Etikett: hållbart

Badhus – för ett hållbart Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 9

 

I Vännäs finns en mångfald av möjligheter för kommunens invånare. Här kan man bo lantligt eller i tätorten och ha nära tillgång till bra service och en rik natur. Med nya effektiva tåg kommer man dessutom att kunna nå Umeå med sitt rika kulturliv på mindre än en halvtimme. Det finns goda förutsättningar för att Vännäs ska kunna vara lösningen för många människor som vill skapa sig sin framtid. Samtidigt är det viktigt att vi är noga med att vår växande kommun också minskar den negativa påverkan vi har på vår miljö och vårt klimat. När vi i miljöpartiet vill vara med och skapa en hållbar framtidskommun menar vi en kommun där du har stora möjligheter att påverka ditt eget liv, samtidigt som du vet att det inte försämrar förutsättningarna för kommande generationer eller andra människor. Varken här eller i andra länder.
Effektivare pendlingstrafik till Umeå är en viktig del i ett hållbart Vännäs, men även om avståndet till Umeå minskar är det viktigt att kunna erbjuda bra möjligheter även på hemorten. Därför vill vi att Europas klimatsmartaste badhus byggs i Vännäs.
Ett badhus ger tillfällen till glädje och nytta för många, genom hela livet. Med möjligheter till simskola, lek, umgänge, babysim, rehabilitering och motion blir badhuset en viktig del av ett hållbart liv för Vännäsborna.
Genom byggandet av Europas klimatsmartaste badhus kommer mängder av kunskaper och erfarenheter om hur man bygger på ett hållbart sätt våra tjänstemän, företagare och politiker till del. Kunskaper som vi har stor nytta av i den fortsatta utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Som ett gott exempel för alla som bor i kommunen ökar det också medvetenheten om energi- och hållbarhetsfrågor på ett effektivt sätt. Precis som andra innovativa satsningar så kommer anläggningen också att kunna fungera som modell och inspirationskälla för besökare från när och fjärran.
Då Europas klimasmartaste badhus står klart blir det en oerhört positiv symbol för vår kommun. Ett Vännäs som satsar på människorna och på ett hållbart liv. Ett modernt Vännäs som satsar mot framtiden. Ett Vännäs att leva i.
Frågan om ett badhus har diskuterats under många mandatperioder. Kostnaden, och då framförallt driftskostnaden, har varit en stor stötesten. Med ny teknik och nya innovativa lösningar är vi övertygade om att driftskostnaderna kan hållas låga. Tillsammans med allt positivt detta projekt kommer att ge finns det ingen anledning att vänta längre.
Miljöpartiet vill ha ett badhus i Vännäs – Europas klimatsmartaste!
Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Hållbart gäller för natur och människor – hela livet!

Av , , 2 kommentarer 10

Det är ingen nyhet att Miljöpartiet de gröna ser omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som den absolut viktigaste frågan. Att denna omställning är nödvändig råder det heller ingen tvivel om från någon forskare eller seriös politiker. Till skillnad från andra partier ser vi dock att denna omställning måste gå mycket fortare om vi inte ska förlora ovärderliga delar av vår natur, eller till och med se hela ekosystem haverera.

Hållbart är också ett begrepp som vi använder då vi pratar människors hela liv. Alla ska ha större möjligheter att styra sina liv genom att kunna arbeta mindre under tider i livet då det är svårt att minska på annat. Detta hindrar givetvis inte att vi ska ha möjlighet att jobba mer då det är vårt eget val. Vi ska ha större möjligheter att ta en paus i arbetslivet för att reflektera, utbilda oss eller prova en egen verksamhet. Vi ska också kunna anpassa arbetstiden i tid då vi blir äldre för att orka delta i arbetslivet högre upp i åldrarna. 

Då vi blir gamla och behöver stöd och hjälp ska vi givetvis själva styra över vår situation. Möjligheten att bo kvar hemma ska stödjas, liksom andra alternativa boendeformer som t.ex. generationsboende. Närhet till natur, bra mat tillagad på plats och en miljö som stimulerar är viktiga delar i våra liv även om vi inte längre kan bo hemma. Obligatoriska läkemedelsgenomgångar är viktiga för att minska risken för onödiga och långvariga överdoseringar.

Då vi pratar med äldre människor om vad vi vill i kommunen så är det framförallt miljöfrågorna de vill prata om. Antingen känner de sig väl trygga att våra värderingar inte kommer att göra livet sämre för dem, eller så ser de, med livserfarenheten som grund, vilka frågor som är den riktiga och viktiga utmaningen. Hållbart är för alla!

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Allt stöd är viktigt för oss!

Av , , Bli först att kommentera 11

Vi i Miljöpartiet de gröna noterar med glädje ett ökat stöd från många. Även de gamla partierna hittar många frågor i vårt handlingsprogram som de vill hjäpa till att jobba för. Att vi är fler som vill samma saker leder förhoppningsvis till att det händer snabbare. Att det finns frågor i vårt handlingsprogram som varit uppe i den kommunala politiska processen tidigare har inte gjort dem mindre viktiga för oss. Verkligheten är vår utgångspunkt då vi siktar mot framtiden och i verkligheten ska vi också utvärdera hur vi lyckas med våra frågor.

