Etikett: framtid

Ett svårt skolval…eller?

Av , , 4 kommentarer 6

Vårterminen ska just börja och för många elever och föräldrar väntar också snart ett osäkert ”skolval”.

Enligt den internationella PISA-rapporten så har svenska elevers läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap minskat signifikant under 2000-talet. I rapporten lyfts ökad segregation till följd av det fria skolvalet fram som en viktig förklaring till de försämrade resultaten. Resultaten har försämrats generellt för alla elever men det är de lågpresterande elevernas resultat som sjunkit mest. Pedagogisk forskning har visat på de positiva effekter som en skola med socioekonomisk och kulturell mångfald har på alla elevers resultat. Att kompensera för dessa positiva dynamiska effekter med ökade skolinspektioner, högre krav på rektorer och mer personellt stöd är nog mycket svårt, och med all säkerhet väldigt resurskrävande.

Det viktigaste ”Skolvalet” vi har framför oss är om vi ska använda mångfaldens krafter till att höja kvaliteten i vårt skolor, eller om det är andra värden än kunskap som ska forma vårt utbildningssystem.

För oss som tror att kunskapsnivån i vårt samhälle är av stor betydelse för hur vi kommer att klara av framtida utmaningar på nationell och global nivå så är PISA-rapporten en allvarlig signal. Om kunskapsnivån sjunker till följd av det fria skolvalets effekter. Vilka valmöjligheter ger vi till kommande generationer?

 

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Badhus – för ett hållbart Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 9

 

I Vännäs finns en mångfald av möjligheter för kommunens invånare. Här kan man bo lantligt eller i tätorten och ha nära tillgång till bra service och en rik natur. Med nya effektiva tåg kommer man dessutom att kunna nå Umeå med sitt rika kulturliv på mindre än en halvtimme. Det finns goda förutsättningar för att Vännäs ska kunna vara lösningen för många människor som vill skapa sig sin framtid. Samtidigt är det viktigt att vi är noga med att vår växande kommun också minskar den negativa påverkan vi har på vår miljö och vårt klimat. När vi i miljöpartiet vill vara med och skapa en hållbar framtidskommun menar vi en kommun där du har stora möjligheter att påverka ditt eget liv, samtidigt som du vet att det inte försämrar förutsättningarna för kommande generationer eller andra människor. Varken här eller i andra länder.
Effektivare pendlingstrafik till Umeå är en viktig del i ett hållbart Vännäs, men även om avståndet till Umeå minskar är det viktigt att kunna erbjuda bra möjligheter även på hemorten. Därför vill vi att Europas klimatsmartaste badhus byggs i Vännäs.
Ett badhus ger tillfällen till glädje och nytta för många, genom hela livet. Med möjligheter till simskola, lek, umgänge, babysim, rehabilitering och motion blir badhuset en viktig del av ett hållbart liv för Vännäsborna.
Genom byggandet av Europas klimatsmartaste badhus kommer mängder av kunskaper och erfarenheter om hur man bygger på ett hållbart sätt våra tjänstemän, företagare och politiker till del. Kunskaper som vi har stor nytta av i den fortsatta utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Som ett gott exempel för alla som bor i kommunen ökar det också medvetenheten om energi- och hållbarhetsfrågor på ett effektivt sätt. Precis som andra innovativa satsningar så kommer anläggningen också att kunna fungera som modell och inspirationskälla för besökare från när och fjärran.
Då Europas klimasmartaste badhus står klart blir det en oerhört positiv symbol för vår kommun. Ett Vännäs som satsar på människorna och på ett hållbart liv. Ett modernt Vännäs som satsar mot framtiden. Ett Vännäs att leva i.
Frågan om ett badhus har diskuterats under många mandatperioder. Kostnaden, och då framförallt driftskostnaden, har varit en stor stötesten. Med ny teknik och nya innovativa lösningar är vi övertygade om att driftskostnaderna kan hållas låga. Tillsammans med allt positivt detta projekt kommer att ge finns det ingen anledning att vänta längre.
Miljöpartiet vill ha ett badhus i Vännäs – Europas klimatsmartaste!
Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Vår planet gjorde ett gästspel!

Av , , 2 kommentarer 9

Under  TV4:s valdebatt ställdes en jordglob fram för att symbolisera klimatpolitiken. Femton minuter senare ställdes den undan bakom en skärm. Symboliken kunde knappast vara tydligare.  

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

”Hur tänkte du då?”

Av , , 9 kommentarer 24

Denna pedagogiskt användbara fråga dök osökt upp under partiledarutfrågningen av folkpartiledaren  Jan Björklund. Han förklarade varför borgaralliansen vill satsa på nya kärnreaktorer med orden: "de förnybara energikällorna är mycket bra, men de kommer aldrig att kunna ge den mängden el som vi behöver"! Det värsta med dessa ord är inte att folkpartiledaren inte riktigt förstod vad han sa. Det värsta är att orden talar om för oss vilken beskrivning av verkligheten som ligger till grund för den politik som den sittande regeringen för.

Vi vet att vi måste förlita oss på förnyelsebara energikällor I framtiden. Vi vet att ju längre vi skjuter upp omställningen, desto svårare och plågsammare blir det att klara av de nödvändiga åtgärderna. Vi vet att framtidens samhälle måste utvecklas på ett annat sätt än det vi lever i nu, och det ska bli oerhört spännande att vara med på resan. För att lyckas krävs tankar som inte tänkts ännu, idéer som inte prövats ännu, kontakter som inte tagits ännu, och människor med visioner, engagemang och handlingskraft. För Miljöpartiet är framtiden ett äventyr men också en utmaning som kräver ansvar och omdöme. Vi har inte alla svar, men vi har för länge sedan förstått problemet. Detta till skillnad från den nuvarande regeringen som satsar på gamla lösningar på  problem som de inte ens förstått. Hjälp till att  finna framtiden. Ge Sverige en ny regering!   

9 kommentarer
Etiketter: , , , ,