Det spekuleras mycket!

Av , , 1 kommentar 9

Det spekuleras mycket om Jan Björklund blir kvar som partiledare för Folkpartiet. Jag vet att det finns somliga, som vill ha en ny partiledare. Jag har full förståelse för det med tanke på att Folkpartiet gjorde ett oerhört dåligt valresultat. Jag själv kommer inte att ändra ställningstagande och för närvarande har Jan Björklund mitt förtroende. Men blir det ett partiledarbyte vill jag att det ska bli en kvinna nästa gång. Sen vill jag även att det blir en ordentlig valanalys över det dåliga resultatet.

När det gäller vår politik så vill jag se en mera socialliberal inriktning. Eftersom jag i grunden är socialliberal, hoppas jag att den socialliberala politiken får större utrymme i Folkpartiet i framtiden. Jag tror också att många har upplevt oss som ett enfrågeparti

När det gäller Folkpartiet så har vi en har en stark historia i socialliberal politik och vem minns inte Bengt Westerberg som under 1985 års val gjorde en stor framgång för Folkpartiet med socialliberal politik på agendan.

 

1 kommentar

Bra att skylla på någon annan!

Av , , 5 kommentarer 13

Nya finansministern Magdalena Andersson (S) målar upp en bild, att läget för svensk ekonomi är dystert. Hon är även kritisk mot den förra regeringen och säger att statens finanser är dåligt skötta. Jag tror anledning till utspelet är att hon vill höja skatterna och då är det bra att skylla på någon annan. Det kommer att bli en intressant tid framöver och jag utesluter inte ett nyval. Jag tror aldrig att Alliansen lägger ner sina röster, när det gäller sitt eget budgetförslag.

5 kommentarer

Äntligen klart!

Av , , 2 kommentarer 8

Nu är det äntligen klart med förhandlingarna mellan partierna. Som väntat hamnade vänsterpartiet utanför och det känns oerhört bra. För Umeås bästa är det bra, om vänstern inte får för stort inflytande i politiken.

Det man kan konstatera är att Socialdemokraternas samarbete med vänstern inte har varit bra för Umeå. Vänsterpartiets har tillåtits påverka den praktiska politiken och deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg har tyvärr fått stort genomslag.

När det gäller Folkpartiet så är jag glad över, att vi lyckades behålla både kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivs och planeringsutskottet. Jag är även glad att vi fick ordförandeposten i kommunrevisionen. Tyvärr tappade vi vice ordförande i för o grundskolenämnden. Men totalt är jag nöjd över den utdelning vi fick, med tanke på att vi backade i valet.

Men man får inte glömma att det inte är klubbat än Först ska vi ha ett nomineringsmöte i partiet och sen ska det fastställas i novemberfullmäktige.

2 kommentarer

Allvarligt problem!

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag har alltid gillat sport och har även ibland spelat på matcher. Men efter de senaste avslöjande i uppdrag granskning, om att fotbollsmatcher i Sverige har varit fixade, börjar jag bli frågande vart idrotten är på väg. Det är här ett allvarligt problem för all idrott och det måste stävjas. Jag vet att det är svårt, eftersom det är så mycket pengar inblandade i spel, men för idrottens trovärdighet måste det hända något.

Det känns inte heller kul att se på idrott, om det är så att lagen inte spelar på samma villkor. Det är heller ingen nyhet att matcher fixas i Sverige och basketen är tyvärr en sport där det har förekommit

 

Bli först att kommentera

Väntans tider!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är en väntans tider, innan allt är klart mellan partierna om kartellbildningar och överenskommelser. Det är oerhört intressant och spännande att få vara med i det politiska spelet och det enda man riktigt vet, är att den 24 november är det klart. Jag tycker det är ett bra demokratiskt system vi har och som politiker är det viktigt att förstå att var 4 år kan man mista sina uppdrag. Jag förstår att många politiker lever under en press, men det är något man måste räkna med, när man får ett förtroendeuppdrag.