För oss i Miljöpartiet de gröna är omvandlingen till ett hållbart samhälle utgångspunkten för allt vårt arbete. Miljö-, natur- och klimatfrågorna kan inte avhandlas på några enstaka punkter. Denna insikt kommer i varje beslut att ligga till grund för vårt ställningstagande. Därför är en röst på Miljöpartiet de gröna en röst på Vännäs som en hållbar framtidskommun.

Läs gärna:

Handlingsprogram för Miljöpartiet de gröna i Vännäs

mer om Miljöpartiet de grönas politik

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Framtiden förlorare i media

Av , , Bli först att kommentera 13

Ekot i P1 rapporterar om medias rapportering: "Trots att klimatfrågan av de allra flesta politiker beskrivs som en ödesfråga för mänskligheten, så har miljöfrågorna fått litet utrymme i valrörelsen. Jämfört med i vintras så har de här frågorna mer än halverats bland de politiska nyheterna". Är det så att borgaralliansen återigen lyckats få valrörelsen att bara handla om jobben? Det vore i så fall både underligt och förödande. Borgarna skyller själva den ökade arbetslösheten på den internationella konjunkturen. Om en regering anser sig vara så maktlös inför arbetslösheten; varför anser de då att det är av någon större betydelse vilken "jobbpolitik" som bedrivs? 

Framtidsfrågorna och omställningen till ett hållbart samhälle är svåra och utmanande uppgifter. Vi får inte fortsätta att undvika dessa frågor bara för att de är svåra. Det gäller att vi antar utmaningen och "släpper sargen". Framtiden kan vara ljus och oerhört spännande. Det gäller bara att vi vågar lyfta blicken och prata om den.

Vi i Miljöpartiet förstår vikten av att alla beslut som tas i Vännäs leder mot ett hållbart framtidssamhälle. 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Framtiden i skuggan.

Av , , Bli först att kommentera 15

De båda statsministerkandidaterna debatterade i Aktuellt i går kväll. Trots att debattledaren särskilt försökte ta upp frågor som de båda ogärna debatterar så kom de ändå inte in på några miljö- eller klimatfrågor. I P1 igår uttalade sig professorn i inernationell hälsa, Hans Rosling, som åker världen runt och föreläser : "Det sker inte en seriös forskning på nya energisystem, det måste till. Det är pinsamt att det kommunistiska Kina satsar mer seriöst än USA och västerlandets demokratier". 

Än hur riksdagsvalet går så kommer Miljöpartiet se till att alla beslut som tas i Vännäs kommun leder mot en hållbar framtid. Vi tror att det är fördel att satsa offensivt och vara först istället för att osäkert snegla på vad grannarna gör och bli omsprungna. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Jobben, jobben, jobben

Av , , 3 kommentarer 18

 Av statsministern får vi veta att vi som jobbar tillhör "samhällsbärarna". Vad är de som inte jobbar? Pensionärerna, de sjukskrivna, de handikappade som inte klarar av att jobba, de som studerar, och andra som inte jobbar; vad är de? Om du inte bär upp samhället men ändå är en del av det så borde du enligt denna retorik utgöra den tärande delen. Socialdemokraterna kämpar å sin sida med näbbar och klor för att återta kommandot över "jobbfrågan" men har svårt att ändra tankemönster från det tydliga klassamhälle som fanns då partiet bildades. De båda största partiernas verklighetsbeskrivning av ”jobbfrågan” håller effektivt fokus från den viktigaste frågan: Hur ska arbetslivet se ut i framtidens hållbara samhälle? I ett hållbart samhälle leder arbetsuppgifterna till äkta tillväxt där våra ekologiska värden består eller förstärks, där kunskaperna ökar och där utvecklingsmöjligheter för människor, här och i andra delar av världen, ökar. I ett hållbart samhälle kommer vi att kunna anpassa vårt arbete till vår livssituation. I ett hållbart samhälle kommer vi att ges möjligheter och uppmuntran till utbildning för att lära nya kompetenser eller till att pröva nya idéer och arbeten. I ett framtida samhälle kommer vi nog att arbeta mindre varje vecka, men också fortsätta att arbeta högre upp i åldrarna. I ett hållbart samhälle finns det utrymme att uppleva, umgås, glädjas, gråta, sporta, njuta, vila, skapa…och att arbeta.

Om mantrat "jobben, jobben, jobben" istället kunde bytas mot "människan,  framtiden, arbetet " så skulle vi kunna hamna i en diskussion med många fler dimensioner än i dagens torftiga jobbdebatt. Regeringens försök att dela upp oss människor mellan oss jobbar som har ett värde och de som inte jobbar och därmed inte har ett värde är synnerligen förlegat och fullkomligt förödande. En människas värde måste bygga på mycket, mycket större saker än ett jobb. 

För mig är den pensionerade mormodern som jobbat fyrtio år och följer med och tittar på sitt barnbarns ishockeyträning en samhällsbärare. För mig är hon som drabbats av stroke och kämpar varje dag för att kunna klara sig själv en samhällsbärare. För mig är han som lever här långt från sitt hemland, inte för att han vill utan för att han måste, en samhällsbärare. För mig är den utvecklingsstörde killen som ger den där kommentaren som man aldrig själv skulle komma på en samhällsbärare. Åtminstone bärare av det samhälle som jag vill leva.

3 kommentarer
Etiketter: , , ,