Ett viktigt mål är att fler personer med neurologisk diagnos ska kunna förverkliga sin egen potential!

För någon vecka sedan blev jag omvald som ordförande för Neuroförbundet Västerbotten. Har nu varit ordförande över 10 år och jag är oerhört stolt och hedrad över detta förtroende. Detta engagemang har även under åren gett mig många vänner.

I dagens VK, så kan man läsa ett bra reportage om vårt länsförbund.

Länsförbund bytte namn

Veckans Förening Neurologiskt handikappades länsförbund i Västerbotten har haft årsmöte på Medlefors högskola i Skellefteå. Under årsmötet antogs även ett nytt namn på föreningen och det blev Neuroförbundet Västerbotten.

Länsförbundet består av fyra lokalavdelningar och det är Södra Lappland, Norsjö- Malå, Skellefteå och Umebygden. Dessa lokalavdelningar har gjort ett fantastiskt arbete under verksamhetsåret och är mycket aktiva.

Föreningen arbetar för många olika diagnoser och symptomer – amyotrofisk lateral skleros (ALS), ataxier, cerebral pares (CP), Huntingtons sjukdom, inkontinens, multipel skleros (MS), myastenia gravis (MG), narkolepsi, lösningsmedelsskador, neuromuskulära sjukdomar (NMD), Parkinsons sjukdom, polyneuropati, ryggmärgsskador, segmentell rörelsesmärta (SRS), skolios, stroke och spasticitet.

Föreningen har under året var mycket aktiv i sitt arbete. Frågor som man bland annat har jobbat med under året är intressepolitik, påverkanspolitik, färdtjänst och andra kommunikationer, tillgänglighet, assistans, neurosjukvården, forskning, medlemsvård och support för medlemmar i form av råd och stöd.

Peder Westerberg, Umeå, omvaldes som ordförande och till vice ordförande omvaldes Anders Jonsson, Umeå. Övriga i styrelsen för det kommande verksamhetsåret är Agneta Frimodig, Skellefteå, Gunilla Janzén, Umeå, Karin Gerth, Skellefteå, Dick Nyberg, Lycksele, Birgitta Boström, Malå, Staffan Holmgren, Umeå, och Marianne Sandström, Umeå.

Neuroförbundet Västerbotten

Startade: Neuroförbundets första namn var Svenska MS-föreningarnas riksförbund (MS-förbundet) som bildades 1957. 1979 bytte man namn till Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) och 2013 antogs namnet Neuroförbundet. En MS-förening bildades i Västerbotten i början på 70-talet, bland initiativtagarna var Tore Karlsson, Ultervattnet, och Ewald Löwenbäck, Skellefteå.
Bakgrund: MS-föreningarnas riksförbund startade för att sammanföra personer som hade en organisk nervsjukdom. Man ville även befrämja forskning samt att verka för att vårdresurserna för personer med nervsjukdom förstärktes.
Antal medlemmar: cirka 440 medlemmar (i fyra lokalavdelningar) i länet. Det är personer med neurologiska diagnoser, närstående och andra intresserade.
Träffas: Länsförbundet träffas minst en gång i månaden och lokalföreningarna varje vecka till många olika aktiviteter, med mycket fokus på medlemsvård.
Hemsida: neuroforbundet.se/lokalforeningar/vasterbottens-lan

Fyra frågor till ordförande Peder Westerberg:

Vad är det för förening?
– Vi är ett förbund som jobbar med intressepolitik, påverkanspolitik, färdtjänst och andra kommunikationer, tillgänglighet, assistans, forskning, medlemsvård och support för medlemmar i form av råd och stöd. Föreningen arbetar för många olika diagnoser och symptomer.

Vad är det viktigaste att tänka på?
– Trots att man har en neurologisk diagnos så kan och vill man känna livslust och framtidstro.

Varför bör man gå med?
– Man får en gemenskap med andra och blir förstådd och bekräftad, vilket stärker självkänslan. Man får även erfarenhetsutbyte.

Har ni något speciellt mål?
– Att fler personer med neurologisk diagnos ska kunna förverkliga sin egen potential.

http://www.vk.se/1173336/lansforbund-bytte-namn

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.