Sänkta krav för barn som söker asyl, men vad händer med de Afghanska tolkarna

Det är glädjande att Regeringen och Miljöpartiet har kommit överens om att sänka kraven för barn som söker asyl i Sverige. De nya reglerna kommer att börja gälla redan från och med 1 juli nästa år. Överenskommelsen kommer att innebära att utlänningslagen ändras och ordalydelsen i ändras så att synnerligen ömmande omständigheter byts mot särskilt ömmande omständigheter när det gäller barn upp till 18 år som söker asyl.

Den nya lydelsen särskilt ömmande omständigheter är vidare och fler barn kommer därmed att få stanna. Även när det gäller att förbättra situationen för ensamkommande flyktingbarn är regeringen och miljöpartiet överens.

Jag tycker det är bra att man sänker kraven för barn som söker asyl och att man vill förbättra situationen för ensamkommande flyktingbarn.

Nu fattas bara en överenskommelse så att de Afghanska tolkar som arbetat åt försvaret, får möjlighet att söka asyl i Sverige. Jag tycker att vi har ett moraliskt ansvar från Svensk sida att ge tolkarna möjlighet att söka asyl, men tyvärr vill inte vår Migrationsminister Tobias Billström ge de Afghanska tolkarna den möjligheten. Han hävdar att de inte ska få någon förtur i asylärenden.

Jag tycker att det är otroligt dåligt att vi från Svensk sida lämnar tolkarna vind för våg och inte tar vårt ansvar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.