Är detta en en aktiv och progressiv klimatpolitik? Den som tror, eller vill, att världen ser ut likadant om tio år hoppas nog på ett omval av dagens alliansregering. Du som tror på framtiden och vår gemensamma förmåga att skapa ett hållbart, långsiktigt och solidariskt samhälle röstar rödgrönt i morgon.

4 kommentarer
Etiketter: , ,