Helt fel väg att gå

Av , , 3 kommentarer 9

Att skjuta upp budgetbeslutet som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gör i Umeå kommun, är att styra problemet framför sig och ge våra verksamheter sämre förutsättningar gällande de stora besparingarna. Som ansvarig politiker i Umeå kommun måste man ta ansvar och inte skjuta problemen framför sig.

I lördagens VK finns därför en debattartikel som vi fyra gruppledare för Alliansen i Umeå gemensamt har skrivit. I debattartikeln kommenterar vi beslutet att skjuta upp budgetbeslutet från juni till i slutet av oktober.
Här kommer debattartikeln i sin helhet och den finns även att läsa på nätet.
 
Styr – eller hoppa av!
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr gemensamt i Umeå sedan valet 2010. Nyligen beslutade dessa partier att skjuta upp beslutet om kommunens budget för 2014.
Normalt tas detta av kommunfullmäktige i juni, men nu har man flyttat fram budgetbeslutet tills i slutet av oktober.
Det är mycket olyckligt. En kommun måste styras i såväl goda som dåliga ekonomiska tider!
Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Efter en lång rad av rekordår, där kommunen gjort stora överskott så har situationen förändrats.
En sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser, förändringar i kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, stora investeringsbehov, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som påverkar det ekonomiska läget.
Tjänstemännen har därför under våren tagit fram ett omfattande budgetunderlag för att de politiska partierna ska kunna ta så genomtänkta ekonomiska beslut som möjligt.
Detta underlag har sedan sågats offentligt av Tamara Spiric (V) som ”högerpolitik”, trots att man från tjänstemännen varit tydlig med att det är ett underlag som politikerna sedan får ta ställning till. Det är en lång rad av förslag till prioriteringar och besparingar i kommunal verksamhet, som i största möjliga mån syftar till att värna just kärnverksamheten inom skola och omsorg.
Nu har alltså (S) och (V) beslutat sig för att skjuta fram budgetbeslutet fyra månader. Det är helt fel väg att gå. Låt oss vara tydliga på denna punkt. Möjligen kan regeringen tillskjuta mer pengar till kommunsektorn i samband med höstbudgeten, men ingen tror att det kommer innebära några större förändringar.
Om kommunen får tillskott av regeringen kommer dessa det att behövas för att klara kommande års besparingar inom Umeå kommun. Tjänstemännen konstaterar även detta i underlaget till budgeten: eventuella tillskott valåret 2014 bör användas för att minska de ytterligare stora besparingar som väntar 2015.
Att sitta och vänta på att regeringen ska lösa Umeå kommuns ekonomiska problem håller faktiskt inte. Det är vi kommunpolitiker som måste ta ansvar för kommunen, i så väl goda som mindre goda ekonomiska tider. Att skjuta upp beslutet i detta läge – när vi står inför tuffa besparingsbeslut – innebär bara att man skjuter fram jobbiga men nödvändiga beslut några månader.
När kommunfullmäktige år 2003 valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år.
Tar man beslutet i juni, så hinner verksamheterna genomföra alla förberedelser, så att de kan träda i kraft snabbt efter årsskiftet. Därmed får exempelvis nödvändiga besparingar den effekt som är avsedd. Denna ordning har fungerat mycket väl under dessa år. Tas beslutet så sent som i oktober eller november förskjuts processen och verksamheterna får inte samma tid att ställa om sig utifrån nya ekonomiska förutsättningar.
Socialdemokraterna och vänstern skjuter bara problemen framför sig, när de väljer den här vägen. Det förvärrar tyvärr bara den ekonomiska situationen och nödvändiga beslut försenas.
Umeås partier och lokala förtroendevalda måste kunna ta beslut i såväl goda som dåliga ekonomiska tider.
Det handlar om att kunna ta ansvar: styr eller hoppa av!
Anders Ågren
kommunalråd (M)
Peder Westerberg
gruppledare (FP)

Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)
 
3 kommentarer

Umeås Kulturliv efter 2014

Av , , Bli först att kommentera 9

På Folkpartiets gruppmöte i måndags var temat Umeås Kulturliv efter 2014. Tf kulturchef Lars Sahlin besökte oss och berättade om kulturen i Umeås utmaningar i nutid och framtid? Det var en otroligt bra och intressant föredragning av Lasse.

Kulturväven diskuterades även på mötet och jag tror att det kommer att bli ett lyft för Umeå som stad med det nya kulturhuset. Nu är det bara att hoppas att det blir färdigt i tid.
 
Vi står även inför några viktiga frågor i politiken gällande kulturväven och det är hur den ska organiseras och finanseras. Det som inte var bra, var att budgetbeslutet flyttades fram av (S) och (V) till i höst. Genom att skjuta upp budgetbeslutet kommer det att bli stora problem att planera för verksamhetsinnehållet i kulturväven, eftersom man inte vet vilka pengar man har att röra sig med.
 
 
Bli först att kommentera

Folkpartiet går framåt!

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu när det närmar sig valet, så kommer det många opinionsmätningar gällande partisympatier från olika institut. SCB presenterade idag sin stora partisympatiundersökning och där har Folkpartiet glädjande en ökning från november 2012 med 0,5 %. (Maj 2013 6,0 %- Nov 2012 5,5%) Den mätning som Sifo gjorde under samma tidsperiod ökade Folkpartiet från 5,4% till 6,4%.

Nu är det lång tid fram till valet och det kommer att hända mycket tills dess. Det som ännu inte har kommit fram, är vem som Socialdemokraterna vill samarbeta med i ett eventuellt regeringsalternativ till Alliansen. Nu har Stefan Löven Socialdemokraternas partiledare i och för sig lovat att i god tid före valet berätta, vem (S) ska ingå i allians med för att ha ett alternativt regeringsalternativ. Men jag tror själv att han kommer att vänta ända in i det sista med att berätta det och därmed tar han en stor risk.
Enligt en tidigare artikel i Aftonbladet säger Miljöpartiet och Socialdemokraterna att vänstern inte ingår i planen för framtiden. Istället funderar man på någon annan lösning, med Folkpartiet som ett alternativ.
Nu är det Aftonbladet som har kommit fram med uppgifter, men om allt stämmer så kommer Vänstern, inte ha några partier att vända sig till för ett samarbete i framtiden.
 
Det som kommer att vara viktigt fram till valet är att vi i Folkpartiet når ut med vår politik till väljarna och att vi även står fast vid vår liberala ideologi. Vi får inte heller göra som andra partier som vänder kappan efter vinden.
 
(Några intressanta synpunkter från Aftonbladet)
Bli först att kommentera

Brännbollsyran en succé

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är verkligen roligt att Brännbollsyran blev en succé, 350 anmälda lag och 7500 besökare det säger allt. Yran är ett starkt varumärke för Umeå och det ska vi vara rädd om. Företaget Brännboll i Umeå AB har gjort ett kanonjobb med arrangemanget. Ett stort grattis till Oscar Stenberg och hans lag Salming som vann hela turneringen.

Jag var igår och såg fotbollsmatchen där Tegs SK mötte Sandvik borta i div 3, och till min glädje vann Teg med 2-1. Måste erkänna att jag blev imponerad av nykomlingen Sandvik, man kommer att bli svårslagna i serien. Har faktiskt själv några säsonger som spelare i Sandvik, men det var många år sen.

Umeå FC seger med 5-1 mot Eskilstuna var mycket viktig och sex mål sista 20 minuterna måste ha varit underhållande för publiken.
 
Bli först att kommentera