Det går inte bara att gnälla på Regeringen

Vår motion från Alliansen i gårdagens kommunfullmäktige är viktig för Umeås tillväxt och AB Bostaden är den i särklass viktigaste aktören på bostadsmarknaden i Umeå och därför har vi från Allianspartierna föreslagit att AB Bostaden ska ta ett ännu större ansvar och öka nyproduktionen av hyresrätter

Genom att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet i AB Bostaden under den kommande treårsperioden skapar vi förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt ger bättre förutsättningar till Bostaden för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd.

Bristen på bostäder i Umeå är det största hotet mot Umeås tillväxt och den sanna Verkligheten är att Umeå inte når upp till sina mål varken för bostadsbyggandet eller för befolkningsökningen.  Om vi ska förbli Norrlands huvudstad och få en befolkningstillväxt behövs fler hyresrätter och då måste nyproduktionen av hyresrätter öka. Det går inte bara att låta den privata marknaden ta hela ansvaret.

God tillgång till hyresrätter bidrar också till en ökad flexibilitet och rörlighet på såväl bostads- som arbetsmarknaden. Detta visas i en rapport från Boverket, som också poängterar att utifrån ett tillväxtperspektiv är det just hyresrätter som är det mest akuta behovet

Varför det byggs för få hyresrätter är inte bra och det känns inte heller bra när Bostaden, i VK kritiserar den kommunala byråkratin för de långa handläggningstiderna. Man hävdar även att det skulle kunna byggas betydligt mer i kommunen om processtiderna var kortare.

Sveriges byggindustrier kritiserar också kommunen och hävdar att man måste ta sitt ansvar för att inte hindra utvecklingen i Umeå. Från studentorganisationer ute i landet höjs även ett varnande finger för att bristen på boende kan minska ungas vilja och möjlighet att studera vid universitet i tillväxtregioner.

Jag kan ärligt erkänna att det finns andra bromsklossar för bostadsbyggandet och ett exempel är lagkrav på buller där två stora byggprojekt i Umeå på kvarteren Focken och Mården, har kört fast under det senaste året på grund av detta

Vissa partier i fullmäktige anser att det är Regeringens fel att det inte byggs bostäder i Umeå. Det går inte bara att gnälla på Regeringen, att det byggs för lite utan kommunen måste även ta sitt ansvar. Vänsterns retorik om att det skulle bli kackerlackor i lägenheterna om man sålde ut en del av beståndet är rent löjligt. Politik ska man heller inte bedriva i kommunala bolag, men det verkar vänstern ha glömt. Att vänstern även har en snedvriden syn på privata aktörer är heller ingen nyhet. Det som kom fram i fullmäktigedebatten, var att inget annat parti kunde presentera en lösning på hur bostaden ska förhålla sig i framtiden.För att klara ett fortsatt högt tempo i byggandet, kommer det nämligen att behövas ytterligare 750 miljoner kr till investeringar fram till 2020.

Det finns några alternativ till lösningar säger Ann-Sofi Tapani, VD för AB Bostaden i Umeå. Det ena är att öka intäkter – dvs höja hyrorna, eftersom det är den enda intäkt vi har. Det andra är att låna mer pengar, och därmed öka sin lånestock och räntekostnader. Det tredje är att sälja en del fastigheter för att få in nytt kapital. Det fjärde är att ägaren (kommunen) går in med aktieägartillskott

Jag tror att en hög skuldsättningsgrad kommer att påverka Bostadens möjligheter att bygga nya hyresrätter i kommunen. Det är även ganska logiskt att ju mindre lån som behöver tas, desto lägre blir chansen till hyreshöjningen för Bostadens hyresgäster. En stor risk med en utebliven försäljning kan innebära högre hyror eller sämre renoveringar av det befinliga bostadsbeståndet

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.