Etikett: Vännäs

Bred representation för de Gröna

Av , , 1 kommentar 11

Det slutgiltiga valresultatet är klart och vi konstaterar glatt och ödmjukt att vi nått vårt mål på två mandat. Med två platser i kommunfullmäktige så har vi ett bra utgångsläge och en plattform för att ge miljö- och hållbarhetsfrågor ett tydligare fokus. Vi ser mycket positivt på att andra partier också uttalat stöd för många av våra frågor. Det minskar förhoppningsvis avståndet mellan ord och handling. Tillsammans med Emma och mig så kommer ytterligare representanter att sitta med vid kommunens sammanträden. Det är representanter för alla jordens arter, representanter för kommande generationer samt representanter för invånare i världens alla länder. Högtravande och trångt för att vara ett fullmäktigesammanträde i en liten Norrlandskommun kan tyckas, men en trygg ideologi att vila på under de kommande fyra åren. Ingen av representanterna skulle heller missunna oss vårt klimatsmarta badhus, så länge det inte går ut över dem.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Badhus – för ett hållbart Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 9

 

I Vännäs finns en mångfald av möjligheter för kommunens invånare. Här kan man bo lantligt eller i tätorten och ha nära tillgång till bra service och en rik natur. Med nya effektiva tåg kommer man dessutom att kunna nå Umeå med sitt rika kulturliv på mindre än en halvtimme. Det finns goda förutsättningar för att Vännäs ska kunna vara lösningen för många människor som vill skapa sig sin framtid. Samtidigt är det viktigt att vi är noga med att vår växande kommun också minskar den negativa påverkan vi har på vår miljö och vårt klimat. När vi i miljöpartiet vill vara med och skapa en hållbar framtidskommun menar vi en kommun där du har stora möjligheter att påverka ditt eget liv, samtidigt som du vet att det inte försämrar förutsättningarna för kommande generationer eller andra människor. Varken här eller i andra länder.
Effektivare pendlingstrafik till Umeå är en viktig del i ett hållbart Vännäs, men även om avståndet till Umeå minskar är det viktigt att kunna erbjuda bra möjligheter även på hemorten. Därför vill vi att Europas klimatsmartaste badhus byggs i Vännäs.
Ett badhus ger tillfällen till glädje och nytta för många, genom hela livet. Med möjligheter till simskola, lek, umgänge, babysim, rehabilitering och motion blir badhuset en viktig del av ett hållbart liv för Vännäsborna.
Genom byggandet av Europas klimatsmartaste badhus kommer mängder av kunskaper och erfarenheter om hur man bygger på ett hållbart sätt våra tjänstemän, företagare och politiker till del. Kunskaper som vi har stor nytta av i den fortsatta utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Som ett gott exempel för alla som bor i kommunen ökar det också medvetenheten om energi- och hållbarhetsfrågor på ett effektivt sätt. Precis som andra innovativa satsningar så kommer anläggningen också att kunna fungera som modell och inspirationskälla för besökare från när och fjärran.
Då Europas klimasmartaste badhus står klart blir det en oerhört positiv symbol för vår kommun. Ett Vännäs som satsar på människorna och på ett hållbart liv. Ett modernt Vännäs som satsar mot framtiden. Ett Vännäs att leva i.
Frågan om ett badhus har diskuterats under många mandatperioder. Kostnaden, och då framförallt driftskostnaden, har varit en stor stötesten. Med ny teknik och nya innovativa lösningar är vi övertygade om att driftskostnaderna kan hållas låga. Tillsammans med allt positivt detta projekt kommer att ge finns det ingen anledning att vänta längre.
Miljöpartiet vill ha ett badhus i Vännäs – Europas klimatsmartaste!
Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,