Vårbudgeten 2013

Eftersom den ekonomiska krisen i Europa fortsätter och arbetslösheten i Sverige ligger på 8 % innehåller Alliansens vårbudget mera förslag än vanligt. Fokus i vårbudgeten ligger på infrastruktur och utbildningsplatser.

Tyvärr är krisen i Europa är ett stort hot mot våra exportföretag eftersom 70-75 procent av vår export går till Europa, så löser man inte krisen blir det negativa effekter mot våra exportföretag och som i sin tur drabbar arbetsmarknaden.
 
Folkpartiets politik har även haft stora framgångar i vårbudgeten genom omedelbart ökade satsningar på utbildningsplatser. Ett stort problem är den höga ungdomsarbetslösheten som jag gärna hade sett mera satsningar på i vårbudgeten. Det som är mycket glädjande är att Anders Borg gav, ett rätt tydligt besked om att det blir sänkt skatt för pensionärer 2014.
För att motverka att den höga arbetslösheten biter sig fast föreslår och aviserar regeringen nu ytterligare satsningar:
·     antalet platser inom yrkesvux ökas med 7000 platser 2013 och 7000 platser 2014
·     antalet platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning ökas med 8000 under 2013 och 2014
·     antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökas med 1400 platser 2013 och 1400 platser 2014
·     insatserna för regional tillväxt förstärks och omfördelas så att 40 miljoner kronor satsas 2013 och 40 miljoner kronor 2014
·     medel omfördelas inom infrastrukturområdet vilket ger 700 miljoner kronor ytterligare för drift och underhåll av järnvägar 2013

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.