Etikett: mp

Värdet av ett bra kött.

Av , , 6 kommentarer 7

Vår motion om en ”Köttfri dag” i kommunens verksamheter gick vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Ett litet men viktigt steg för att sprida kunskap och medvetenhet om ett av våra stora miljöproblem och hur vi kan hitta lösningar och samtidigt berika vår kulinariska tillvaro.

Som kommunstyrelsens ordförande påpekade så hade förmodligen ett skarpare förslag att på direkten införa en köttfri dag, i stället för att först inhämta andra åsikter, också stötts av en majoritet i ks. Det finns dock en viktig poäng i att involvera bl.a. kommunens proffs på matlagning i processen för att goda erfarenheter och idéer ska tas tillvara i en positiv anda. Det är viktigt att det inte blir pannkaka av alltihopa, i dubbel bemärkelse.


Att centerpartiet reserverade sig mot beslutet är i sanning obegripligt. På tio år så har svenskens köttkonsumtion ökat med 20 %. De senaste tre åren har antalet heltidsbönder i Sverige minskat med 20 %. En allmän ökad efterfrågan på kött har alltså ingenting med svenska bönders överlevnad att göra. När kött som nu inte värderas som den högkvalitativa näringskälla det är, eller för dess kvalitet, så står sig svenska bönder slätt mot högintensiva köttfabriker på varmare breddgrader. Jag är övertygad om att en miljömässigt sund mathållning där vi äter fullt tillräckligt med kött, men ända mindre än hälften av idag, leder till att vi kommer att sätta större värde på det kött vi äter och framförallt det som produceras av våra lokala bönder.
 

 

 

6 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Bred representation för de Gröna

Av , , 1 kommentar 11

Det slutgiltiga valresultatet är klart och vi konstaterar glatt och ödmjukt att vi nått vårt mål på två mandat. Med två platser i kommunfullmäktige så har vi ett bra utgångsläge och en plattform för att ge miljö- och hållbarhetsfrågor ett tydligare fokus. Vi ser mycket positivt på att andra partier också uttalat stöd för många av våra frågor. Det minskar förhoppningsvis avståndet mellan ord och handling. Tillsammans med Emma och mig så kommer ytterligare representanter att sitta med vid kommunens sammanträden. Det är representanter för alla jordens arter, representanter för kommande generationer samt representanter för invånare i världens alla länder. Högtravande och trångt för att vara ett fullmäktigesammanträde i en liten Norrlandskommun kan tyckas, men en trygg ideologi att vila på under de kommande fyra åren. Ingen av representanterna skulle heller missunna oss vårt klimatsmarta badhus, så länge det inte går ut över dem.

1 kommentar
Etiketter: , ,