Kommunsammanslagningar

Det är glädjande att antalet småorter ökar i Umeå kommun, men tyvärr på vissa orter i övriga länet minskar det. I Umeå finns det hela 39 småorter som är ett område där antalet invånare är mellan 50 och 199 personer.

Nu växer Umeå och alla kan inte bo i centrala staden och därför ökar småorterna i kommunen. Jag tror även att priserna på fastigheter kan vara en orsak till ökningen.

Om man ser till övriga länet, så är det många kommuner som har en vikande befolkningsutvecklingen.

Många av de små kommunerna i länet står inför stora utmaningar och den ekonomiska situationen är inte bra på många håll. Befolkningen minskar och man får en allt äldre befolkning i många kommuner. Det kommer även bli svårt att rekrytera arbetskraft, med de kompetenser man behöver. Jag tror även att den kommunala servicen skulle bli bättre om man slog ihop kommuner.

Vi får inte heller glömma att vi är det län som har många av de minsta kommunerna i landet och att i Vindeln, Robertsfors och Bjurholm har frågan tidigare lyfts om kommunsammanslagningar.  Nordmaling har genom Botniabanan fått bättre möjligheter.

Jag tror att vi inom en snar framtid att vi kommer att få se kommunsammanslagningar i länet, tyvärr finns det ingen annan utväg.

 

En kommentar

  1. Magnus Forsberg Fp Robertsfors

    Jag ser det som ofrånkommligt att kranskommunerna går ihop med Umeå. Detta tjänar alla på. Umeå kommun skulle i ett slag bli i storlek med Sveriges femte största kommun, Linköping, och skulle på så sätt bli en ännu större maktfaktor som kan dra till sig arbetstillfällen etc. Jag är också övertygad om att alla skulle tjäna på att göra detta frivilligt. Om man väntar till ”staten” tvingar på oss detta som nyligt är gjort i både Finland och Danmark så kommer våra möjligheter att påverka hur utfallet av detta blir att minska.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.