EU behövs!

I gårdagens Västerbottens Kuriren hade jag och mina kollegor i Folkpartiet, Cecilia Wikström Europaparlamentariker och Maria Lundqvist – Brömster riksdagsledamot en debattartikel om att Sverige behöver EU i en allt mer globaliserad värld. (Cecilia Wikström besöker även Umeå i helgen och kommer att närvara vi Folkpartiets Länsförbunds årsmöte.)

I Umeå kommun har vi haft stor nytta av EU-medel 2007-2013 och vi deltar även i många EU-finansierade utvecklingsprojekt som bidrar till att göra Umeå till en hållbar och attraktiv kommun. Ett bra exempel är projektet Samordning av transportslag i Umeå Hamn. Där har EU:s regionala fond hjälper till att medfinansiera med 80 miljoner kronor för att räta ut E12 ut till hamnområdet och dra ny elektrifierad järnväg parallellt. Ett stort infrastrukturprojekt av stor vikt för det öst-västliga utbytet med Finland och övriga världen.

 
Här kommer debattartikeln i sin helhet!
 
Sverige behöver EU i en allt mer globaliserad värld
Särskilt i svåra tider måste EU vara ett kraftfullt värn i länder där regeringar utmanar medborgarnas rättigheter. I dag är det viktigare än någonsin att slå fast att EU inte bara är en marknadsplats, utan en union som förenar människor och länder för att säkra fred och frihet på vår kontinent.
Den ekonomiska krisen har fört med sig att framtidstro och hopp hos medborgarna på sina håll fått ge vika för misstro och uppgivenhet. I tider när nationalism, främlingsfientlighet och protektionism griper omkring sig i snart sagt varje europeiskt land inser vi som liberaler att vi bara kan bygga ett tryggt, öppet och framgångsrikt Europa genom ökad integration och fördjupat samarbete.
EU behövs för att tackla gemensamma utmaningar, som exempelvis klimatförändringen, den organiserade brottsligheten, konkurrenskraften för våra företag och ett humant och rättvist bemötande av asylsökande i hela EU.
Europa är fortfarande en kontinent med enorma resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och kulturell mångfald. Vi har kunskap och skaparkraft i överflöd. Däremot måste vi inse att det finns många utmaningar som vi inte kommer att klara av ensamma i Umeå eller Sverige.
När stora länder som Kina, Indien, Brasilien, Ryssland och Indonesien kommer ikapp USA, Japan och de europeiska länderna kan vi bara konstatera att det inte är fördelaktigt att vara en samling små länder bland stora spelare. Var för sig klarar inte ens de största och starkaste länderna i Europa att möta konkurrensen i en allt mer globaliserad värld.
I Umeå pågår just nu flera lokala EU-finansierade projekt. Allt från nyföretagande och innovationsutveckling, kvinnors företagande till infrastrukturprojekt som hållbart resande och projekt Arbetsam som riktar sig till ungdomar under 25 år med ofullständig utbildning, bara för att nämna några.
Vi tror på individers rättigheter och inte på staters rättigheter. Därför måste EU, särskilt i svåra tider, vara ett kraftfullt värn i länder där regeringar utmanar medborgarnas rättigheter.
EU agerade med kraft och försvarade de ungerska medborgarnas rättigheter när Ungerns regering kriminaliserade hemlösa, införde ett censurerande medieråd och begick övergrepp på rättsstaten.
EU har även tagit krafttag mot den bristande pressfriheten i Italien och Litauens lagar som gör det kriminellt att tala väl om homosexualitet. Inte heller Sverige lär vara immunt mot berättigad kritik, vilket riktats inte minst mot bakgrund av vår hantering av romer.
Demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet, rätten att bestämma över sin egen kropp och att
få leva sitt liv utan att utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund är grundläggande värden som EU vilar på.
När demokratiska principer och medborgarnas rättigheter kränks kommer vi aldrig att stillatigande titta på, utan oupphörligt fortsätta att kritisera övergreppen och att värna de värden och värderingar som måste utgöra själva fundamentet för vår europeiska union.
Tillsammans är vi starka!
Cecilia Wikström
europaparlamentariker (FP)
Maria Lundqvist-Brömster
riksdagsledamot (FP)
Peder Westerberg
gruppledare i Umeå (FP)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.