Budgetfullmäktige!

Idag är det mitt tredje budgetfullmäktige som gruppledare i Folkpartiet och även mitt tredje gemensamma budgetförslag tillsammans med mina kollegor i alliansen.

När det gäller vår gemensamma budget i Alliansen, baseras den ekonomiskt ansvarstagande för Umeå kommun. När det gäller Umeå kommun så står vi inför stora ekonomiska utmaningar då det gäller kommunen och det är bara att konstatera, att det kostar att växa. Det är en självklarhet att när en stad växer behövs bostäder, förskolor, skolor och äldreomsorg.

Från Folkpartiets sida tycker vi att det är oerhört viktigt att se över hela den kommunala verksamheten, så att skattemedlen kommer kommuninnevånarna till godo: barnomsorg, skola, äldreomsorg, kultur och idrott – det är viktiga komponenter som är förutsättningarna för ett gott liv för Umeå-bon!

Att Umeå är Norrlands huvudstad och tillväxtmotor är ingen nyhet. Men vi står inför stora utmaningar i framtiden och då tänker jag först och främst på tillgången till arbeten och bostäder.

Trots en tidigare lågkonjunktur i världen har Sverige i kommunsektorn klarat sig bra. När det gäller Umeå som kommun, så får vi också ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat av bättre kvalité och det är ett stort bekymmer

Trots den höga kommunalskatten i Umeå ser vi heller ingen möjlighet från Alliansen att sänka det närmsta året. Den tuffa ekonomiska situationen gör det inte möjligt utan det är välfärden som måste vara i fokus och det är vi kommunpolitiker som måste ta ansvar för kommunen, i så väl goda som mindre goda ekonomiska tider

Det man även kan konstatera är att utvecklingen de senaste åren har försämrats för vår kommun. Vi har haft en sämre takt på bostadsbyggande och vi har även en högre sjukfrånvaro bland kommunens personal än jämförbara kommuner.  Det finns även ett stort ogillande av valfrihet inom skola och omsorg, Något som heller inte har varit bra för Umeå är att Vänsterpartiet under förra mandatperioden har tillåtits påverka den praktiska politiken och deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg har tyvärr fått stort genomslag.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.