Robertsfors har mottagit ditt anrop Malin Siwe

Jag satt och bekantade mig med min nya ritplatta när jag fick kvällstidningen viftandes i ansiktet. Jag brukar vanligtvist inte läsa kvällstidningen eftersom jag tycker journalistiken är undermålig. Men just ikväll var det ett ämne som intresserade mig till att lägga ifrån mig mitt arbete och läsa tidningen, eller ledarsidan rättare sagt. "Jorden anropar Robertsfors" är titeln på Malin Siwe’s ledare och jag läste den med blandade känslor.

Jag saxar ett stycke från Malins text : 

"Ta skolan. Skolinspektionen granskade den i fjol och blev överaskad. Negativt. "Skolninspektionen bedömer det som anmärkningsvärt att några förbättrings- och kritikområden som presenterades 2005 fortfarande inte åtgärdats…Kommunen måste vidta åtgärder inom alla verksamheter för att förbättra elevernas kunskapsresultat", skriver granskarna. Trots sin litenhet har Robertsfors eget gymnasium, Jenningsskolan. Eleverna är få, i höstas var det 62 stycken uppdelade på sex program. Det är dyrt för kommunen. Och sannolikt inte bra för eleverna heller.

Malin Siwe är duktig. Mycket. Att nämna "skolan" och att sen presentera kritik från skolinspektionen som "skolan" fått är listigt. För direkt efter nämner hon gymnasieskolan Jenningsskolan vid dess namn. Är man inte insatt i kommunens angelägenheter så kan man göra missförståndet att tolka det som om det är Jenningsskolan som fått skolinspektörernas vrede över sig. Jag kanske är helt ute och cyklar med punkterat däck men var det inte grundskolan som presenterat dåliga betygsresultat? Ska jag tolka detta som ett försök att svärta ner Jenningsskolan ytterligare? Som om det inte räckt med politiker som hjärntvättat elever och föräldrar med svarta rubriker i lokala tidningar i flera års tid.

Jag fortsätter.

Sen nämner Malin Siwe det låga elevantalet på skolan och att "det är dyrt för kommunen". Exakt vad är det som är dyrt Malin? Är det en nedläggning av gymnasieskolan eller är det dyrt att gymnasieskolan är kvar? Jenningsskolan består inte bara av ett ungdomsgymnasium, men eftersom du inte är folkbokförd i Robertsfors kommun förlåter jag dig ifall du missat det.

Jag saxar ett stycke ur undersökningen "Analys inför beslut om Jenningsskolan" för att visa vad jag menar.

 

"2.6 Kvarvarande verksamhet vid en nedläggning enligt BoU:s förslag

Förslaget om en nedläggning av Jenningsskolan innebär inte att all verksamhet upphör. De verksamheter som fortsatt skall drivas vidare är:
* SFI
* KomVux, GrundVux
* SärVux, Gysär
*IV
Då Jenningsskolans verksamhet i sin helhet är väldigt intergrerad är det svårt att avskilja delar av verksamheten och beräkna kostnader. Det torde dock vara rimligt att anta att de kvarvarande verksamheterna komer att bli dyrare i och med att de idag i mycket stor utsträckning bedrivs integrerade med ungdomsgymnasiet.
"

Du skriver Malin i början på din ledare att kommunens slogan "Sveriges bästa kommun" är ett påstående som inte har täckning alls. Dito. Att det vore dyrt för kommunen och sen påstå att det sannolikt inte är bra för eleverna – har du täckning för det påståendet? Har du frågat några elever eller har du undersökningar som stärker ditt uttalande? Jag är idel öra.

Att eleverna på gymnasieskolan skulle vara dyra är ett argument som flitigt använts av politiker som ville lägga ner skolan och argumentet har bemötts flertalet gånger.  Hans Lindgren (S) går igenom elevkostnaderna i sitt blogginlägg "Jenningsskolan och dåliga underlag"  som jag välkomnar dig, Malin att läsa. 

 

Avslutningsvist gav du råd till lokalpolitikerna i avfolkningsorter att dom skulle lämna drömrymden. Eftersom jag inte är lokalpolitiker tänker jag ödmjukast skita i ditt råd. Jag lämnar inte drömrymden. Jag tänker fortsätta lägga ner energi på att ungdomarna ska få vara en del av Robertsfors kommun. Tack för ordet.


//Minna Toivanen, f.d. elevrådsordförande vid Jenningsskolan, ungdom och samhällsmedborgare i Robertsfors kommun.