Bli först att kommentera

Kommer att slå hårt!

Av , , 1 kommentar 13

Regeringens och Vänsterpartiets uppgörelse om vinster i välfärden kommer att slå hårt mot 10 000 småföretagare i vården. Nu kommer det först att bli en utredning, men jag känner ändå en stor oro över en förändring när det gäller valfriheten.

Sen tidigare har jag känt en stor oro, över att vi under den senaste mandatperioden, fått se S o V:s försämra den möjligheten för umeåborna. Att kommunerna nu får vetorätt vid etablering av nya aktörer, kommer nog att stoppa möjligheten att införa valfrihet inom handikappomsorgen och äldreomsorgen i Umeå.

Jag tycker att makten skall flyttas från politikerna till brukarna och rätten till valfrihet borde vara en självklarhet

1 kommentar

Intressant tid!

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är en intressant och spännande tid framöver i det politiska spelet. Den 24 november är det valfullmäktige och då ska förtroendeuppdragen i kommunen fastställas. Det är uppdrag som tex  kom­mun­sty­rels­e, nämn­der och kom­mu­na­la bo­lag som ska fördelas mellan partierna. Men det är en lång tid dit och det kommer att föras många samtal innan den 24 november, mellan partierna om kartellbildningar och överenskommelser.

För mig är det en ny erfarenhet och man vet aldrig riktigt hur det slutar. Det enda man kan säga, är att den 24 november är det klart.

 

Bli först att kommentera

Följetongen fortsätter!

Av , , Bli först att kommentera 14

Följetongen fortsätter i svikna vallöften och enligt media idag, så kommer den nya regeringen att acceptera både den sänkta krogmomsen och rutavdraget. Före valet var det andra tongångar och man kunde bland annat läsa följande på Socialdemokraternas hemsida:

”Vi säger nej till den ineffektiva nedsättningen av momsen för restauranger. I stället investerar vi i bättre skola. Genom att säga nej till regeringens förslag har vi möjlighet att investera i mindre klasser, bättre villkor för lärare och högre kvalitet i skolan

Stefan Löfven har också tidigare sagt, att Socialdemokraterna prioriterar fler jobb framför sänkt restaurangmoms. Hur som helst så är jag glad att Rut och att den sänkta krogmomsen blir kvar!

När det gäller RUT avdraget så har det varit en viktig reform för jämställdheten och för att skapa nya jobb. RUT-systemet har också gjort det lättare för barnfamiljer att få vardagen att gå ihop och orka med yrkesarbete och familjeliv.

Att den sänkta krogmomsen blir kvar, kommer i sin tur innebära, att många unga får behålla sina jobb i restaurangbranschen. Som ung är det viktigt att ha ett eget jobb och man får mening och struktur i livet. Och det allra viktigast är att man kan försörja sig själv.

Bli först att kommentera

Vem ska man tro på?

Av , , 1 kommentar 10

Enligt Miljöpartiet så har man kommit överens med Socialdemokraterna om kärnkraften. Men åter verkar det som att (MP) har förlorat ett vallöfte i förhandlingarna med (S). (MP) upprepade flera gånger i valrörelsen, att två reaktorer bör stängas under den kommande mandatperioden. Men det dementerar Stefan Löfven och det verkar som att (MP),åter har körts över av (S).  Men vem ska man tro på egentligen?

En avveckling skulle innebära, att hälften av vår elproduktion skulle försvinna. Att kärnkraften har en avgörande betydelse för Sveriges tillväxt är ingen nyhet och tack vare den så kan vår elintensiva basindustri konkurrera på den globala marknaden. En stark basindustri medverkar också till en utveckling av en växande och produktiv tjänstesektor.

Självfallet ska Sverige satsa på förnybar energi och energismarta lösningar, men mer vindkraft och andra förnyelsebara energislag kommer inte att räcka till för att klara både klimat och jobb

1 kommentar