Etikett: miljö

Värdet av ett bra kött.

Av , , 6 kommentarer 7

Vår motion om en ”Köttfri dag” i kommunens verksamheter gick vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Ett litet men viktigt steg för att sprida kunskap och medvetenhet om ett av våra stora miljöproblem och hur vi kan hitta lösningar och samtidigt berika vår kulinariska tillvaro.

Som kommunstyrelsens ordförande påpekade så hade förmodligen ett skarpare förslag att på direkten införa en köttfri dag, i stället för att först inhämta andra åsikter, också stötts av en majoritet i ks. Det finns dock en viktig poäng i att involvera bl.a. kommunens proffs på matlagning i processen för att goda erfarenheter och idéer ska tas tillvara i en positiv anda. Det är viktigt att det inte blir pannkaka av alltihopa, i dubbel bemärkelse.


Att centerpartiet reserverade sig mot beslutet är i sanning obegripligt. På tio år så har svenskens köttkonsumtion ökat med 20 %. De senaste tre åren har antalet heltidsbönder i Sverige minskat med 20 %. En allmän ökad efterfrågan på kött har alltså ingenting med svenska bönders överlevnad att göra. När kött som nu inte värderas som den högkvalitativa näringskälla det är, eller för dess kvalitet, så står sig svenska bönder slätt mot högintensiva köttfabriker på varmare breddgrader. Jag är övertygad om att en miljömässigt sund mathållning där vi äter fullt tillräckligt med kött, men ända mindre än hälften av idag, leder till att vi kommer att sätta större värde på det kött vi äter och framförallt det som produceras av våra lokala bönder.
 

 

 

6 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Allt stöd är viktigt för oss!

Av , , Bli först att kommentera 11

Vi i Miljöpartiet de gröna noterar med glädje ett ökat stöd från många. Även de gamla partierna hittar många frågor i vårt handlingsprogram som de vill hjäpa till att jobba för. Att vi är fler som vill samma saker leder förhoppningsvis till att det händer snabbare. Att det finns frågor i vårt handlingsprogram som varit uppe i den kommunala politiska processen tidigare har inte gjort dem mindre viktiga för oss. Verkligheten är vår utgångspunkt då vi siktar mot framtiden och i verkligheten ska vi också utvärdera hur vi lyckas med våra frågor.

För oss i Miljöpartiet de gröna är omvandlingen till ett hållbart samhälle utgångspunkten för allt vårt arbete. Miljö-, natur- och klimatfrågorna kan inte avhandlas på några enstaka punkter. Denna insikt kommer i varje beslut att ligga till grund för vårt ställningstagande. Därför är en röst på Miljöpartiet de gröna en röst på Vännäs som en hållbar framtidskommun.

Läs gärna:

Handlingsprogram för Miljöpartiet de gröna i Vännäs

mer om Miljöpartiet de grönas politik

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Kontraproduktiv allians

Av , , 4 kommentarer 8

Om borgaralliansen får styra Sverige efter 19 september kommer banavgifterna för tågtrafiken att fördubblas. Samtidigt är de noga med att försäkra att bensinskatten inte kommer att höjas under nästa mandatperiod.  Det är fullständigt obegripligt att borgarna överhuvudtaget kan tala om klimat- eller miljöpolitik. Risken är också uppenbar att dessa åtgärder kommer att ha en avsvalnande effekt på de positiva diskussioner botniabanan fört med sig om utveckling av tågtrafiken i Västerbotten. I en utredning från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen som regeringen själv beställt sägs också tydligt: "För att de höjda banavgifterna ska gå ihop med målet om att minska transportsektorns klimatpåverkan måste också de andra transportslagen avgiftbeläggas i högre grad". Jag hoppas innerligt att vi tillsammans väljer en regering som tar klimat och miljö på allvar, som vågar använda ekonomiska styrmedel för att styra utvecklingen åt rätt håll, och vill underlätta för människor att göra hållbara val som att välja tåget.

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Framtiden förlorare i media

Av , , Bli först att kommentera 13

Ekot i P1 rapporterar om medias rapportering: "Trots att klimatfrågan av de allra flesta politiker beskrivs som en ödesfråga för mänskligheten, så har miljöfrågorna fått litet utrymme i valrörelsen. Jämfört med i vintras så har de här frågorna mer än halverats bland de politiska nyheterna". Är det så att borgaralliansen återigen lyckats få valrörelsen att bara handla om jobben? Det vore i så fall både underligt och förödande. Borgarna skyller själva den ökade arbetslösheten på den internationella konjunkturen. Om en regering anser sig vara så maktlös inför arbetslösheten; varför anser de då att det är av någon större betydelse vilken "jobbpolitik" som bedrivs? 

Framtidsfrågorna och omställningen till ett hållbart samhälle är svåra och utmanande uppgifter. Vi får inte fortsätta att undvika dessa frågor bara för att de är svåra. Det gäller att vi antar utmaningen och "släpper sargen". Framtiden kan vara ljus och oerhört spännande. Det gäller bara att vi vågar lyfta blicken och prata om den.

Vi i Miljöpartiet förstår vikten av att alla beslut som tas i Vännäs leder mot ett hållbart framtidssamhälle. 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Framtiden i skuggan.

Av , , Bli först att kommentera 15

De båda statsministerkandidaterna debatterade i Aktuellt i går kväll. Trots att debattledaren särskilt försökte ta upp frågor som de båda ogärna debatterar så kom de ändå inte in på några miljö- eller klimatfrågor. I P1 igår uttalade sig professorn i inernationell hälsa, Hans Rosling, som åker världen runt och föreläser : "Det sker inte en seriös forskning på nya energisystem, det måste till. Det är pinsamt att det kommunistiska Kina satsar mer seriöst än USA och västerlandets demokratier". 

Än hur riksdagsvalet går så kommer Miljöpartiet se till att alla beslut som tas i Vännäs kommun leder mot en hållbar framtid. Vi tror att det är fördel att satsa offensivt och vara först istället för att osäkert snegla på vad grannarna gör och bli omsprungna. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,